Publikasjonar

 1. Miljø

  1. Artikkel

   Fornybar energi har utilsiktede konsekvenser

   Publiseringsdato: 22.03.2014

   Av: Otto Andersen

  2. Foredrag

   Mobilisering for vern på lokale premissar

   Publiseringsdato: 17.03.2014

   Av: Eivind Brendehaug

  3. Kronikk

   Samarbeid gjev gevinst

   Publiseringsdato: 19.02.2014

   Av: Eivind Brendehaug

  4. Rapport

   Mobilisering, makt og endring. PhD avhandling.

   Publiseringsdato: 18.12.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  5. Notat

   Samarbeid i gardsforedla frukt og bær

   Publiseringsdato: 01.12.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  6. Bok

   Unintended Consequences of Renewable Energy

   Publiseringsdato: 01.10.2013

   Av: Otto Andersen

  7. Artikkel

   Driving the agenda for climate change adaptation in Norwegian municipalities

   Publiseringsdato: 26.06.2013

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud Idun A. Husabø

   Referanse:

   Dannevig, Halvor, Grete K. Hovelsrud and Idun Husabø (2013). Driving the agenda for climate change adaptation in Norwegian municipalities. Environment and Planning C, 31, pp 490 – 505

  8. Artikkel

   Kommunene mangler motivasjon til klimatiltak

   Publiseringsdato: 31.05.2013

   Av: Ingrid Sælensminde Carlo Aall

  9. Notat

   Lange spor i energiforskningen

   Publiseringsdato: 10.05.2013

   Av: Otto Andersen

  10. Foredrag

   Livsløpsanalyse (LCA) av 1. til 3. generasjons biodrivstoff

   Publiseringsdato: 18.01.2013

   Av: Geoffrey Gilpin

  11. Foredrag

   Fornybare strategiar? Innovasjon, implementering og kommersialisering for ny fornybar energi

   Publiseringsdato: 18.01.2013

  12. Foredrag

   Energiforskningen ved Vestlandsforsking

   Publiseringsdato: 18.01.2013

   Av: Carlo Aall

  13. Rapport

   Barrierer for tverrsektorielle lokale klimatiltak

   Publiseringsdato: 20.12.2012

   Av: Ingrid Sælensminde Carlo Aall

  14. Rapport

   Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse

   Publiseringsdato: 20.12.2012

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug John Hille

  15. Rapport

   Konsekvenser av en ambisiøs statlig klimapolitikk for kommunene på Vestlandet

   Publiseringsdato: 16.12.2012

   Av: Carlo Aall Halvor Dannevig

  16. Notat

   Ansvarsfordeling mellom kommune og stat i arbeidet med klimatilpasning

   Publiseringsdato: 22.10.2012

   Av: Eli Heiberg

  17. Rapport

   Sluttrapport - NORADAPT Community Adaptation and Vulnerability in Norway

   Publiseringsdato: 12.10.2012

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

  18. Kronikk

   Miljøorganisasjonane sin plass i energidebatten

   Publiseringsdato: 02.10.2012

  19. Artikkel

   The early experiences of local climate change adaptation in Norwegian compared with that of local environmental policy, Local Agenda 21 and local climate change mitigation

   Publiseringsdato: 08.08.2012

   Av: Carlo Aall

   Referanse:

   I: Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. Volume 17, Issue 6-7, 2012
   Special Issue: Nordic Climate Change

  20. Artikkel

   Local climate change adaptation: missing link, Black Jack or blind alley?

   Publiseringsdato: 08.08.2012

   Av: Carlo Aall Annika Carlsson-Kanyama Grete Hovelsrud

   Referanse:

   I: Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, Volume 17, Issue 6-7, 2012
   Special Issue: Nordic Climate Change.

