Merete
Lunde
tidlegare tilsett
Academic title:
PhD
Telephone:
Employed:
11.11.2013

Merete Lunde er direktør i Vestlandsforsking. Hun har erfaring både fra FoU, offentlig sektor og privat næringsliv. Lunde har studert matvitenskap ved NMBU og har ph.d. graden sin i molekylær mikrobiologi derfra (2003). Hun har tidligere vært distriktssjef i Mattilsynet og FoU-direktør i Lerum. Merete har lang erfaring med internasjonalt forskingssamarbeid og deltok i sitt første EU-forskningsprogram i 1996.

Direktøren har det overordnede ansvaret for strategisk utvikling og drift av instituttet.

Merete er styremedlem i Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og leder av de regionale instituttene sin medlemsorganisasjon FOKUS. Hun er styremedlem i NHO Sogn og Fjordane og varamedlem til styret i Regionalt Forskingsfond Vest.