Balestrand summit II

Konferansen er ei oppfølging av den nasjonale reiselivsstrategien og inngår i arbeidet med “Sustainable Destination Norway 2025”, eit 3-årig forskingsprosjekt finansiert av NHD. Første konferansen som sette tema på dagsorden vart arrangert i Balestrand i mai 2008. Der deltok ca 100 reiselivsleiarar, politikarar, forskarar og forvaltning. Sjå litt om Balestrandkonferansen 2008 .

Forskingssenter for berekraftig reiseliv (Vestlandsforsking og Høgskulen i S&Fj ) er arrangør i samarbeid med Universitetet i Stavanger, Transportøkonomisk institutt og Innovasjon Norge, som alle samarbeider i NHD’s forskingsprogram som skal støtte opp under reiselivsstrategien.

Tid: 25. - 27. mai.  Stad: Kvikne's hotel, Balestrand