Norske kommuner prøver seg på bærekraftutfordringen. Vedleggsrapport.

Rapport
Id:
2000-5

I denne rapporten presenteres et sammendrag av i alt fem prosjekter som har inngått i
arbeidet med doktorgradsavhandlingen til Carlo Aall:
1. Økokommuneprogrammet (1990-97)
2. Miljørevisjonsprosjektet (1993-96)
3. Retningsanalyseprosjektet (1995-98)
4. Fra MIK til LA21 (1997-98)
5. Hindringsprosjektet (1997-98)
Dette er en vedleggsrapport til selve avhandlingen.