Foredrag om fritidsbruk

Vestlandsforsking og Statens institutt for forbruksforskning har invitert fritidssektoren til et seminar der de foreløpige resultatene fra prosjektet ”Miljømessige aspekter ved fritidsforbruket. En teoretisk drøfting, empirisk analyse og normativ diskusjon av det moderne fritidsforbruket” finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet ”Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling” (RAMBU). Seminaret diskuterte sammenhengen mellom fritidsforbruk og målet om en bærekraftig utvikling og spørsmålet om det er behov for en egen fritidspolitikk.

Se program her:

Foredrag fra VF

Foredrag fra SIFO

Foredrag fra forbrukerrådet