Ida Marie Gildestad

Stillingstittel

Trainee

Akademisk tittel

MSc

Telefon

958 68 424

Profil

Ida Marie Gildestad har ein mastergrad i samfunnsgeografi frå Universitetet i Oslo med fagleg fordjuping i klima- og bygeografi. Ho har òg ein bachelor i utviklingsstudiar med spesialisering i geografi frå Universitetet i Bergen. Gjennom studia har Ida opparbeidd seg kompetanse innan stadutvikling, miljøforvalting, arealplanlegging og globale miljøendringar. Ida si masteroppgåve har tittelen ‘Konstruksjon av fortrinn i Valdres. Et eksempel fra norsk periferi’, og fokuserer på samhandling og kunnskapsutveksling for regional utvikling i Valdres.