Semantiske teknologiar

Semantikk betyr "tydinga av ord" og det er maskinene som skal "forstå" orda. Då er det nødvendig å leggja til tilleggsinformasjon, såkalla metadata. Utviklinga innafor den semantiske veven er i kraftig vekst og arbeidet vårt er her som på andre område i tett samarbeid med brukarane. Vi arbeider både med emnekart (Topic Maps), som t.d.desse sidene er bygde på, og med RDF + OWL som ei anna grein av den semantiske veven.

Prosjekt