Marit Haugan Hove

Stillingstittel

Trainee

Akademisk tittel

MSc.

Telefon

415 09 646

Arbeidsfelt

  • Velferdsteknologi


Profil

Marit er sivilingeniør med MSc i produktutvikling frå Noregs teknisk- naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim. Ho har gjennom studiane arbeidd med fleire ulike prosjekt med fokus på helse, idrett og velferd.

Ved Vestlandsforsking arbeider Marit med velferdsteknologi. Ho er mellom anna involvert i eit prosjekt der alle kommunane i Sogn og Fjordane deltek samt eit internasjonalt forskingsprosjekt om innovasjon i offentleg sektor.