IT og reiseliv

Vi arbeider med standardisering og utforming av indikatorar for måling av kvalitet på reiselivsbaserte nettsider. Spørsmålet om sentralisert lagring og administrasjon av data kontra lokal lagring og lokalt eigarskap er også viktig og vi prøver å finna den beste kombinasjonen av effektiv administrasjon utan at lokalt eigarskap til data blir ofra.

Internett som marknadsføringskanal er også viktig og vi har i mange år arbeida med korleis ein skal bli betre synleg på nettet.


Kontaktpersonar

Guttorm Flatabø

Forskar

400 60 972

gfl@vestforsk.no

Publikasjonar