Breibandseminar - framtida er fiber

I samband med årsmøtet i breibandforum 9. mars på Sunnfjord hotell i Førde vert det arrangert fiberseminar frå kl 10 (sjå vedlagte program). Seminaret og lunsjen vert dekka av breibandforum, men grunna matbestillinga til hotellet ber vi om påmelding til fiberseminaret

Etter seminaret kl 14:30 inviterer vi som tidlegare varsla til årsmøte i breibandforum Sogn og Fjordane. Årsmelding, årsrekneskap og arbeidsplan for 2010 følgjer vedlagt. Innstillinga frå valnemnda vert lagt fram på møtet.

Program