Guttorm Flatabø

Stillingstittel

Forskar

Akademisk tittel

Master

Telefon

400 60 972

Tilsett

2007

Arbeidsfelt

  • IT og reiseliv
  • Fri programvare, kunnskapsproduksjon og utvikling i nettsamfunn
  • Sosiale nettverk

Profil

Guttorm har bachelor i samfunnsvitskaplege fag med fordjuping i afrikastudiar og master i studiar av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) frå Noregs teknisk- naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim. Bak seg har han mellom anna arbeid i oppstarten av breibandsselskapet INO AS, dagleg leiar for reisemålsselskapet Sognefjord reiseliv BA og arbeid som sjølvstendig næringsdrivande innan it-tenester.