Forskingspolitisk seminar - innlegg

Forskerforbundet sitt forskingspolitiske seminar, "Samarbeid og arbeidsdeling", blei arrangert onsdag 5. november 2008 på hotell Bristol i Oslo.  Agnes Landstad frå Vestlandsforsking holdt innlegg om "Utfordringar for samarbeid  i utdannings- og forskingssektoren".

Innlegg og presentasjonar på seminaret.