Karen Richardsen Moberg

Stillingstittel

Forskar

Akademisk tittel

MSc

Telefon

480 21 060

Vedlagt CV

Profil

Karen Richardsen Moberg mottok i 2014 en MSc i Miljø og Utvikling fra The London School of Economics and Political Science (LSE) ved University of London. Hun har også en BSc med Honours i Internasjonale Relasjoner og Kommunikasjon, Media og Kultur fra Oxford Brookes University fra 2013.

Tittelen på masteroppgaven var ’Is Norway Losing its Way? A Critical Coherence Analysis of Norwegian Climate and Energy Policies’. I utdannelsesforløpet har Karen bl.a. jobbet med emner som klimapolitikk og styring, bærekraftig utvikling, ‘det grønne skiftet’ og policy analyse.

Karen har vært ansatt som forsker ved Vestlandsforsking siden sommeren 2015.