Artikkel i tidsskriftet "Klima"

Tre forskarar frå Vestlandsforsking, Ingrid Sælensminde , Kyrre Groven og Carlo Aall , hadde ein artikkel i siste nummer av tidsskriftet "Klima" som er utgitt av Cicero .

Her kan du lese heile artikkelen: Vi bør vere forberedt på omstillinger