Publikasjonar

 1. Miljø

  1. Notat

   Effekter av Dieselgate-skandalen på energiforbruk og CO2-utslipp

   Publiseringsdato: 16.02.2017

   Av: Otto Andersen

  2. Foredrag

   Klimaendringar, klimatilpassing og vegtransport

   Publiseringsdato: 15.11.2016

   Av: Carlo Aall

  3. Notat

   Utkast til rammeverk for risikoanalyse av utlekking av miljøgifter frå ureina lokalitetar som følgje av klimaendringar

   Publiseringsdato: 21.10.2016

   Av: Torunn Gauteplass Hønsi

  4. Foredrag

   Planning for climate change vulnerability

   Publiseringsdato: 31.08.2016

   Av: Carlo Aall Halvor Dannevig Kyrre Groven

  5. Artikkel

   A molecular dynamics study of nanoparticle-formation from bioethanol-gasoline blend emissions

   Publiseringsdato: 21.06.2016

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Sergio Manzetti og Otto Andersen (2016): A molecular dynamics study of nanoparticle-formation from bioethanol-gasoline blend emissions. In: Fuel, Volume 183, 1 November 2016, Pages 55–63

  6. Rapport

   Vilkår for integrering av berekraft. Ein studie av ulike utbyggings- og utviklingstiltak i reiselivet i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 09.03.2016

   Av: Eivind Brendehaug Carlo Aall Halvor Dannevig Torkjel Kristiansen Solbraa

  7. Rapport

   Oktoberflaumen på Vestlandet 2014

   Publiseringsdato: 22.02.2016

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Kyrre Groven

  8. Foredrag

   Ekstremvær i dag og i fremtiden – planlegger vi godt nok?

   Publiseringsdato: 02.02.2016

   Av: Carlo Aall

  9. Rapport

   Kunnskap for utvikling av sameksistens mellom jakt, vandring og stisykling på Kaupangerhalvøya

   Publiseringsdato: 22.01.2016

   Av: Eivind Brendehaug Agnes Brudvik Engeset

  10. Rapport

   Sluttrapport frå forstudien «Sal og distribusjon av lokalprodusert mat»

   Publiseringsdato: 31.12.2015

   Av: Guttorm Flatabø

  11. Artikkel

   Understanding the need for adaptation in a natural resource dependent community in Northern Norway: Issue
salience, knowledge and values

   Publiseringsdato: 20.11.2015

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

   Referanse:

   Dannevig, H. and Hovelsrud, G. K. (2015) Understanding the need for adaptation in a natural resource dependent community in Northern Norway: Issue
salience, knowledge and values. Climatic Change, p. 1-15. DOI: 10.1007/s10584-015-1557-1

  12. Rapport

   PhD thesis: Fixing or Transferring Environmental Problems in the Transport Sector? Dr.gradsavhandling

   Publiseringsdato: 19.11.2015

   Av: Hans Jakob Walnum

  13. Foredrag

   Klimaendringer, energifremskriving og tidsperspektiv

   Publiseringsdato: 26.10.2015

   Av: Carlo Aall

  14. Notat

   Utredning av miljøkonsekvenser knyttet til innføring av ordning med søndagsåpne butikker

   Publiseringsdato: 25.09.2015

   Av: Karen Richardsen Moberg Carlo Aall

  15. Notat

   Arealplanlegging for framtidas klima. Samandragsrapport

   Publiseringsdato: 10.09.2015

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Kyrre Groven

  16. Foredrag

   Berekraftig eller berre kraftig mobilitet?

   Publiseringsdato: 31.08.2015

   Av: Carlo Aall

  17. Notat

   Vegval for eit berekraftig og klimarobust Vestlandsjordbruk

   Publiseringsdato: 30.06.2015

   Av: Eivind Brendehaug

  18. Artikkel

   Does driving behavior matter? An analysis of fuel consumption data from heavy-duty trucks

   Publiseringsdato: 17.03.2015

   Av: Hans Jakob Walnum Morten Simonsen

   Referanse:

   Hans Jakob Walnum og Morten Simonsen (2015): Does driving behavior matter? An analysis of fuel consumption data from heavy-duty trucks. I: Transportation Research Part D: Transport and Environment. Volume 36, May 2015, Pages 107–120

  19. Rapport

   Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner

   Publiseringsdato: 05.02.2015

   Av: Ragnar Brevik Carlo Aall

  20. Foredrag

   Funn frå AREALKLIM: Analyse av historiske Naturskadehendingar og pågåande planprosessar

   Publiseringsdato: 04.12.2014

   Av: Carlo Aall

  21. Rapport

   Er dagens kommunale arealplanlegging i stand til å sikre samfunnet mot klimaendringer?

