To ledige forskarstillingar i stordata (forskar/ph.d./postdoktor)

 

Fjord, fjell og snø, Sogndal
Fjella i Sogn innbyr til friluftsliv. Foto: Bård Basberg

Om Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit regionalt forankra forskingsinstitutt som utfører forskings- og utviklingsoppdrag for næringsliv og offentleg sektor. Vi arbeider med forsking innan tre hovudområde: klima og miljø, reiseliv og teknologi og samfunn. Forskarane våre utfører tverrfagleg og bruksretta forsking både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vestlandsforsking har om lag 30 tilsette og ein årsomsetnad på rundt 25 millionar kroner. Vi held til i Sogndal i Vestland fylke.