   Av Carlo Aall,Vestlandsforsking,  Annika Carlsson-Kanyama & Grete Hovelsrud

  21. Artikkel

   Implementing adaptation to climate change at the local level

   Publiseringsdato: 15.07.2012

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud Trude Rauken

   Referanse:

   I: Local Environment, Volume 17, Issue 6-7 -2012 Av: Dannevig, Halvor; Rauken, Trude og Hovelsrud, Grete

  22. Artikkel

   Integrating climate change adaptation into civil protection: comparative lessons from Norway, Sweden and the Netherlands

   Publiseringsdato: 06.06.2012

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

   Referanse:

   I: Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. By: Kyrre Groven, Carlo Aall, Maya van den Bergb, Annika Carlsson-Kanyamac & Frans Coenenb

  23. Foredrag

   From vulnerability to adaptive capacity and transformative adaptation: Case studies from Northern Norway

   Publiseringsdato: 02.05.2012

   Av: Halvor Dannevig

  24. Foredrag

   Vulnerability narratives and responses to climate change in Northern Norway

   Publiseringsdato: 02.05.2012

   Av: Halvor Dannevig

  25. Foredrag

   Er bøndene i Nord-Norge sårbare for klimaendringer?

   Publiseringsdato: 17.04.2012

   Av: Halvor Dannevig

  26. Rapport

   Energibruk til produksjon og vedlikehald av buss

   Publiseringsdato: 30.03.2012

   Av: Morten Simonsen

  27. Rapport

   Analyse av drivstofforbruket i tyngre lastebiler

   Publiseringsdato: 01.03.2012

   Av: Morten Simonsen

  28. Rapport

   Fuel consumption in heavy duty vehicles

   Publiseringsdato: 01.01.2012

   Av: Morten Simonsen

  29. Rapport

   Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger. Rapport til NVE

   Publiseringsdato: 12.12.2011

   Av: Carlo Aall John Hille Morten Simonsen

  30. Foredrag

   Konfliktvurdering: Vindkraft - friluftsliv, reiseliv og bosetting

   Publiseringsdato: 17.10.2011

   Av: Eli Heiberg

  31. Rapport

   Sluttrapport frå prosjektet "Sivil beredskap og klimatilpassing - CIVILCLIM"

   Publiseringsdato: 10.08.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Idun A. Husabø

  32. Rapport

   Life Cycle Assesment of Electronics. Ugelstad-particles in Ball Grid Array and Chip Scale Packaging

   Publiseringsdato: 15.12.2010

   Av: Otto Andersen Hans Jakob Walnum

  33. Artikkel

   CO2-emissions from the transport of China's exported goods

   Publiseringsdato: 18.08.2010

   Av: Otto Andersen Stefan Gössling Morten Simonsen Hans Jakob Walnum

   Referanse:

   Otto Andersen, Stefan Gössling, Morten Simonsen, Hans Jakob Walnum, Paul Peeters and Cordula Neiberger. In: Energy Policy, Elsevier, June 2010

   More information

    

  34. Artikkel

   Life cycle assessments of consumer electronics — are they consistent?

   Publiseringsdato: 01.08.2010

   Av: Otto Andersen

  35. Artikkel

   Residual animal fat and fish for biodiesel production

   Publiseringsdato: 01.06.2010

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Andersen, O. and Weinbach, J. E. (2010): Residual animal fat and fish for
   biodiesel production. Potentials in Norway. Biomass & Bioenergy. Volume 34 –
   Issue 8, p. 1183-1188.  More about the article

    

  36. Rapport

   Klimatilpasning i Fredrikstad

   Publiseringsdato: 25.04.2010

   Av: Carlo Aall Ingrid Sælensminde

   Referanse:

   Av Ingrid Sælensminde, Carlo Aall og Hans Olav Hygen

  37. Notat

   Case study report on Jostedalen National Park

   Publiseringsdato: 15.01.2010

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug

  38. Rapport

   Klimabankprosjektet 2009 - vindenergi som framtidsstrategi?

