Barrierer og hindringar for heilskaplege sektoroverskridane samarbeid

By:
Rapport
Id:
juni 2012
Publisher:
Civitas

Rolv Lea og Rune Opheim (begge Civitas): Barrierer og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid - nye tiltak på klimaområdet. Underlagsnotat knytt til kommunane sitt handlingsrom og kvantifisering av tiltak