Ungdomskulturar og verdiar

Målet for prosjektet er å beskrive hovudtypar av ungdomskulturar med vekt på kva verdiar som er dominerande i dei ulike kulturane. Prosjektet er ein del av eit større prosjekt om ungdom i Sogn og Fjordane
Start date:
End date:
Financed by:
Norges forskningsråd
Id:
3196
Project lead:
Forskingsleiar