   Publiseringsdato: 11.12.2009

   Av: Otto Andersen Erling Holden Johannes Idsø

  39. Notat

   Case study report on the Hohe Tauern National Park (Austria)

   Publiseringsdato: 18.11.2009

  40. Notat

   Håndboka for lokale initiativer for biodiesel fra resirkulert matolje

   Publiseringsdato: 23.10.2009

   Av: Otto Andersen

  41. Notat

   Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

   Publiseringsdato: 16.09.2009

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg Idun A. Husabø

  42. Notat

   Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

   Publiseringsdato: 01.09.2009

   Av: Idun A. Husabø

  43. Notat

   Veiledning om klimatilpasning

   Publiseringsdato: 02.06.2009

   Av: Carlo Aall

  44. Rapport

   Vindkraft, reiseliv og miljø - en konfliktanalyse

   Publiseringsdato: 24.03.2009

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg

  45. Rapport

   Lokal sårbarhet for klimaendringer. Demonstrasjon av metoder for kartlegging av den institusjonelle sårbarheten for klimaendringer

   Publiseringsdato: 18.03.2009

   Av: Carlo Aall Frida Ekström Eli Heiberg Hanna Nyborg Storm

  46. Rapport

   Fornybar energi i Sogn og Fjordane - frå vyer til veer.....

   Publiseringsdato: 10.02.2009

   Av: Geoffrey Gilpin Erling Holden

  47. Rapport

   Klimaproblemet og bankenes tilpasning

   Publiseringsdato: 06.02.2009

   Av: Johannes Idsø

  48. Rapport

   Exit War, Enter Climate? Institutional change and the introduction of climate adaptation in Norway’s public system of civil protection

   Publiseringsdato: 23.12.2008

   Av: Idun A. Husabø

  49. Notat

   Report from the CIVILCLIM study tour to Sweden and the Netherlands, October 2008

   Publiseringsdato: 17.12.2008

   Av: Kyrre Groven Idun A. Husabø Ingrid Sælensminde

  50. Notat

   Innføringsnotat om utarbeiding av samfunnsscenarioer til bruk i en samlet vurdering av lokal klimasårbarhet og behov for lokal klimatilpasning

   Publiseringsdato: 04.12.2008

   Av: Carlo Aall

  51. Notat

   Næringsliv og klimaendringar. Ei analyse av verksemder i Sogn og Fjordane si vurdering av klimaendringar

   Publiseringsdato: 11.11.2008

   Av: Morten Simonsen

  52. Rapport

   Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 11.11.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Erling Holden Morten Simonsen Hanna Nyborg Storm

  53. Rapport

   Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser. Kunnskapsstatus og skisse til en metode for utprøving i norske kommuner

   Publiseringsdato: 29.10.2008

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg Karl Georg Høyer Hanna Nyborg Storm

  54. Notat

   Naturskade og kommunens ansvar

   Publiseringsdato: 23.06.2008

  55. Notat

   Naturskade i Kristiansund kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Øyvind Armand Høydal Aud Solveig Nilsen Tor Selstad Synnøve Serigstad

  56. Notat

   Naturskade i Hammerfest kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Øyvind Armand Høydal Aud Solveig Nilsen Synnøve Serigstad

  57. Rapport

   Naturskade i kommunene - Sluttrapport fra prosjekt for KS

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  58. Notat

   Naturskade i Stjørdal kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  59. Notat

   Naturskade i Fredrikstad kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Øyvind Armand Høydal Tor Selstad

  60. Notat

   Naturskade i Lom kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Øyvind Armand Høydal Tor Selstad

  61. Notat

   Naturskade i Ørland kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Øyvind Armand Høydal Aud Solveig Nilsen Tor Selstad Synnøve Serigstad

  62. Artikkel

   Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  63. Artikkel

   Consequences of climate policy for international tourist arrivals in developing countries

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  64. Artikkel

   Swedish tourism and climate change mitigation: An emerging conflict?

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  65. Artikkel

   Voluntary carbon offsetting by Swedish Air Travellers: Towards the Co-creation of Environmental Value?

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  66. Rapport

   Miljøbelastningen av norsk forbruk og produksjon 1987 - 2007

   Publiseringsdato: 11.04.2008

   Av: Carlo Aall John Hille Hogne Lerøy Sataøen Hanna Nyborg Storm

  67. Foredrag

   Bærekraftig kommuneplanlegging - er det mulig?

   Publiseringsdato: 11.04.2008

   Av: Eli Heiberg

  68. Foredrag

   Hvordan må kommunene tilpasse seg klimaendringene?

   Publiseringsdato: 12.02.2008

   Av: Carlo Aall

  69. Rapport

   Localised production and supply of biodiesel from used cooking oils

   Publiseringsdato: 11.01.2008

   Av: Otto Andersen Idun A. Husabø

  70. Artikkel

   Miljøhensyn eller det gode liv?

   Publiseringsdato: 11.12.2007

   Av: Erling Holden

  71. Artikkel

   Housing as Basis for Sustainable Consumption

   Publiseringsdato: 22.08.2007

   Av: Erling Holden

  72. Notat

   Conference Evaluation Survey Report

   Publiseringsdato: 20.08.2007

   Av: Idun A. Husabø

  73. Foredrag

   Statlige virkemidler for styrking av lokalt miljøvernarbeid

   Publiseringsdato: 11.07.2007

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  74. Notat

   Statlige virkemidler for styrking av lokalt miljøvernarbeid

   Publiseringsdato: 11.07.2007

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  75. Artikkel

   Municipal Environmental Policy in Norway: from "main stream" Policy to "real" Agenda 21?

   Publiseringsdato: 26.06.2007

   Av: Carlo Aall

  76. Artikkel

   The battle of batteries: a history of innovation in alternative energy cars

   Publiseringsdato: 15.06.2007

   Av: Karl Georg Høyer

  77. Artikkel

   Alternative fuels and sustainable mobility: is the future road paved by biofuels, electricity or hydrogen?

   Publiseringsdato: 15.06.2007

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  78. Artikkel

   Hydrogen as transport fuel in Iceland. The political, technological and commercial story of ECTOS

   Publiseringsdato: 15.06.2007

   Av: Otto Andersen

  79. Foredrag

   Klimautfordringer - lokalt klimatilpasningsprosjekt i Flora kommune

   Publiseringsdato: 07.06.2007

   Av: Carlo Aall

  80. Artikkel

   Transport scenarios in a company strategy

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Otto Andersen Erling Holden Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  81. Artikkel

   Towards sustainable consumption - do green households have smaller ecological footprints?

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden

  82. Artikkel

   Transport of fish from Norway: energy analysis using industrial ecology as the framework

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Otto Andersen

  83. Artikkel

   Household consumption and ecological footprints in Norway - Does Urban Form matter?

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  84. Artikkel

   Ecological Footprints and Sustainable Urban Form

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden

  85. Artikkel

   Three challenges for the compact city as a sustainable urban form: Household consumption of energy and transport in eight residential areas in the greater Oslo Region

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden

  86. Artikkel

   The use of the ecological footprint in local politics and administration: results and implications from Norway

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Carlo Aall

  87. Artikkel

   The ecological footprints of fuels.

   Publiseringsdato: 07.03.2007

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  88. Artikkel

   Environmental Reporting and Transport - The case of a Public Transport Company

   Publiseringsdato: 07.03.2007

   Av: Otto Andersen

  89. Artikkel

   En rett og to vrange.... Tre teser om miljøholdninger og husholdningenes forbruk.

   Publiseringsdato: 07.03.2007

   Av: Erling Holden

  90. Foredrag

   "En behagelig løsning?" Ulike perspektiver på norsk klimapolitikk

   Publiseringsdato: 06.03.2007

   Av: Carlo Aall

  91. Kronikk

   Hva er årets drivstoff?

   Publiseringsdato: 29.01.2007

   Av: Erling Holden

  92. Notat

   Introduksjon til klimasårbarhet og klimatilpasning i Fredrikstads klima- og energiplan

   Publiseringsdato: 12.12.2006

   Av: Hogne Lerøy Sataøen

  93. Notat

   Det økologiske fottrykk for Oslo kommune 2006

   Publiseringsdato: 12.12.2006

   Av: Carlo Aall Marius Knagenhjelm

  94. Notat

   Regionalparkar - en mulig modell for å styrke arbeidet med bruk og vern i og rundt større norske verneområde

   Publiseringsdato: 05.12.2006

   Av: Carlo Aall

  95. Notat

   The role of regional authorities in the development and promotion of mountain quality products

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Jan Erik Weinbach

  96. Rapport

   Regional klimasårbarheitsanalyse for Nord-Norge.