   Publiseringsdato: 30.11.2014

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Ragnar Brevik Kyrre Groven

  22. Rapport

   Environmental Assessment of Dry Photovoltaic Etching

   Publiseringsdato: 05.05.2014

   Av: Otto Andersen Geoffrey Gilpin

  23. Artikkel

   Fornybar energi har utilsiktede konsekvenser

   Publiseringsdato: 22.03.2014

   Av: Otto Andersen

  24. Foredrag

   Mobilisering for vern på lokale premissar

   Publiseringsdato: 17.03.2014

   Av: Eivind Brendehaug

  25. Kronikk

   Samarbeid gjev gevinst

   Publiseringsdato: 19.02.2014

   Av: Eivind Brendehaug

  26. Rapport

   Mobilisering, makt og endring. PhD avhandling.

   Publiseringsdato: 18.12.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  27. Notat

   Samarbeid i gardsforedla frukt og bær

   Publiseringsdato: 01.12.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  28. Bok

   Unintended Consequences of Renewable Energy

   Publiseringsdato: 01.10.2013

   Av: Otto Andersen

  29. Artikkel

   Driving the agenda for climate change adaptation in Norwegian municipalities

   Publiseringsdato: 26.06.2013

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud Idun A. Husabø

   Referanse:

   Dannevig, Halvor, Grete K. Hovelsrud and Idun Husabø (2013). Driving the agenda for climate change adaptation in Norwegian municipalities. Environment and Planning C, 31, pp 490 – 505

  30. Artikkel

   Kommunene mangler motivasjon til klimatiltak

   Publiseringsdato: 31.05.2013

   Av: Ingrid Sælensminde Carlo Aall

   Referanse:

   Artikkel av Ingrid Sælensminde og Carlo Aall i tidsskriftet "Klima - Norsk magasin for klimaforsking"

   Fullstendig utgåve av Klima 3:13

  31. Notat

   Lange spor i energiforskningen

   Publiseringsdato: 10.05.2013

   Av: Otto Andersen

  32. Foredrag

   Livsløpsanalyse (LCA) av 1. til 3. generasjons biodrivstoff

   Publiseringsdato: 18.01.2013

   Av: Geoffrey Gilpin

  33. Foredrag

   Fornybare strategiar? Innovasjon, implementering og kommersialisering for ny fornybar energi

   Publiseringsdato: 18.01.2013

   Av: Ole Inge Gjerald

  34. Foredrag

   Energiforskningen ved Vestlandsforsking

   Publiseringsdato: 18.01.2013

   Av: Carlo Aall

  35. Rapport

   Barrierer for tverrsektorielle lokale klimatiltak

   Publiseringsdato: 20.12.2012

   Av: Ingrid Sælensminde Carlo Aall Ole Inge Gjerald

  36. Rapport

   Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse

   Publiseringsdato: 20.12.2012

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug John Hille

  37. Rapport

   Konsekvenser av en ambisiøs statlig klimapolitikk for kommunene på Vestlandet

   Publiseringsdato: 16.12.2012

   Av: Carlo Aall Halvor Dannevig

  38. Notat

   Ansvarsfordeling mellom kommune og stat i arbeidet med klimatilpasning

   Publiseringsdato: 22.10.2012

   Av: Eli Heiberg

  39. Rapport

   Sluttrapport - NORADAPT Community Adaptation and Vulnerability in Norway

   Publiseringsdato: 12.10.2012

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

  40. Kronikk

   Miljøorganisasjonane sin plass i energidebatten

   Publiseringsdato: 02.10.2012

   Av: Ole Inge Gjerald

  41. Artikkel

   The early experiences of local climate change adaptation in Norwegian compared with that of local environmental policy, Local Agenda 21 and local climate change mitigation

   Publiseringsdato: 08.08.2012

   Av: Carlo Aall

   Referanse:

   I: Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. Volume 17, Issue 6-7, 2012
   Special Issue: Nordic Climate Change

  42. Artikkel

   Local climate change adaptation: missing link, Black Jack or blind alley?

