Marta Baltruszewicz

Stillingstittel

Forskar

Akademisk tittel

MSc

Telefon

451 19 819

Tilsett

06.10.2014

Profil

Marta har to mastergrader – M.Soc.Sci  i sosiologi ved Universitetet i Warszawa, Polen (2011) og MSc. i industriell økologi  ved  Norges teknisk – naturvitenskapelige universitet  Norge (2014).

Tittelen på avhandlinga var “Dynamics of energy and carbon emissions in residential building stocks – The role of solutions for single-family houses built between 1980-1990.” I løpet av  studiet  jobbet hun med fag som livssyklusanalyse, materialstrømanalyse, kryssløpsanalyse, handel og miljø, energibruk i bygninger og miljø- og ressursøkonomi.

Under studiene  har hun også deltatt i ulike prosjekter: et polsk-norsk prosjekt knyttet til bio-avfall energi; usikkerhetsfaktorer i Multi-Regional Input/Output data og hun har også erfaring med verifisering av miljødeklarasjon (EPD) for byggevarer.