Biodiesel in heavy duty vehicles in Norway - Strategic plan and vehicle fleet experiments

Prosjekt

Prosjektnr

2140

Tidsrom

31.07.1996 - 31.07.1998

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

I prosjektet skal det utvikles en strategisk plan for bruk av biodiesel i tyngre kjøretøyer, både på organisasjons- og bedriftsnivå. Videre skal det gjennomføres eksperimenter med utprøving av biodiesel i en flåtetest. Måsetningen ved eksperimentene er å få bedre kunnskaper om helse- og miljmessige konsekvenser ved bruk av biodiesel. I den avsluttende delen av I prosjektet vil vi analysere bruk av fiskeolje som utgangspunkt for biodieselproduksjon