Eitt år med Program for fornybar energi

Program for fornybar energi, eit samarbeid mellom Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane, har oppsummert det første året av programmet.

Her ligg rapporten: Fornybar energi - Årsrapport 2009 Vedlegg til årsrapport