Foredrag om kommunal miljørevisjon

Carlo Aall holdt ein presentasjon om kommunal miljørevisjon på den årlege samlinga for  kommunerevisorar og medlemmer i dei kommunale kontrollutvala.

 Program for samlinga