   Publiseringsdato: 08.08.2012

   Av: Carlo Aall Grete Hovelsrud

   Referanse:

   I: Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, Volume 17, Issue 6-7, 2012
   Special Issue: Nordic Climate Change.

   Av Carlo Aall,Vestlandsforsking,  Annika Carlsson-Kanyama & Grete Hovelsrud

  43. Artikkel

   Implementing adaptation to climate change at the local level

   Publiseringsdato: 15.07.2012

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

   Referanse:

   I: Local Environment, Volume 17, Issue 6-7 -2012 Av: Dannevig, Halvor; Rauken, Trude og Hovelsrud, Grete

  44. Artikkel

   Integrating climate change adaptation into civil protection: comparative lessons from Norway, Sweden and the Netherlands

   Publiseringsdato: 06.06.2012

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

   Referanse:

   I: Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. By: Kyrre Groven, Carlo Aall, Maya van den Bergb, Annika Carlsson-Kanyamac & Frans Coenenb

  45. Foredrag

   From vulnerability to adaptive capacity and transformative adaptation: Case studies from Northern Norway

   Publiseringsdato: 02.05.2012

   Av: Halvor Dannevig

  46. Foredrag

   Vulnerability narratives and responses to climate change in Northern Norway

   Publiseringsdato: 02.05.2012

   Av: Halvor Dannevig

  47. Foredrag

   Er bøndene i Nord-Norge sårbare for klimaendringer?

   Publiseringsdato: 17.04.2012

   Av: Halvor Dannevig

  48. Rapport

   Energibruk til produksjon og vedlikehald av buss

   Publiseringsdato: 30.03.2012

   Av: Morten Simonsen

  49. Rapport

   Analyse av drivstofforbruket i tyngre lastebiler

   Publiseringsdato: 01.03.2012

   Av: Morten Simonsen

  50. Rapport

   Fuel consumption in heavy duty vehicles

   Publiseringsdato: 01.01.2012

   Av: Morten Simonsen

  51. Rapport

   Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger. Rapport til NVE

   Publiseringsdato: 12.12.2011

   Av: Carlo Aall John Hille Morten Simonsen

  52. Foredrag

   Konfliktvurdering: Vindkraft - friluftsliv, reiseliv og bosetting

   Publiseringsdato: 17.10.2011

   Av: Eli Heiberg

  53. Rapport

   Sluttrapport frå prosjektet "Sivil beredskap og klimatilpassing - CIVILCLIM"

   Publiseringsdato: 10.08.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Idun A. Husabø

  54. Rapport

   Life Cycle Assesment of Electronics. Ugelstad-particles in Ball Grid Array and Chip Scale Packaging

   Publiseringsdato: 15.12.2010

   Av: Otto Andersen Hans Jakob Walnum

  55. Artikkel

   CO2-emissions from the transport of China's exported goods

   Publiseringsdato: 18.08.2010

   Av: Otto Andersen Stefan Gössling Morten Simonsen Hans Jakob Walnum

   Referanse:

   Otto Andersen, Stefan Gössling, Morten Simonsen, Hans Jakob Walnum, Paul Peeters and Cordula Neiberger. In: Energy Policy, Elsevier, June 2010

   More information

    

  56. Artikkel

   Life cycle assessments of consumer electronics — are they consistent?

   Publiseringsdato: 01.08.2010

   Av: Otto Andersen

  57. Artikkel

   Residual animal fat and fish for biodiesel production

   Publiseringsdato: 01.06.2010

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Andersen, O. and Weinbach, J. E. (2010): Residual animal fat and fish for
   biodiesel production. Potentials in Norway. Biomass & Bioenergy. Volume 34 –
   Issue 8, p. 1183-1188.  More about the article

    

  58. Rapport

   Klimatilpasning i Fredrikstad

   Publiseringsdato: 25.04.2010

   Av: Carlo Aall Ingrid Sælensminde

   Referanse:

   Av Ingrid Sælensminde, Carlo Aall og Hans Olav Hygen

  59. Notat

   Case study report on Jostedalen National Park

   Publiseringsdato: 15.01.2010

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug

  60. Rapport

   Klimabankprosjektet 2009 - vindenergi som framtidsstrategi?