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Hogne Lerøy Sataøen

  97. Artikkel

   Railways

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Karl Georg Høyer

  98. Artikkel

   Paper: The role of regional authorities in the development of local food production

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Eivind Brendehaug

  99. Artikkel

   Næringsmessige konsekvenser av vern

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall

  100. Artikkel

   Kommunane som aktør i klimapolitikken- Noen internasjonale erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall

  101. Notat

   Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Otto Andersen Hogne Lerøy Sataøen

  102. Notat

   Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Karl Georg Høyer

  103. Rapport

   Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  104. Notat

   Transport, miljø og kostnader

   Publiseringsdato: 03.01.2006

   Av: Otto Andersen

  105. Notat

   Barrierer mot vindkraft - en analyse av holdninger i lokalbefolkningen. Fase 1

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Otto Andersen Marius Knagenhjelm Hogne Lerøy Sataøen

  106. Notat

   Følgeevaluering av nasjonale pilotprosjekter innen økologisk landbruk

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Eivind Brendehaug

  107. Rapport

   Klimasårbarhet i bustadsektoren - Lokal sårbarheitskartlegging og klimatilpassing

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Kyrre Groven

  108. Rapport

   Indikatorer for bærekraftig godstransport

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Carlo Aall

  109. Notat

   Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport

   Publiseringsdato: 28.02.2005

   Av: Otto Andersen

  110. Notat

   Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Otto Andersen

  111. Notat

   Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Otto Andersen

  112. Notat

   Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Carlo Aall Otto Andersen

  113. Rapport

   Nordisk Transportpolitisk Nettverk: Hvordan utvikle bærekraftige godstransportløsninger?

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Carlo Aall

  114. Rapport

   Elektronisk marknadsplass for småskala matprodusentar

   Publiseringsdato: 15.11.2004

  115. Notat

   Bruk av hydrogen i transport. Teknologiske barrierer ved brenselceller

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Otto Andersen

  116. Notat

   Seminarrapport frå arbeidsseminar om kvalitetsturisme

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall

  117. Rapport

   Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Thor André Fløtre Torbjørn Årethun

  118. Rapport

   The Framing of an International Concerted Action for Local Climate Policy: The Case of the Cities for Climate Protection

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Gard Lindseth

  119. Rapport

   Transport and Industrial Ecology - Problems and Prospects

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Otto Andersen

  120. Rapport

   Indikatorer for vurdering av lokal klimasårbarhet

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall

  121. Rapport

   Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Erling Holden Karl Georg Høyer

  122. Notat

   Husholdninger, forbruk og miljø

   Publiseringsdato: 17.03.2003

   Av: Karl Georg Høyer

  123. Rapport

   Energi- og miljødata for alternative og konvensjonelle drivstoffer - år 2010

   Publiseringsdato: 15.02.2003

   Av: Erling Holden

  124. Notat

   Lokal klima- og energiplanlegging. Noen nyere nordeuropeiske og nordamerikanske erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall Jon Teigland

  125. Rapport

   E-handel for småskala matprodusenter

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Øyvind Heimset Larsen

  126. Rapport

   Næringsmessige konsekvenser av vern av naturvernområder

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  127. Rapport

   Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Dr.ing. avhandling.

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Erling Holden

  128. Rapport

   Lokal klima- og energiplanlegging

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  129. Rapport

   Energy saving potential in the fish export from Norway

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  130. Rapport

   Økologisk kjøt i Sverige og Danmark. Analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av økologisk kjøt i Swedish Meats og Danish Crown

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug

  131. Rapport

   Sosioøkonomiske effekter av ekstremt vær i Norge - en studie av effekter i tid og rom av nyttårsorkanen 1992

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  132. Rapport

   Det økologiske fotavtrykk for Oslo kommune - resultater og forslag til anvendelse av økologisk fotavtrykk som styringsindikator

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall

  133. Rapport

   Hvordan vær og klima påvirker reiselivs- og rekreasjonsatferd - en internasjonal kunnskapsoversikt

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  134. Notat

   Nye analyseverktøy i miljøplanleggingen

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  135. Notat

   Transport, miljø og kostnader.

