Samanslåing-boom kan hindre klimaomstilling

Av:
Artikkel
Id:
Januar 2020
Utgjevar:
De regionale forskningsfondene
Tidsskrift:
forskning.no

Offentleg omstilling siktar mot sektorvis effektivisering av samfunnet. Det er ein fare for klimaomstillinga, som berre kan lukkast full ut gjennom effektiv samhandling på tvers av sektorar, meiner professor.