   Publiseringsdato: 11.12.2009

   Av: Otto Andersen Ole Inge Gjerald Erling Holden Johannes Idsø

  61. Notat

   Case study report on the Hohe Tauern National Park (Austria)

   Publiseringsdato: 18.11.2009

  62. Notat

   Håndboka for lokale initiativer for biodiesel fra resirkulert matolje

   Publiseringsdato: 23.10.2009

   Av: Otto Andersen

  63. Notat

   Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

   Publiseringsdato: 16.09.2009

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg Idun A. Husabø

  64. Notat

   Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

   Publiseringsdato: 01.09.2009

   Av: Idun A. Husabø

  65. Notat

   Veiledning om klimatilpasning

   Publiseringsdato: 02.06.2009

   Av: Carlo Aall

  66. Rapport

   Vindkraft, reiseliv og miljø - en konfliktanalyse

   Publiseringsdato: 24.03.2009

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg

  67. Rapport

   Lokal sårbarhet for klimaendringer. Demonstrasjon av metoder for kartlegging av den institusjonelle sårbarheten for klimaendringer

   Publiseringsdato: 18.03.2009

   Av: Carlo Aall Frida Ekström Eli Heiberg Hanna Nyborg Storm

  68. Rapport

   Fornybar energi i Sogn og Fjordane - frå vyer til veer.....

   Publiseringsdato: 10.02.2009

   Av: Geoffrey Gilpin Ole Inge Gjerald Erling Holden

  69. Rapport

   Klimaproblemet og bankenes tilpasning

   Publiseringsdato: 06.02.2009

   Av: Johannes Idsø

  70. Rapport

   Exit War, Enter Climate? Institutional change and the introduction of climate adaptation in Norway’s public system of civil protection

   Publiseringsdato: 23.12.2008

   Av: Idun A. Husabø

  71. Notat

   Report from the CIVILCLIM study tour to Sweden and the Netherlands, October 2008

   Publiseringsdato: 17.12.2008

   Av: Kyrre Groven Idun A. Husabø Ingrid Sælensminde

  72. Notat

   Innføringsnotat om utarbeiding av samfunnsscenarioer til bruk i en samlet vurdering av lokal klimasårbarhet og behov for lokal klimatilpasning

   Publiseringsdato: 04.12.2008

   Av: Carlo Aall

  73. Notat

   Næringsliv og klimaendringar. Ei analyse av verksemder i Sogn og Fjordane si vurdering av klimaendringar

   Publiseringsdato: 11.11.2008

   Av: Morten Simonsen

  74. Rapport

   Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 11.11.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Erling Holden Morten Simonsen Hanna Nyborg Storm

  75. Rapport

   Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser. Kunnskapsstatus og skisse til en metode for utprøving i norske kommuner

   Publiseringsdato: 29.10.2008

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg Karl Georg Høyer Hanna Nyborg Storm

  76. Notat

   Naturskade og kommunens ansvar

   Publiseringsdato: 23.06.2008

  77. Notat

   Naturskade i Kristiansund kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  78. Notat

   Naturskade i Hammerfest kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  79. Rapport

   Naturskade i kommunene - Sluttrapport fra prosjekt for KS

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  80. Notat

   Naturskade i Stjørdal kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  81. Notat

   Naturskade i Fredrikstad kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  82. Notat

   Naturskade i Lom kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  83. Notat

   Naturskade i Ørland kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  84. Artikkel

   Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  85. Artikkel

   Consequences of climate policy for international tourist arrivals in developing countries

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  86. Artikkel

   Swedish tourism and climate change mitigation: An emerging conflict?

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  87. Artikkel

   Voluntary carbon offsetting by Swedish Air Travellers: Towards the Co-creation of Environmental Value?

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  88. Rapport

   Miljøbelastningen av norsk forbruk og produksjon 1987 - 2007

   Publiseringsdato: 11.04.2008

   Av: Carlo Aall John Hille Hogne Lerøy Sataøen Hanna Nyborg Storm

  89. Foredrag

   Bærekraftig kommuneplanlegging - er det mulig?

