Gaming and identity construction among immigrant youth in Norway

Article
Publisher:
Universitetsforlaget

Artikkel i Fjordantologien 2018.

Samandrag:

Studien utforsker hvordan ikke-vestlig ungdom i Norge navigerer mellom lokale og globale kontekster gjennom dataspill, og hvordan dette former deres identitet. Studien tar utgangspunkt i teorier om transnasjonalisme, kjønn og teknologi. Ved bruk av kvalitative metoder avdekker studien komplekse identitetsmanifestasjoner som er globalt forbundet, men lokalt forankret. I stedet for en ofte brukt dualistisk referanseramme, foreslår forfatterne å forstå dette i lys av en mangfoldig referanseramme.

Bok: Heidi Hogset, Dag Magne Berge og Karl Yngvar Dale (red.): Det regionale i det internasjonale. Fjordantologien 2018