Oppsummering av status for standardisering av BIT reiseliv

Vestlandsforsking skal laga ein statusrapport for arbeidet med standardisering i BIT Reiseliv. Rapporten skal fokusere på: - status så langt, kva er gjort og kva leveransar føreligg - forbetring av metodegrunnlaget - vurdering av forslag til produktdata - kvalitetsevaluering som viktig del av standardiseringsarbeidet - bruk av emnekart i standardiseringsarbeidet
Start date:
End date:
Financed by:
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Id:
5269