Hans Jakob Walnum

Stillingstittel

Forskar/gruppeleiar miljø

Akademisk tittel

ph.d.

Telefon

958 99 032

Tilsett

2008

Vedlagt CV

Profil

Hans Jakob Walnum er cand.polit med hovedfag i statsvitenskap fra NTNU. Høsten 2015 forsvarte han doktorgraden ved Universitetet i Aallborg. Tittelen på avhandlingen var «Fixing or transferring environmental problems in the transport sector?”. Avhandlingen adresser hvordan negative miljøkonsekvenser kan oppstå gjennom forskyvingseffekter knyttet til transport. Med forskyvingseffekter menes at miljøproblemene blir flyttet over på andre områder.

Hans Jakob sitt primære arbeidsfelt ved Vestlandsforsking er livsløpsanalyser, bærekraftig mobilitet og bærekraftig energi.


Publikasjonar