Utredning av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland - utfordringer, muligheter og prioriteringer

Prosjektet skal inngå som en viktig del av utredningsarbeidet til Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland og skal beskrive utfordringer og muligheter, og gi forslag til handling og prioritering. Prosjektet gjennomføres i tre arbeidspakker:

  1. Konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland - overordnet analyse (hovedansvar CICERO)
  2. Sårbare og robuste arealer i Rogaland; status, scenarier og eksempler (hovedansvar Vestlandsforsking i samarbeid med Norce Samfunn)
  3. Utredning av lokale klimaprofiler med økosystemtilnærming (hovedansvar met.no i samarbeid med Norce klima og Vestlandsforsking)

I del 3 skal det utvikles forslag til et verktøy for lokal nedskalering av foreliggende fylkesprofiler levert av Norsk Klimaservicesenter.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Rogaland fylkeskommune
I samarbeid med:
CICERO
Norce
met.no
Prosjektnummer:
6530
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: