Publikasjonar

 1. Rapport

  1. Rapport

   Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane - Forprosjektrapport

   Publiseringsdato: 21.04.2017

   Av: Svein Ølnes

  2. Rapport

   Det grøne skiftet - heilskapleg sårbarheitsanalyse for Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 16.04.2017

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Hanna Kvamsås

  3. Rapport

   Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

   Publiseringsdato: 02.03.2017

  4. Rapport

   Verktøykasse for strategisk arbeid med innovative nettverk

   Publiseringsdato: 07.11.2016

   Av: Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid

  5. Rapport

   Evaluering av pilotar i prosjektet velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane: eit prosjekt for å etablere lokal erfaring med velferdsteknologi

   Publiseringsdato: 28.09.2016

   Av: Hilde G. Corneliussen Marit Haugan Hove Marta Strandos

  6. Rapport

   Status og behov for kvalitetssystem i norsk opplevingsturisme - frå næringa sitt perspektiv

   Publiseringsdato: 26.05.2016

   Av: Guttorm Flatabø

  7. Rapport

   Berekraftig hytteutbygging. Casestudie av hyttebygging i Stryn kommune

   Publiseringsdato: 15.05.2016

   Av: Torkjel Kristiansen Solbraa

  8. Rapport

   En studie av norske muslimske kvinners mediebruk og mediedeltakelse

   Publiseringsdato: 10.05.2016

   Av: Lin Prøitz Hilde G. Corneliussen Carol Azungi Dralega

  9. Rapport

   Berekraftige destinasjonar. Ein studie av berekraftige destinasjonar som del av styresmaktene sin strategi for berekraftig reiseliv

   Publiseringsdato: 10.03.2016

   Av: Eivind Brendehaug

  10. Rapport

   Vilkår for integrering av berekraft. Ein studie av ulike utbyggings- og utviklingstiltak i reiselivet i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 09.03.2016

   Av: Eivind Brendehaug Carlo Aall Halvor Dannevig Torkjel Kristiansen Solbraa

  11. Rapport

   Oktoberflaumen på Vestlandet 2014

   Publiseringsdato: 22.02.2016

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Kyrre Groven

  12. Rapport

   Kunnskap for utvikling av sameksistens mellom jakt, vandring og stisykling på Kaupangerhalvøya

   Publiseringsdato: 22.01.2016

   Av: Eivind Brendehaug Agnes Brudvik Engeset

  13. Rapport

   Dr.gradsavhandling: Agenda-setting the unknown: A study of local and regional governance of adaptation in Norway

   Publiseringsdato: 01.01.2016

   Av: Halvor Dannevig

  14. Rapport

   Sluttrapport frå forstudien «Sal og distribusjon av lokalprodusert mat»

   Publiseringsdato: 31.12.2015

   Av: Guttorm Flatabø

  15. Rapport

   PhD thesis: Fixing or Transferring Environmental Problems in the Transport Sector? Dr.gradsavhandling

   Publiseringsdato: 19.11.2015

   Av: Hans Jakob Walnum

  16. Rapport

   Hvordan møter skolen økt frivillig engasjement for å lære barn koding?

   Publiseringsdato: 17.11.2015

   Av: Hilde G. Corneliussen Lin Prøitz

  17. Rapport

   Driver response model Norwegian road freight transport 1993-2013

   Publiseringsdato: 06.11.2015

   Av: Hans Jakob Walnum Carlo Aall John Hille

  18. Rapport

   Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane - Rapport frå mobiliseringsprosjekt

   Publiseringsdato: 13.10.2015

   Av: Svein Ølnes

  19. Rapport

   Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil?

   Publiseringsdato: 04.09.2015

   Av: Carlo Aall Marta Baltruszewicz Kyrre Groven

  20. Rapport

   Mapping digital paths to integration in local municipalities in Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 14.04.2015

   Av: Carol Azungi Dralega Lin Prøitz

  21. Rapport

   Eit smartare næringsliv

   Publiseringsdato: 25.03.2015

   Av: Svein Ølnes Morten Simonsen

  22. Rapport

   Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner

   Publiseringsdato: 05.02.2015

   Av: Ragnar Brevik Carlo Aall

  23. Rapport

   Ut på tur, alltid på nett. Sosiale medium i distriktsbasert reiseliv, med utgangspunkt i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 01.01.2015

   Av: Guttorm Flatabø

  24. Rapport

   Hvordan har hjemmetjenestene i Sogn og Fjordane tilpasset seg samhandlingsreformen?

   Publiseringsdato: 01.01.2015

   Av: Hilde G. Corneliussen

  25. Rapport

   Velferdsteknologi - status i kommunane i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 09.12.2014

   Av: Hilde G. Corneliussen

  26. Rapport

   Er dagens kommunale arealplanlegging i stand til å sikre samfunnet mot klimaendringer?

   Publiseringsdato: 30.11.2014

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Ragnar Brevik Kyrre Groven

  27. Rapport

   Meldingsløftet Sogn og Fjordane – Små og tett på!

