Det vanskelige ekteskapet mellom teknologi og omsorg

By:
Article
Id:
Desember 2021
Publisher:
Idunn
Journal:
Tidsskrift for omsorgsforskning

Det er i år 10 år siden Hagen-utvalget la fram sin offentlige utredning om innovasjon i omsorg. NOU-en har stimulert og provosert, blitt hyllet og kritisert. Den har påvirket flere etterfølgende stortingsmeldinger og er uvanlig mye referert både i kommunene og i akademia. Tidsskrift for omsorgsforskning ønsker analyser og debatt om det siste tiårets utvikling i helse- og omsorgssektoren i kommunene i lys av noen av de vurderinger og forslag NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg tok opp. Denne artikkelen har kommentert velferdsteknologiutviklingen og er skrevet av Hilde G. Corneliussen ved Vestlandsforsking og Kari Dyb ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.