Foredrag om kommunal miljøpolitikk

Naturvernforbundet har halde eit todagarskurs i lokalt miljøvern.  Ein av foredragshaldarane skulle vore  Carlo Aall. Pga. stengd flyplass vart turen avlyst, men foredraga var skrivne og her er dei:

Analyseverktøy i den kommunale miljøpolitikken: PP-NVF-indikatorforedrag.pdf (460.84 K)
Klima - Kommunenes rolle: PP-NVF-klimaforedrag.pdf (1.51 M)

Omtale av kurset