   Publiseringsdato: 28.11.2014

   Av: Hilde G. Corneliussen Ivar Petter Grøtte

  28. Rapport

   Delrapport - Kva kan vi lære av historiske naturskadehendingar for betre tilpassing til klimaendringar?

   Publiseringsdato: 30.10.2014

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Ragnar Brevik Kyrre Groven

  29. Rapport

   Digitaliseringsarbeid i mindre kommunar

   Publiseringsdato: 29.08.2014

   Av: Morten Simonsen Svein Ølnes

  30. Rapport

   Environmental Assessment of Dry Photovoltaic Etching

   Publiseringsdato: 05.05.2014

   Av: Otto Andersen Geoffrey Gilpin

  31. Rapport

   Samordna digitaliseringsstrategi for kommunane i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 31.03.2014

   Av: Svein Ølnes

  32. Rapport

   Fordums frukter - Erfaringar frå dokumentasjon av tradisjonell kunnskap om eldre eplesortar

   Publiseringsdato: 25.03.2014

   Av: Kristine Skarbø

  33. Rapport

   Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar. Dokumentasjonsrapport

   Publiseringsdato: 25.03.2014

   Av: Frida Ekström Øyvind Heimset Larsen Kristine Skarbø Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  34. Rapport

   Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar. Sluttrapport

   Publiseringsdato: 25.03.2014

   Av: Frida Ekström Guttorm Flatabø Øyvind Heimset Larsen Kristine Skarbø Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  35. Rapport

   Ethnic minority youth participation in the production and consumption of social media in Norway. Version 2

   Publiseringsdato: 28.02.2014

   Av: Carol Azungi Dralega

  36. Rapport

   Verdiskapning fra naturbaserte aktiviteter - utvikling av en metode for å skissere fastboende sin betydning for verdiskapingen

   Publiseringsdato: 15.01.2014

   Av: Halvor Dannevig Eivind Brendehaug Morten Simonsen

  37. Rapport

   Mobilisering, makt og endring. PhD avhandling.

   Publiseringsdato: 18.12.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  38. Rapport

   Barrierer og hindringar for heilskaplege sektoroverskridane samarbeid

   Publiseringsdato: 08.11.2013

  39. Rapport

   Barrierer for tverrsektorielle lokale klimatiltak - Dokumentasjonsrapport

   Publiseringsdato: 14.10.2013

   Av: Carlo Aall Ole Inge Gjerald Ingrid Sælensminde

  40. Rapport

   Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer fra tre fylker

   Publiseringsdato: 13.09.2013

   Av: Øyvind Heimset Larsen

  41. Rapport

   Sogndal Fotball - ein sosial møteplass

   Publiseringsdato: 07.06.2013

   Av: Ingjerd Skogseid Øyvind Heimset Larsen

  42. Rapport

   Bookingtenester i reiselivet

   Publiseringsdato: 05.06.2013

   Av: Svein Ølnes Morten Simonsen

  43. Rapport

   Travel Notebook: A digital planning service for travelers and the tourism industry

   Publiseringsdato: 14.05.2013

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  44. Rapport

   Travelistics – Styringsinformasjon for reiselivet

   Publiseringsdato: 08.05.2013

   Av: Guttorm Flatabø Ivar Petter Grøtte

  45. Rapport

   Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark - Kunnskapsstatus

   Publiseringsdato: 30.04.2013

   Av: Ragnar Brevik Kristine Skarbø Carlo Aall Eli Heiberg

  46. Rapport

   Mot eit multikulturelt Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 05.02.2013

   Av: Carol Azungi Dralega Grete Netteland

  47. Rapport

   Teknologisamarbeid med India

   Publiseringsdato: 19.01.2013

   Av: Rajendra Akerkar

  48. Rapport

   Energi- og miljøbesparende tiltak i Lerum Frakt BA

   Publiseringsdato: 15.01.2013

   Av: Morten Simonsen

  49. Rapport

   Vestlandsjordbruket og den doble klimapåverknaden

   Publiseringsdato: 14.01.2013

   Av: Kristine Skarbø Heidi Vinge

  50. Rapport

   Barrierer for tverrsektorielle lokale klimatiltak

   Publiseringsdato: 20.12.2012

   Av: Ingrid Sælensminde Carlo Aall Ole Inge Gjerald

  51. Rapport

   Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse

   Publiseringsdato: 20.12.2012

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug John Hille

  52. Rapport

   Konsekvenser av en ambisiøs statlig klimapolitikk for kommunene på Vestlandet

   Publiseringsdato: 16.12.2012

   Av: Carlo Aall Halvor Dannevig

  53. Rapport

   Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk

   Publiseringsdato: 30.11.2012

   Av: Carlo Aall Frida Ekström Eli Heiberg Morten Simonsen Hans Jakob Walnum

  54. Rapport

   Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord

   Publiseringsdato: 12.11.2012

   Av: Øyvind Heimset Larsen

  55. Rapport

   Klimabarrierer på kommunalt nivå

   Publiseringsdato: 15.10.2012

  56. Rapport

   Sluttrapport - NORADAPT Community Adaptation and Vulnerability in Norway

   Publiseringsdato: 12.10.2012

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

  57. Rapport

   Nyskaping marknadsført mot reiselivet

   Publiseringsdato: 24.08.2012

   Av: Eivind Brendehaug Guttorm Flatabø Morten Simonsen

  58. Rapport

   Semantisk samhandling i kulturformidlinga - Bruk av semantisk teknologi for å binda saman ressursar på tvers av organisasjonar

