Det økologiske fotavtrykk for Oslo kommune - resultater og forslag til anvendelse av økologisk fotavtrykk som styringsindikator

Rapport

Publiseringsdato

15.11.2002

Pubid

2002-2

Vedlegg

Forfattarar