Årets traineear vitja Vestlandsforsking

Årets traineekull i Sogn og Fjordane vitja Vestlandforsking fredag 27.november.  Saman med Anne van Oorschot i Framtidsfylket og koordinatoren Thomas Bickhardt fekk dei ein introduksjon til Vestlandsforsking og miljøforskinga ved Idun A. Husabø og Marte Lange Vik.

Idun A. Husabø: VF og erfaring med traineear (pdf)

Marte Lange Vik: Berekraftig reiseliv på Vestlandsforsking (pdf)

Fylket har i år ti traineear frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Advokatfirma Folkman, Slotterøy & co AS, NHO Sogn og Fjordane, Normantic, Lerum, Norway Pelagic, Luster Sparebank, Sunnfjord Energi og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les om traineeane i 2009/10