Conference Evaluation Survey Report

Note
Id:
2007-3

Analysis of questionnaires to participants at the Second International Eco-Electronics Conference in Beijing, December 6-8 2006

Notatet inneheld ein analyse av resultata frå spørjeskjema sendt ut til deltakarane på ein konferanse i Beijing 6.-8. desember 2006, og tilrådingar baserte på analysen. Evalueringa er ein del av Vestlandsforsking sitt ansvarsområde i prosjektet EC-GEPRO.