Berekraftig landbruk

Berekraftig landbruk omfatter forsking innan økologisk og lokal matproduksjon, omsetning og marknad, inkludert evaluering av styresmaktene sine verkemiddel på dette området. Dessutan har Vestlandsforsking utforma fleire vevteneste for det småskala landbruket og dets tilleggsnæringar, m.a. for Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, Grøn omsorg, og lokale matprodukt.


Kontaktpersonar

Publikasjonar

Prosjekt