Foredrag: Klimatilpassing - ei beredskapsutfordring

http://www.vestforsk.no/dok/pressem/PP-KE-beredskapsavdeling.pdf