Svein Ølnes

Stillingstittel

Forskar og gruppeleiar IT

Akademisk tittel

Cand.agric.

Telefon

917 39 918

Tilsett

1996

Vedlagt CV

Svein Ølnes

Svein Ølnes

Arbeidsfelt

  • e-forvaltning generelt
  • Kvalitet på digitale tenester
  • Metadata og semantikk
  • Bitcoin og blokk-kjedeteknologi

Profil

Eg har meir enn 20 års erfaring som prosjektleiar for ulike IT-prosjekt for Vestlandsforsking. Hovudområde for forskinga er IT-bruk i offentleg sektor, både for kommunar og statlege verksemder.

Mykje av forskinga innan e-forvaltning har dreia seg om kvalitet på digitale tenester og særleg spørsmål om kva digitale tenester eigentleg er.

I 2011 oppdaga eg Bitcoin og vart veldig fascinert av teknologien. Eg har følgt utviklinga sidan den gangen og har fått mange oppdrag for å presentera fenomenet. Interessa mi ligg i skjeringspunktet mellom teknologi, økonomi og samfunn, og eg har starta på eit masterstudium i digital valuta ved universitetet i Nicosia for å få meir innsikt i dette.


Publikasjonar

Prosjekt