IT-forumkonferansen 2014

Konferansen blir i år arrangert på Sunnfjord hotel 1. - 2. oktober. Årets tema:Kreativt fylke?

I 2014 viser 20-årsjubilanten fram dei tre hovudsatsingane i nettverket: Velferdsteknologi, Leverandørnettverk og Breiband.

Fullstendig program