Foredrag - reiseliv Hordaland

Hordaland fylkeskommune arrangerte møte om Hordaland si satsing innan VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon), innsatsområde reiselivet 20. mars.

Vestlandsforsking v/Eivind Brendehaug holdt hovudforedraget på møtet. På møtet deltok bedrifter, destinasjonsselskap, NHO, org offentlege verkemiddelaktørar.

Foredrag om VRI og reiseliv i Hordaland.pdf (667.98 K)