   Publiseringsdato: 29.06.2012

   Av: Rajendra Akerkar Svein Ølnes

  59. Rapport

   Personalarbeid i småbedrifter i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 14.06.2012

   Av: Øyvind Heimset Larsen Morten Simonsen

  60. Rapport

   Strategier for utvikling av Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport. Versjon 2

   Publiseringsdato: 12.06.2012

   Av: Johannes Idsø Ingjerd Skogseid

  61. Rapport

   Semantisk Sognefjord.no

   Publiseringsdato: 30.04.2012

   Av: Terje Aaberge Lars Berg Hustveit Svein Ølnes

  62. Rapport

   Energibruk til produksjon og vedlikehald av buss

   Publiseringsdato: 30.03.2012

   Av: Morten Simonsen

  63. Rapport

   Analyse av drivstofforbruket i tyngre lastebiler

   Publiseringsdato: 01.03.2012

   Av: Morten Simonsen

  64. Rapport

   Kunnskap kryssar grenser

   Publiseringsdato: 22.02.2012

   Av: Frida Ekström Hans Jakob Walnum Svein Ølnes

  65. Rapport

   Kommunikasjon uavhengig av stad

   Publiseringsdato: 20.02.2012

   Av: Carlo Aall Frida Ekström Morten Simonsen Svein Ølnes

  66. Rapport

   Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport

   Publiseringsdato: 12.01.2012

   Av: Johannes Idsø Ingjerd Skogseid

  67. Rapport

   Befolknings- og næringsutvikling – kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 12.01.2012

   Av: Johannes Idsø Morten Simonsen Ingjerd Skogseid

  68. Rapport

   Fuel consumption in heavy duty vehicles

   Publiseringsdato: 01.01.2012

   Av: Morten Simonsen

  69. Rapport

   Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger. Rapport til NVE

   Publiseringsdato: 12.12.2011

   Av: Carlo Aall John Hille Morten Simonsen

  70. Rapport

   Semantic Markup Report

   Publiseringsdato: 08.12.2011

   Av: Rajendra Akerkar

  71. Rapport

   Sustainable Destination Norway 2025 - Sluttrapport

   Publiseringsdato: 01.12.2011

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Frida Ekström Agnes Brudvik Engeset Stefan Gössling Hans Jakob Walnum

  72. Rapport

   Sluttrapport frå prosjektet "Sivil beredskap og klimatilpassing - CIVILCLIM"

   Publiseringsdato: 10.08.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Idun A. Husabø

  73. Rapport

   Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 2: Klimaanalyse

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Referanse:

   Rapporten er utgitt av Bjerknessenteret.

   Forsker: Martin Miles, Kristin Richter (Uni Research, Bjerknessentret)

  74. Rapport

   Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Analyse av sårbarhet

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Eli Heiberg

   Referanse:

   Carlo Aall (red.).

   Forskere:

   Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Eli Heiberg (Vestlandsforsking), Cecilie Flyen Øyen (prosjektleder ved SINTEF), Martin Miles (Bjerknessenteret), Leif Sigurd Hafskjold (SINTEF), Stian Bruaset (SINTEF), Anders-Johan Almås (SINTEF), Oddbjørn Gjerde (SINTEF)

  75. Rapport

   Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Analyse av tilpasningsmuligheter

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Eli Heiberg

   Referanse:

   Carlo Aall (red.)

   Forskere: Carlo Aall (Vestlandsforsking), Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Eli Heiberg (Vestlandsforsking), Cecilie Flyen Øyen (SINTEF), Leif Sigurd Hafskjold (SINTEF), Stian Bruaset (SINTEF), Anders-Johan Almås (SINTEF), Oddbjørn Gjerde (SINTEF)

  76. Rapport

   Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 5: hindringsanalyse

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Eli Heiberg

   Referanse:

   Carlo Aall (red.)

   Forskere:

   Cecilie Flyen Øyen (SINTEF), Sigurd Hafskjold (SINTEF), Anders-Johan Almås (SINTEF), Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Eli Heiberg (Vestlandsforsking)

  77. Rapport

   Sluttrapport - Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Eli Heiberg Idun A. Husabø

   Referanse:

   Carlo Aall (red.)

   Forskere: Carlo Aall (Vestlandsforsking), Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Eli Heiberg (Vestlandsforsking), Cecilie Flyen Øyen (SINTEF), Leif Sigurd Hafskjold (SINTEF), Martin Miles (Bjerknessenteret), Idun Husabø (Vestlandsforsking) Oddbjørn Gjerde (SINTEF)

  78. Rapport

   Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Kunnskapsstatus

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Eli Heiberg

   Referanse:

   Carlo Aall (red.)

