Bærekraftig Reiseliv 2015 i Trysil

Aktuelt

Bærekraftig Reiseliv 2015 i Trysil

Marte Lange Vik og Frida Ekström var til stede på Innovasjon Norge sin erfaringskonferanse for bærekraftig reiseliv i Trysil 2-3 februar. Etter ett års arbeid i prosjektet ble resultater og erfaringer presentert sammen med det igangsatte arbeidet i SDN i form av scenarioutvikling for reiselivet frem mot 2025.

Marte Lange Vik og Frida Ekstrøm: Erfaringsseminar, Bærekraftig reiseliv 2015

Flere presentasjoner finner du her: Bærekraftig Reiseliv 2015, Innovasjon Norge

Indikatorutvikling for bærekraftpiloter

Innovasjon Norge sine piloter i bærekraftig reiseliv var samlet i Trysil 1. februar. Vestlandsforsking, ved Frida Ekström, holdt en presentasjon for de fem pilotdestinasjonene Lærdal, Vega, Røros, Trysil og Geilo i samband med indikatorutvikling for et bærekraftig reiseliv.”

Frida Ekstrøm: Indikatorutvikling for bærekraftpiloter