   Publiseringsdato: 11.04.2008

   Av: Eli Heiberg

  90. Foredrag

   Hvordan må kommunene tilpasse seg klimaendringene?

   Publiseringsdato: 12.02.2008

   Av: Carlo Aall

  91. Rapport

   Localised production and supply of biodiesel from used cooking oils

   Publiseringsdato: 11.01.2008

   Av: Otto Andersen Idun A. Husabø

  92. Artikkel

   Miljøhensyn eller det gode liv?

   Publiseringsdato: 11.12.2007

   Av: Erling Holden

  93. Artikkel

   Housing as Basis for Sustainable Consumption

   Publiseringsdato: 22.08.2007

   Av: Erling Holden

  94. Notat

   Conference Evaluation Survey Report

   Publiseringsdato: 20.08.2007

   Av: Idun A. Husabø

  95. Foredrag

   Statlige virkemidler for styrking av lokalt miljøvernarbeid

   Publiseringsdato: 11.07.2007

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  96. Notat

   Statlige virkemidler for styrking av lokalt miljøvernarbeid

   Publiseringsdato: 11.07.2007

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  97. Artikkel

   Municipal Environmental Policy in Norway: from "main stream" Policy to "real" Agenda 21?

   Publiseringsdato: 26.06.2007

   Av: Carlo Aall

  98. Artikkel

   The battle of batteries: a history of innovation in alternative energy cars

   Publiseringsdato: 15.06.2007

   Av: Karl Georg Høyer

  99. Artikkel

   Alternative fuels and sustainable mobility: is the future road paved by biofuels, electricity or hydrogen?

   Publiseringsdato: 15.06.2007

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  100. Artikkel

   Hydrogen as transport fuel in Iceland. The political, technological and commercial story of ECTOS

   Publiseringsdato: 15.06.2007

   Av: Otto Andersen

  101. Foredrag

   Klimautfordringer - lokalt klimatilpasningsprosjekt i Flora kommune

   Publiseringsdato: 07.06.2007

   Av: Carlo Aall

  102. Artikkel

   Transport scenarios in a company strategy

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Otto Andersen Erling Holden Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  103. Artikkel

   Towards sustainable consumption - do green households have smaller ecological footprints?

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden

  104. Artikkel

   Transport of fish from Norway: energy analysis using industrial ecology as the framework

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Otto Andersen

  105. Artikkel

   Household consumption and ecological footprints in Norway - Does Urban Form matter?

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  106. Artikkel

   Ecological Footprints and Sustainable Urban Form

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden

  107. Artikkel

   Three challenges for the compact city as a sustainable urban form: Household consumption of energy and transport in eight residential areas in the greater Oslo Region

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden

  108. Artikkel

   The use of the ecological footprint in local politics and administration: results and implications from Norway

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Carlo Aall

  109. Artikkel

   The ecological footprints of fuels.

   Publiseringsdato: 07.03.2007

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  110. Artikkel

   Environmental Reporting and Transport - The case of a Public Transport Company

   Publiseringsdato: 07.03.2007

   Av: Otto Andersen

  111. Artikkel

   En rett og to vrange.... Tre teser om miljøholdninger og husholdningenes forbruk.

   Publiseringsdato: 07.03.2007

   Av: Erling Holden

  112. Foredrag

   "En behagelig løsning?" Ulike perspektiver på norsk klimapolitikk

   Publiseringsdato: 06.03.2007

   Av: Carlo Aall

  113. Kronikk

   Hva er årets drivstoff?

   Publiseringsdato: 29.01.2007

   Av: Erling Holden

  114. Notat

   Introduksjon til klimasårbarhet og klimatilpasning i Fredrikstads klima- og energiplan

   Publiseringsdato: 12.12.2006

   Av: Hogne Lerøy Sataøen

  115. Notat

   Det økologiske fottrykk for Oslo kommune 2006

   Publiseringsdato: 12.12.2006

   Av: Carlo Aall Marius Knagenhjelm

  116. Notat

   Regionalparkar - en mulig modell for å styrke arbeidet med bruk og vern i og rundt større norske verneområde

   Publiseringsdato: 05.12.2006

   Av: Carlo Aall

  117. Notat

   The role of regional authorities in the development and promotion of mountain quality products

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Jan Erik Weinbach

  118. Rapport

   Regional klimasårbarheitsanalyse for Nord-Norge.

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Hogne Lerøy Sataøen

  119. Artikkel

   Railways

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Karl Georg Høyer

  120. Artikkel

   Paper: The role of regional authorities in the development of local food production

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Eivind Brendehaug

  121. Artikkel

   Næringsmessige konsekvenser av vern

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall

  122. Artikkel

   Kommunane som aktør i klimapolitikken- Noen internasjonale erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall

  123. Notat

   Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Otto Andersen Hogne Lerøy Sataøen

  124. Notat

   Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Karl Georg Høyer

  125. Rapport

   Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  126. Notat

   Transport, miljø og kostnader

   Publiseringsdato: 03.01.2006

   Av: Otto Andersen

  127. Notat

   Barrierer mot vindkraft - en analyse av holdninger i lokalbefolkningen. Fase 1

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Otto Andersen Marius Knagenhjelm Hogne Lerøy Sataøen

  128. Notat

   Følgeevaluering av nasjonale pilotprosjekter innen økologisk landbruk

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Eivind Brendehaug

  129. Rapport

   Klimasårbarhet i bustadsektoren - Lokal sårbarheitskartlegging og klimatilpassing

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Kyrre Groven

  130. Rapport

   Indikatorer for bærekraftig godstransport

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Carlo Aall

  131. Notat

   Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport

   Publiseringsdato: 28.02.2005

   Av: Otto Andersen

  132. Notat

   Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Otto Andersen

  133. Notat

   Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Otto Andersen

  134. Notat

   Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Carlo Aall Otto Andersen

  135. Rapport

   Nordisk Transportpolitisk Nettverk: Hvordan utvikle bærekraftige godstransportløsninger?

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Carlo Aall

  136. Rapport

   Elektronisk marknadsplass for småskala matprodusentar

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Terje Aaberge

  137. Notat

   Bruk av hydrogen i transport. Teknologiske barrierer ved brenselceller

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Otto Andersen

  138. Notat

   Seminarrapport frå arbeidsseminar om kvalitetsturisme

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall

  139. Rapport

   Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Thor André Fløtre Torbjørn Årethun

  140. Rapport

   The Framing of an International Concerted Action for Local Climate Policy: The Case of the Cities for Climate Protection

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Gard Lindseth

  141. Rapport

   Transport and Industrial Ecology - Problems and Prospects

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Otto Andersen

  142. Rapport

   Indikatorer for vurdering av lokal klimasårbarhet

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall

  143. Rapport

   Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Erling Holden Karl Georg Høyer

  144. Notat

   Husholdninger, forbruk og miljø

   Publiseringsdato: 17.03.2003

   Av: Karl Georg Høyer

  145. Rapport

   Energi- og miljødata for alternative og konvensjonelle drivstoffer - år 2010

   Publiseringsdato: 15.02.2003

   Av: Erling Holden

  146. Notat

   Lokal klima- og energiplanlegging. Noen nyere nordeuropeiske og nordamerikanske erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall Jon Teigland

  147. Rapport

   E-handel for småskala matprodusenter

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Terje Aaberge Øyvind Heimset Larsen

  148. Rapport

   Næringsmessige konsekvenser av vern av naturvernområder

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  149. Rapport

   Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Dr.ing. avhandling.

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Erling Holden

  150. Rapport

   Lokal klima- og energiplanlegging

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  151. Rapport

   Energy saving potential in the fish export from Norway

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  152. Rapport

   Økologisk kjøt i Sverige og Danmark. Analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av økologisk kjøt i Swedish Meats og Danish Crown

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug

  153. Rapport

   Sosioøkonomiske effekter av ekstremt vær i Norge - en studie av effekter i tid og rom av nyttårsorkanen 1992

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  154. Rapport

   Det økologiske fotavtrykk for Oslo kommune - resultater og forslag til anvendelse av økologisk fotavtrykk som styringsindikator

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall

  155. Rapport

   Hvordan vær og klima påvirker reiselivs- og rekreasjonsatferd - en internasjonal kunnskapsoversikt

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  156. Notat

   Nye analyseverktøy i miljøplanleggingen

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  157. Notat

   Transport, miljø og kostnader.

