Fremtidsbyen Bergen - foredrag

Eli Heiberg frå Vestlandsforsking holdt innlegg under ein byutviklingskonferanse i Bergen 28. november.  Konferansen var del av nettverkssamlinga til "Fremtidens byer", eit prosjekt som regjeringa har invitert Bergen og 12 andre norske byar til å vere med på. Eli sitt innlegg hadde tittelen "Havstigning, vått og vilt - Hva gjør vi?"

Pressemelding om konferansen