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen

  136. Notat

   Transportalternativer Oslo - Gjøvik

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen

  137. Rapport

   Klimagasser og stasjonær energi i Nøtterøy. Utviklingstrekk og forslag til tiltak

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Kristen Breisnes Kyrre Groven

  138. Rapport

   Muligheter og hindringer for en bærekraftig praksis innen transport og energiforbruk

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Erling Holden Karl Georg Høyer

  139. Rapport

   Pilot actions for energy saving in transport of goods

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven Karl Georg Høyer

  140. Rapport

   Energy saving in transport of goods - a pilot project in rural natural resource based industries

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  141. Rapport

   Norske erfaringer med Lokal Agenda 21 som forvaltningsregime i arbeidet for et bærekraftig reiseliv. Dokumentasjonsrapport

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Kristen Breisnes

  142. Rapport

   Ansvars- og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall

  143. Rapport

   Arbeidsreisene for ansatte i AS Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 30.04.2001

   Av: Otto Andersen

  144. Rapport

   Measures and actions in regional policies for energy saving

   Publiseringsdato: 01.01.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  145. Rapport

   Nordisk transport i framtiden. Krav til bærekraft og effektivitet

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Carsten Jahn Hansen Karl Georg Høyer Emin Tengström

  146. Rapport

   Økologi og marknad. Ein studie av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av økologisk mjølk og kjøt

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  147. Rapport

   Water, water everywhere. Gjesteundersøkelse blant britiske turistar i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Sissel Rolness

  148. Rapport

   Luftfart og miljø. En sammenligning mellom fly og andre transportmidler for energi, utslipp og areal.

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Hans Einar Lundli Sven Erik Vestby

  149. Rapport

   Lokal klimapolitikk - internasjonale og nasjonale erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Hans Einar Lundli

  150. Rapport

   Konsekvensutredning av større verneprosjekt: Erfaringer fra Stabbursdalen nasjonalpark.

   Publiseringsdato: 30.06.1999

   Av: Jon Teigland

  151. Rapport

   Biodiesel in heavy duty vehicles. Strategic plan and vehicle fleet expermients

   Publiseringsdato: 15.12.1998

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Hans Einar Lundli Morten Simonsen

  152. Notat

   NSB Miljødata

   Publiseringsdato: 11.12.1998

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  153. Notat

   Utredning om bærekraftig utvikling som premiss for rullering av fylkesplanen i Akershus

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  154. Notat

   Innspill til evaluering og rullering av kap. 5: Strategier for areal, transport, miljø og ressursforvaltning i fylkesplan 96-99 for Hordaland

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  155. Notat

   Transportscenarier for Oslo. Grunnlagsnotat.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  156. Notat

   Biodiesel test driving in Sogndal and Førde.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Hans Einar Lundli Morten Simonsen

  157. Rapport

   Håndbok for bruk av biodiesel i tyngre køyretøy

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  158. Rapport

   Transportscenarier for Oslo 1996-2016. Konsekvenser for areal, tidsbruk og utslipp av CO2, Nox og svevestøv. En sammendragsrapport

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  159. Rapport

   Svevestøv fra persontransport i Oslo. En beregning av mengder og kostnader

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen

  160. Rapport

   Miljøutfordringer for små og mellomstore bedrifter

   Publiseringsdato: 05.01.1998

   Av: Otto Andersen

  161. Notat

   Scenarier for transportutvikling i Norge. Beregning av transportarabeid, energibruk og utslipp av CO2 for 1996, 2010 og 2030

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  162. Notat

   Fra miljøpolitikk til bærekraftig utvikling: Regional Agenda 21 i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  163. Rapport

   Miljøkrav til tyngre kjøretøy

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Erling Holden

  164. Rapport

   Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i nordke kommuner: Hvor er vi med MIK, hvor skal vi med Lokal Agenda 21?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  165. Rapport

   Energy in transport of goods. Nordic examples.

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  166. Rapport

   På reisefot i Bygde-Norge. Dokumentasjonsrapport fra en reisevaneundersøkelse i Askvoll og Hemsedal

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Morten Simonsen

  167. Rapport

   Utgreiing om regional Agenda 21 i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1993

   Av: Carlo Aall

  168. Rapport

   Miljø- og bærekraftindikatorer. En internasjonal kunnskapsoversikt som grunnlag for utvikling av en retningsanalysemodell

   Publiseringsdato: 15.11.1993

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

Publikasjonstypar

Forskingsområde