   Forskere: Cecilie Flyen Øyen (prosjektleder ved SINTEF), Martin Miles (Bjerknessenteret), Sigurd Hafskjold (SINTEF), Stian Bruaset (SINTEF), Anders-Johan Almås (SINTEF), Gerd Kjølle (SINTEF), Oddbjørn Gjerd (SINTEF), Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Eli Heiberg (Vestlandsforsking)

  79. Rapport

   Begrepsapparat for reiselivet

   Publiseringsdato: 01.03.2011

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  80. Rapport

   Life Cycle Assesment of Electronics. Ugelstad-particles in Ball Grid Array and Chip Scale Packaging

   Publiseringsdato: 15.12.2010

   Av: Otto Andersen Hans Jakob Walnum

  81. Rapport

   Østlandsforskning: Lokalsamfunn og klimatilpasning - et framtidsperspektiv

   Publiseringsdato: 30.11.2010

  82. Rapport

   Reorganising the workplace: Factors that affect implementation of broad participation

   Publiseringsdato: 31.10.2010

   Av: Geir Liavåg Strand

  83. Rapport

   Ekstremvêrhendingar - erfaringsgrunnlag for klimatilpassing hos fylkesmannen

   Publiseringsdato: 01.07.2010

   Av: Idun A. Husabø

  84. Rapport

   Transport, energi og miljø

   Publiseringsdato: 24.06.2010

   Av: Morten Simonsen

  85. Rapport

   Breibandsmobilisering og organisering i distriks-Norge

   Publiseringsdato: 07.06.2010

   Av: Guttorm Flatabø Ivar Petter Grøtte Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  86. Rapport

   Klimatilpasning i Fredrikstad

   Publiseringsdato: 25.04.2010

   Av: Carlo Aall Ingrid Sælensminde

   Referanse:

   Av Ingrid Sælensminde, Carlo Aall og Hans Olav Hygen

  87. Rapport

   Klimabankprosjektet 2009 - vindenergi som framtidsstrategi?

   Publiseringsdato: 11.12.2009

   Av: Otto Andersen Ole Inge Gjerald Erling Holden Johannes Idsø

  88. Rapport

   Klimamerking av mat - er det mulig?

   Publiseringsdato: 25.09.2009

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Frida Ekström John Hille

  89. Rapport

   Følgeevaluering av Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner - sluttrapport

   Publiseringsdato: 29.06.2009

   Av: Carlo Aall Lars Julius Halvorsen Eli Heiberg Anders Tønnesen

  90. Rapport

   Vindkraft, reiseliv og miljø - en konfliktanalyse

   Publiseringsdato: 24.03.2009

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg

  91. Rapport

   Lokal sårbarhet for klimaendringer. Demonstrasjon av metoder for kartlegging av den institusjonelle sårbarheten for klimaendringer

   Publiseringsdato: 18.03.2009

   Av: Carlo Aall Frida Ekström Eli Heiberg Hanna Nyborg Storm

  92. Rapport

   Fornybar energi i Sogn og Fjordane - frå vyer til veer.....

   Publiseringsdato: 10.02.2009

   Av: Geoffrey Gilpin Ole Inge Gjerald Erling Holden

  93. Rapport

   CRM som IT-nav for Sogndal fotball?

   Publiseringsdato: 06.02.2009

   Av: Nils Arne Hove Ingjerd Skogseid

  94. Rapport

   Klimaproblemet og bankenes tilpasning

   Publiseringsdato: 06.02.2009

   Av: Johannes Idsø

  95. Rapport

   Exit War, Enter Climate? Institutional change and the introduction of climate adaptation in Norway’s public system of civil protection

   Publiseringsdato: 23.12.2008

   Av: Idun A. Husabø

  96. Rapport

   Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 11.11.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Erling Holden Morten Simonsen Hanna Nyborg Storm

  97. Rapport

   Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser. Kunnskapsstatus og skisse til en metode for utprøving i norske kommuner

   Publiseringsdato: 29.10.2008

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg Karl Georg Høyer Hanna Nyborg Storm

  98. Rapport

   Nettverk som nyskapande kraft

   Publiseringsdato: 22.10.2008

   Av: Eivind Brendehaug Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  99. Rapport

   Brukerundersøkelse - Norge.no - Minside

   Publiseringsdato: 27.08.2008

   Av: Svein Ølnes

  100. Rapport

   Los - teknisk oppbygging og praktisk bruk

   Publiseringsdato: 10.07.2008

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  101. Rapport

   Naturskade i kommunene - Sluttrapport fra prosjekt for KS

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  102. Rapport

   Miljøbelastningen av norsk forbruk og produksjon 1987 - 2007

   Publiseringsdato: 11.04.2008

   Av: Carlo Aall John Hille Hogne Lerøy Sataøen Hanna Nyborg Storm

  103. Rapport

   Strategi for Miside og Norge.no. Innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene