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen

  158. Notat

   Transportalternativer Oslo - Gjøvik

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen

  159. Rapport

   Klimagasser og stasjonær energi i Nøtterøy. Utviklingstrekk og forslag til tiltak

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Kristen Breisnes Kyrre Groven

  160. Rapport

   Muligheter og hindringer for en bærekraftig praksis innen transport og energiforbruk

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Erling Holden Karl Georg Høyer

  161. Rapport

   Pilot actions for energy saving in transport of goods

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven Karl Georg Høyer

  162. Rapport

   Energy saving in transport of goods - a pilot project in rural natural resource based industries

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  163. Rapport

   Norske erfaringer med Lokal Agenda 21 som forvaltningsregime i arbeidet for et bærekraftig reiseliv. Dokumentasjonsrapport

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Kristen Breisnes

  164. Rapport

   Ansvars- og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall

  165. Rapport

   Arbeidsreisene for ansatte i AS Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 30.04.2001

   Av: Otto Andersen

  166. Rapport

   Measures and actions in regional policies for energy saving

   Publiseringsdato: 01.01.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  167. Rapport

   Nordisk transport i framtiden. Krav til bærekraft og effektivitet

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Karl Georg Høyer

  168. Rapport

   Økologi og marknad. Ein studie av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av økologisk mjølk og kjøt

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  169. Rapport

   Water, water everywhere. Gjesteundersøkelse blant britiske turistar i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Sissel Rolness

  170. Rapport

   Luftfart og miljø. En sammenligning mellom fly og andre transportmidler for energi, utslipp og areal.

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Hans Einar Lundli Sven Erik Vestby

  171. Rapport

   Lokal klimapolitikk - internasjonale og nasjonale erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Hans Einar Lundli

  172. Rapport

   Konsekvensutredning av større verneprosjekt: Erfaringer fra Stabbursdalen nasjonalpark.

   Publiseringsdato: 30.06.1999

   Av: Jon Teigland

  173. Rapport

   Biodiesel in heavy duty vehicles. Strategic plan and vehicle fleet expermients

   Publiseringsdato: 15.12.1998

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Hans Einar Lundli Morten Simonsen

  174. Notat

   NSB Miljødata

   Publiseringsdato: 11.12.1998

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  175. Notat

   Utredning om bærekraftig utvikling som premiss for rullering av fylkesplanen i Akershus

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  176. Notat

   Innspill til evaluering og rullering av kap. 5: Strategier for areal, transport, miljø og ressursforvaltning i fylkesplan 96-99 for Hordaland

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  177. Notat

   Transportscenarier for Oslo. Grunnlagsnotat.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  178. Notat

   Biodiesel test driving in Sogndal and Førde.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Hans Einar Lundli Morten Simonsen

  179. Rapport

   Håndbok for bruk av biodiesel i tyngre køyretøy

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  180. Rapport

   Transportscenarier for Oslo 1996-2016. Konsekvenser for areal, tidsbruk og utslipp av CO2, Nox og svevestøv. En sammendragsrapport

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  181. Rapport

   Svevestøv fra persontransport i Oslo. En beregning av mengder og kostnader

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen

  182. Rapport

   Miljøutfordringer for små og mellomstore bedrifter

   Publiseringsdato: 05.01.1998

   Av: Otto Andersen

  183. Notat

   Scenarier for transportutvikling i Norge. Beregning av transportarabeid, energibruk og utslipp av CO2 for 1996, 2010 og 2030

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  184. Notat

   Fra miljøpolitikk til bærekraftig utvikling: Regional Agenda 21 i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  185. Rapport

   Miljøkrav til tyngre kjøretøy

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Erling Holden

  186. Rapport

   Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i nordke kommuner: Hvor er vi med MIK, hvor skal vi med Lokal Agenda 21?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  187. Rapport

   Energy in transport of goods. Nordic examples.

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  188. Rapport

   På reisefot i Bygde-Norge. Dokumentasjonsrapport fra en reisevaneundersøkelse i Askvoll og Hemsedal

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Morten Simonsen

  189. Rapport

   Utgreiing om regional Agenda 21 i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1993

   Av: Carlo Aall

  190. Rapport

   Miljø- og bærekraftindikatorer. En internasjonal kunnskapsoversikt som grunnlag for utvikling av en retningsanalysemodell

   Publiseringsdato: 15.11.1993

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

Publikasjonstypar

Forskingsområde