Fagseminar om bedrifts- og næringsretta forsking

http://www.vestforsk.no/dok/pressem/fagseminar-hsf-vf.htm