Artikkel i forskning.no

"Friluftsliv og bærekraftig utvikling: en del av problemet eller en del av løsningen?» er eit samarbeidsprosjekt mellom Vestlandsforsking (prosjektleiar), Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Norges tekniske naturvitenskapelige universitet (NTNU).  Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets program "Miljø 2015".

Artikkelen Miljøverstingar på fritida er publisert 03.12.08 på nettstaden forskning.no