Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Rapport

Publiseringsdato

02.03.2017

Pubid

Mars 2017

Finn Ove Båtevik, Brita Gjerstad, Gro Marit Grimsrud, Øystein Lund Johannessen, Grete Netteland, Svein Ingve Nødland, Lin Prøitz, Geir Skeie og Gunn Vedøy

Resultat av prosjekt