   Publiseringsdato: 25.03.2008

   Av: Svein Ølnes

  104. Rapport

   Vurdering av potensialet for cruiseturismen i kommunane Sogndal, Luster og Leikanger

   Publiseringsdato: 12.03.2008

   Av: Brandshaug (HSF)

  105. Rapport

   På veg - Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa

   Publiseringsdato: 17.01.2008

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  106. Rapport

   Oppsummering av VS2010-arbeidet i INC-gruppen 2004 - 2007

   Publiseringsdato: 17.01.2008

   Av: Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  107. Rapport

   Localised production and supply of biodiesel from used cooking oils

   Publiseringsdato: 11.01.2008

   Av: Otto Andersen Idun A. Husabø

  108. Rapport

   Information infrastructure and rural innovation systems. A study of the dynamics of local adaptation of ICT. Dr.gradsavhandling

   Publiseringsdato: 17.12.2007

   Av: Ingjerd Skogseid

  109. Rapport

   Evaluering av innføring av EPJ i Helse Førde og elektronisk meldingsformidling

   Publiseringsdato: 03.12.2007

   Av: Øyvind Heimset Larsen

  110. Rapport

   Informasjonsarkitektur for kommuneportalar i Sunnfjord

   Publiseringsdato: 12.10.2007

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  111. Rapport

   Håndbok for innføring av Los

   Publiseringsdato: 31.08.2007

   Av: Svein Ølnes

  112. Rapport

   Informasjonsflyt i kommunesektoren

   Publiseringsdato: 04.07.2007

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  113. Rapport

   Lokale energiutredninger: Evalueringsrapport

   Publiseringsdato: 06.06.2007

   Av: Carlo Aall Hogne Lerøy Sataøen

  114. Rapport

   Parlamentarisme som styringsform på regionalt nivå

   Publiseringsdato: 30.05.2007

   Av: Oddbjørn Bukve Ole Inge Gjerald

  115. Rapport

   Reiselivet i Sogn og Fjordane - oversikt, kommentarar og strategiske problemstillingar i samband med dei offentlege aktørane sin verkemiddelbruk i reiselivet

   Publiseringsdato: 13.02.2007

   Av: Carlo Aall Brandshaug (HSF) Hogne Lerøy Sataøen Jan Erik Weinbach

  116. Rapport

   Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike

   Publiseringsdato: 23.01.2007

   Av: Carlo Aall Hogne Lerøy Sataøen Jan Erik Weinbach

  117. Rapport

   Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk - en kartlegging

   Publiseringsdato: 12.01.2007

   Av: Carlo Aall John Hille

  118. Rapport

   Evaluering av "Gult kort"

   Publiseringsdato: 11.01.2007

   Av: Hogne Lerøy Sataøen

  119. Rapport

   Political discourse and climate change: The Challenge of Reconciling Scale of Impact with Level of Governance. Dr.gradsavhandling.

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Gard Lindseth

  120. Rapport

   Regional klimasårbarheitsanalyse for Nord-Norge.

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Hogne Lerøy Sataøen

  121. Rapport

   Emnekart og tenesteprosessar. Bruk av emnekart-teknologi som kunnskapsstøtte for utføring av tenester på nettet

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Svein Ølnes

  122. Rapport

   Kommunar, helse og IKT

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Ivar Petter Grøtte Geir Liavåg Strand

  123. Rapport

   Konstruksjon av informasjonsstruktur for tematisk avgrensa informasjonsdomene.

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Terje Aaberge

  124. Rapport

   Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  125. Rapport

   Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen - Mørkrisdalen

   Publiseringsdato: 21.12.2005

   Av: Carlo Aall Torunn Grut Hogne Lerøy Sataøen

  126. Rapport

   Broadband initiatives in Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 06.12.2005

  127. Rapport

   Kartlegging av forholdet mellom verksemder og kunnskap i næringshagar og kompetansestover i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Carlo Aall Thor André Fløtre

  128. Rapport

   Nye LivsIT - Forslag til ny informasjonsstruktur for LivsIT

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Svein Ølnes

  129. Rapport

   Klimasårbarhet i bustadsektoren - Lokal sårbarheitskartlegging og klimatilpassing

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Kyrre Groven

  130. Rapport

   Classifications, Taxonomies and Semantic

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Terje Aaberge

  131. Rapport

   Indikatorer for bærekraftig godstransport

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Carlo Aall

  132. Rapport

   Ungdomsbarometer Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Marius Knagenhjelm Hogne Lerøy Sataøen

  133. Rapport

   Ungdom og livsmeining - Delrapport 3

   Publiseringsdato: 14.11.2005

   Av: Astrid Øydvin

  134. Rapport

   Evaluering av NynorskPluss

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Øyvind Heimset Larsen Svein Ølnes

  135. Rapport

   Håndbok for innføring av LivsIT

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  136. Rapport

   Nordisk Transportpolitisk Nettverk: Hvordan utvikle bærekraftige godstransportløsninger?

