Øyvind Heimset Larsen

Stillingstittel

Forskar

Akademisk tittel

Siv.ing. Industriell økonomi

Telefon

971 06 454

Vedlagt CV

Arbeidsfelt

  • IKT og regional utvikling
  • Breiband og tenesteutvikling
  • Næringsutvikling i nettverk
  • Forskingsbasert samhandling for små og mellomstore bedrifter

Profil

Øyvind Heimset Larsen er sivilingeniør frå NTNU i 1998, ved fakultet for Industriell økonomi og teknologileiing. Han studerte så prosjektleiing og leiing ved BI, Oslo i samband med verneplikt.

Larsen har 15 års erfaring som forskar ved Vestlandsforsking og underviste i endringsprosessar og IT-leiing ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2001-2002. Som prosjektleiar og forskar ved Vestlandsforsking har han bidrege i ei rekke regionale, nasjonale og internasjonale prosjekt. Larsen har forska på IKT og regional utvikling, breiband og IKT innan skule- og helsesektoren, og han har sidan 2005 deltatt aktivt i ulike program frå Norges forskingsråd for å stimulera til meir bruk av forsking og utvikling (FoU) for betre innovasjon i næringslivet.


Publikasjonar

Prosjekt