Evaluering av fylkesplanen og innspel om ein Reginonal Agenda 21 for Hordaland fylkeskommune

Prosjekt

Prosjektnr

2165

Tidsrom

31.10.1998 - 30.11.1998

Prosjektleiar

Oppdragsgjevar

Basert på gjennomgang av Fylkesplanen og Fylkesplanmeldingen, samt intervju av eit mindre utval informantar, skal VF kome med innspel til evalueringen og rulleringen av kapittel 5: Strategiar for areal, transport og miljø og ressursforvaltning i fylkesplan 1996-99 for Hordaland.