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Carlo Aall

  137. Rapport

   Elektronisk marknadsplass for småskala matprodusentar

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Terje Aaberge

  138. Rapport

   BIT Reiseliv Nett-test. Kvalitetsindikatorar for reiselivsbaserte nett-tenester

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  139. Rapport

   Evaluering av "Ung i Sogn og Fjordane" - Del 2 Prosjekta i programmet

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Astrid Øydvin

  140. Rapport

   Ungdom og medverknad i "Ung i Sogn og Fjordane" - Delrapport 1. Evaluering av "Ung i Sogn og Fjordane"

   Publiseringsdato: 04.07.2004

   Av: Astrid Øydvin

  141. Rapport

   Institusjonell respons på klimaendringer. Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer.

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  142. Rapport

   Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Thor André Fløtre Torbjørn Årethun

  143. Rapport

   Hotellgruppa i Sogn på Internett

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Terje Aaberge Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid

  144. Rapport

   Evaluering av Dill@. En kartlegging av spredning og bruk av en opplærings-CD i data i Gloppen kommune

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Astrid Øydvin

  145. Rapport

   The Framing of an International Concerted Action for Local Climate Policy: The Case of the Cities for Climate Protection

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Gard Lindseth

  146. Rapport

   Effektar og konsekvensar ved endring av kommunestruktur for kommunikasjon og transport

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Thor André Fløtre Karl Georg Høyer Torbjørn Årethun

  147. Rapport

   The Information Society and Spatial Development

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Karl Georg Høyer Ingjerd Skogseid

  148. Rapport

   Transport and Industrial Ecology - Problems and Prospects

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Otto Andersen

  149. Rapport

   Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2002/2003

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Svein Ølnes

  150. Rapport

   Klimaendring og norsk reiseliv

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Jon Teigland

  151. Rapport

   Indikatorer for vurdering av lokal klimasårbarhet

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall

  152. Rapport

   Kunnskapsoversikt og status for elektronisk handel. Tolv verksemder i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  153. Rapport

   Enklare tilgang på offentleg informasjon. Evaluering av LivsIT

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  154. Rapport

   Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Erling Holden Karl Georg Høyer

  155. Rapport

   Energi- og miljødata for alternative og konvensjonelle drivstoffer - år 2010

   Publiseringsdato: 15.02.2003

   Av: Erling Holden

  156. Rapport

   Søkemotorassistert kategorisering av offentleg informasjon

   Publiseringsdato: 01.01.2003

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  157. Rapport

   E-handel for småskala matprodusenter

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Terje Aaberge Øyvind Heimset Larsen

  158. Rapport

   Næringsmessige konsekvenser av vern av naturvernområder

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  159. Rapport

   Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Dr.ing. avhandling.

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Erling Holden

  160. Rapport

   Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand Svein Ølnes

  161. Rapport

   Utvekslingsformat over Internett. Nasjonalt standardiseringsprosjekt for reiselivet. Begrepsavklaring og kunnskapsoversikt.

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Ingjerd Skogseid

  162. Rapport

   Lokal klima- og energiplanlegging

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  163. Rapport

   Energy saving potential in the fish export from Norway

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  164. Rapport

   Bærekraftige kommuner i praksis. Omtale av et styringssystem for integrering og konkretisering av bærekraftig praksis i kommunen

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall Kristen Breisnes Karl Georg Høyer

  165. Rapport

   Personifiserte vevtenester

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Ivar Petter Grøtte Svein Ølnes

  166. Rapport

   Evaluering av det norske EURES-nettverket

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Winfried Ellingsen Torbjørn Årethun

  167. Rapport

   Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  168. Rapport

   Evaluering av kompetansereforma i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Winfried Ellingsen Torbjørn Årethun

  169. Rapport

   Økologisk kjøt i Sverige og Danmark. Analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av økologisk kjøt i Swedish Meats og Danish Crown

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug

  170. Rapport

   Sosioøkonomiske effekter av ekstremt vær i Norge - en studie av effekter i tid og rom av nyttårsorkanen 1992

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  171. Rapport

   CSR Management System - Technical report

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  172. Rapport

   Det økologiske fotavtrykk for Oslo kommune - resultater og forslag til anvendelse av økologisk fotavtrykk som styringsindikator

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall

  173. Rapport

   Hvordan vær og klima påvirker reiselivs- og rekreasjonsatferd - en internasjonal kunnskapsoversikt

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  174. Rapport

   Klimagasser og stasjonær energi i Nøtterøy. Utviklingstrekk og forslag til tiltak

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Kristen Breisnes Kyrre Groven

  175. Rapport

   IT-basert rettleiingsteneste for mosjonistar

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Berit Bringedal Nils Arne Hove

  176. Rapport

   Effekter på nordmenns reiseatferd av mega-trender og sosioøkonomisk utvikling 1986-1999

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Jon Teigland

  177. Rapport

   Pasienterfaringer ved Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Berit Bringedal

  178. Rapport

   Kartlegging og kategorisering av offentlege vevtenester

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Svein Ølnes

  179. Rapport

   Muligheter og hindringer for en bærekraftig praksis innen transport og energiforbruk

