Foredrag: Portalar utan grunnmur

KS arrangerte prosjektseminar 23. mars i prosjektet Kommunale tjenester på nett og forskar Svein Ølnes var invitert til å innleia om portalar og informasjonsstruktur. Presentasjonen finn du under.

Høgskulen i Sogn og Fjordane arrangerte saman med DnD Nord-Vestlandet, Tekna Sogn og Fjordane og NITO eit liknande seminar i Sogndal med søkjelys på portalar og publiseringssystem. Systemutviklar Nils Arne Hove heldt eit likelydande foredrag om portalar og manglande indre struktur.