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Erling Holden Karl Georg Høyer

  180. Rapport

   Pilot actions for energy saving in transport of goods

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven Karl Georg Høyer

  181. Rapport

   Energy saving in transport of goods - a pilot project in rural natural resource based industries

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  182. Rapport

   Klimagassutslepp i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Kyrre Groven

  183. Rapport

   Norske erfaringer med Lokal Agenda 21 som forvaltningsregime i arbeidet for et bærekraftig reiseliv. Dokumentasjonsrapport

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Kristen Breisnes

  184. Rapport

   Ansvars- og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall

  185. Rapport

   Effekter av vannkraftutbygging for friluftsliv og reiseliv. En langtidsstudie 1990-1999 av endringer i fritidsbruken av Engebreen/Svartisen i Nordland

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Jon Teigland

  186. Rapport

   Arbeidsreisene for ansatte i AS Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 30.04.2001

   Av: Otto Andersen

  187. Rapport

   Measures and actions in regional policies for energy saving

   Publiseringsdato: 01.01.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  188. Rapport

   Forandring som forandrer? Fra miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling i norske kommuner

   Publiseringsdato: 30.11.2000

   Av: Carlo Aall

  189. Rapport

   Miljøstrategier for små- og mellomstore bedrifter i distriktene. Sluttrapport for prosjektet "Miljøstrategier i distrikts-SMB"

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  190. Rapport

   Betydningen for samfunnet av å ha villrein i fjellet. En kunnskapsoversikt

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Jon Teigland

  191. Rapport

   Impact Assessments as Policy and Learning Instrument. Why Effect Predictions Fail, and how Relevance and Reliability can be Improved

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Jon Teigland

  192. Rapport

   Evaluering av Forvaltningsnettsamarbeidet. Rapport frå brukarundersøking ultimo 1999

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Svein Ølnes

  193. Rapport

   Informasjonsteknologi som verktøy for samhandling i reiselivet i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Ingjerd Skogseid

  194. Rapport

   Nordmenns friluftsliv og naturopplevelser. Et faktagrunnlag fra en panelstudie av langtidsendringer 1986-1999

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Jon Teigland

  195. Rapport

   Satsing eller avvikling? Ei gransking av produksjon, omsetning og marknad for eple frå Sogn og Fjordane. Samarbeidsprosjekt med Planteforsk

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  196. Rapport

   Norske kommuner prøver seg på bærekraftutfordringen. Vedleggsrapport.

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Carlo Aall

  197. Rapport

   Sluttrapport for "Prosjekt kirurgi"

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Berit Bringedal

  198. Rapport

   Forandring som forandrer? Fra miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling i norske kommuner.

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Carlo Aall

  199. Rapport

   Breiband i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Odd Erik Loftesnes Svein Ølnes

  200. Rapport

   Sustainable Mobility - the Concept and its Implications. Doktorgradsavhandling.

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Karl Georg Høyer

  201. Rapport

   Nordisk transport i framtiden. Krav til bærekraft og effektivitet

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Karl Georg Høyer

  202. Rapport

   Forstudierapport: Arbeidspolitikk for mennesker mellom 50-70 år.

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Bjarne Eikefjord

  203. Rapport

   Økologi og marknad. Ein studie av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av økologisk mjølk og kjøt

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  204. Rapport

   Ferielivets merkelige uforanderlighet

   Publiseringsdato: 19.06.2000

   Av: Jon Teigland

  205. Rapport

   Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv

   Publiseringsdato: 05.12.1999

   Av: Carlo Aall Jon Teigland

  206. Rapport

   Miljøstyring i reiselivet i Sogn og Fjordane. Sluttrapport

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Sven Erik Vestby

  207. Rapport

   Water, water everywhere. Gjesteundersøkelse blant britiske turistar i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Sissel Rolness

  208. Rapport

   Luftfart og miljø. En sammenligning mellom fly og andre transportmidler for energi, utslipp og areal.

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Hans Einar Lundli Sven Erik Vestby

  209. Rapport

   Evaluering av Forvaltningsnettsamarbeidet: Sluttrapport frå evaluering av fase 1

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Svein Ølnes

  210. Rapport

   Lokal klimapolitikk - internasjonale og nasjonale erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Hans Einar Lundli

  211. Rapport

   Konsekvensutredning av større verneprosjekt: Erfaringer fra Stabbursdalen nasjonalpark.

   Publiseringsdato: 30.06.1999

   Av: Jon Teigland

  212. Rapport

   Biodiesel in heavy duty vehicles. Strategic plan and vehicle fleet expermients

   Publiseringsdato: 15.12.1998

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Hans Einar Lundli Morten Simonsen

  213. Rapport

   Håndbok for bruk av biodiesel i tyngre køyretøy

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  214. Rapport

   FramtidsrettaIT-løysingar og infrastruktur for IT i Indre Hordaland

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  215. Rapport

   Transportscenarier for Oslo 1996-2016. Konsekvenser for areal, tidsbruk og utslipp av CO2, Nox og svevestøv. En sammendragsrapport

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  216. Rapport

   Dokumentasjonsrapport - Hindringer for å oppnå en bærekraftig produksjon og forbruk lokalt - eksempler fra syv forsøkskommuner

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  217. Rapport

   Evaluering av forvaltningsnett-prosjektet. Statuskartlegging.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  218. Rapport

   "Læring i lag?" Eit perspektiv på organisasjonslæring i og mellom stat og kommune

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Øyvind Glosvik

  219. Rapport

   Svevestøv fra persontransport i Oslo. En beregning av mengder og kostnader

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen

  220. Rapport

   Brukarundersøking av statens tverrsektorielle informasjonsnett.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  221. Rapport

   Retningsanalyse for en bærekraftig utvikling i kommunal planlegging og politikk

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  222. Rapport

   Kulturen i reiselivet. Ein studie av korleis kultur vert nytta i og av reiselivet i Lærdal, Jølster,

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Sissel Rolness Astrid Øydvin

  223. Rapport

   BookTownNet - Survey of status and user needs analysis

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Ingjerd Skogseid

  224. Rapport

   Makt og læring i vegplanlegging. Analyse av planleggingsprosessen rundt stamvegprosjektet E16 Aurlan

   Publiseringsdato: 15.11.1998

  225. Rapport

   Sustainable Transport and Mobility. Theories, principles and examples in a Norwegian context

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall Erling Holden Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  226. Rapport

   Kartlegging av hindringer for å oppnå en mer bærekraftig produksjon og forbruk lokalt

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  227. Rapport

   BookTownNet - Annual Project Review Report

   Publiseringsdato: 01.11.1998

   Av: Ingjerd Skogseid

  228. Rapport

   Miljøutfordringer for små og mellomstore bedrifter

   Publiseringsdato: 05.01.1998

   Av: Otto Andersen

  229. Rapport

   Potensiell/latent etterspørsel etter fritidsreiser og sosial og kulturell endring som kan påvirke utviklingen. En internasjonal kunnskapsoversikt

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Jon Teigland

  230. Rapport

   Bærekraftig reiseliv - mye "liv" og lite "reise"?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  231. Rapport

   Miljøkrav til tyngre kjøretøy

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Erling Holden

  232. Rapport

   Det kommunale miljøvernet - fra lokalt til globalt

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  233. Rapport

   Virkemidler for å miljøtilpasse reiselivet på lokalt og regionalt nivå. Hva er erfaringene fra Stryn og Nordfjord?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Jon Teigland

  234. Rapport

   Miljøutfordringar for norske næringsverksemder i distrikta

   Publiseringsdato: 15.11.1997

  235. Rapport

   Regional Telematics Action Plan for Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Ivar Petter Grøtte Ingjerd Skogseid Svein Ølnes

  236. Rapport

   Fylkeskommunen på sitt beste? Kunst- og kunstnarpolitikk i Nordland

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Georg Arnestad

  237. Rapport

   Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i nordke kommuner: Hvor er vi med MIK, hvor skal vi med Lokal Agenda 21?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  238. Rapport

   Ei utgreiing om strukturtiltak i Luster kommune

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Wiggo Hustad

  239. Rapport

   EU Competition Policy, State Aids and Taxation Systems

   Publiseringsdato: 15.11.1997

  240. Rapport

   Evaluering av økokommuneprogrammet

   Publiseringsdato: 15.11.1997

  241. Rapport

   Fritidskulturlivet i Norge - ein forstudie

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Georg Arnestad

  242. Rapport

   Samarbeid og samhandling mellom kommunar. Informasjonsteknologi og økonomistyring.

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Morten Simonsen Svein Ølnes

  243. Rapport

   Alternative drivstoffer i bybusser - hva bør man velge?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Erling Holden

  244. Rapport

   Programarbeid og partnerskap i praksis - erfaringar frå Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Øyvind Glosvik

  245. Rapport

   Evaluering av barne- og ungdomspsykiatriske tenester i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Astrid Øydvin

  246. Rapport

   Reiseliv og miljø. Hva kan vi lære av andre?

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Erling Holden Jon Teigland

  247. Rapport

   Energy in transport of goods. Nordic examples.

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  248. Rapport

   Endrer etterspørselen etter reiselivsgoder seg?

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Jon Teigland

  249. Rapport

   På reisefot i Bygde-Norge. Dokumentasjonsrapport fra en reisevaneundersøkelse i Askvoll og Hemsedal

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Morten Simonsen

  250. Rapport

   Impacts on tourism from mega-events: The case of Winter Oplympic Games

   Publiseringsdato: 29.10.1996

   Av: Jon Teigland

  251. Rapport

   Utgreiing om regional Agenda 21 i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1993

   Av: Carlo Aall

  252. Rapport

   Miljø- og bærekraftindikatorer. En internasjonal kunnskapsoversikt som grunnlag for utvikling av en retningsanalysemodell

   Publiseringsdato: 15.11.1993

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

Publikasjonstypar

Forskingsområde