Publikasjonar

  1. Foredrag

   Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane?

   Publiseringsdato: 03.03.2017

   Av: Carlo Aall Ida Marie Gildestad

  2. Foredrag

   Climate Change and Ski Centers in Norway

   Publiseringsdato: 02.03.2017

  3. Notat

   Effekter av Dieselgate-skandalen på energiforbruk og CO2-utslipp

   Publiseringsdato: 16.02.2017

   Av: Otto Andersen

  4. Notat

   Miljøkonsekvenser av returtretransport

   Publiseringsdato: 13.01.2017

   Av: Hans Jakob Walnum

  5. Foredrag

   Business Leaders' Perception of Public Role in Network Cooperation: Triple Helix or Laissez-faire?

   Publiseringsdato: 05.01.2017

   Av: Øyvind Heimset Larsen

  6. Artikkel

   Two Contrasting Scenarios for a Zero-Emission Future in a High-Consumption Society

   Publiseringsdato: 04.01.2017

   Av: Hans Jakob Walnum Carlo Aall

   Referanse:

   Xue, Jin; Walnum, Hans Jakob; Aall, Carlo; Næss, Petter: Two Contrasting Scenarios for a Zero-Emission Future in a High-Consumption Society. Sustainability 2016

    

  7. Foredrag

   Klimaendringar, klimatilpassing og vegtransport

   Publiseringsdato: 15.11.2016

   Av: Carlo Aall

  8. Rapport

   Verktøykasse for strategisk arbeid med innovative nettverk

   Publiseringsdato: 07.11.2016

   Av: Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid

  9. Foredrag

   The impact of regional public institutions on innovation in business networks

   Publiseringsdato: 04.11.2016

   Av: Øyvind Heimset Larsen

  10. Foredrag

   Samhandling for grønt skifte

   Publiseringsdato: 04.11.2016

  11. Artikkel

   Biochemical and physiological effects from exhaust emissions. A review of the relevant literature

   Publiseringsdato: 26.10.2016

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Sergio Manzetti and Otto Andersen (2016): Biochemical and physiological effects from exhaust emissions. A review of the relevant literature

  12. Bok

   Intelligent Techniques for Data Science

   Publiseringsdato: 24.10.2016

   Av: Rajendra Akerkar

  13. Notat

   Utkast til rammeverk for risikoanalyse av utlekking av miljøgifter frå ureina lokalitetar som følgje av klimaendringar

   Publiseringsdato: 21.10.2016

   Av: Torunn Gauteplass Hønsi

  14. Foredrag

   The need to shift from "adjustments" to "transformation" in the climate change efforts of European mountain regions

   Publiseringsdato: 05.10.2016

   Av: Carlo Aall

  15. Foredrag

   Land-use planning and physical infrastructure: Planning for increased or decreased climate change vulnerability?

   Publiseringsdato: 05.10.2016

   Av: Carlo Aall

  16. Rapport

   Evaluering av pilotar i prosjektet velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane: eit prosjekt for å etablere lokal erfaring med velferdsteknologi

   Publiseringsdato: 28.09.2016

   Av: Hilde G. Corneliussen Marit Haugan Hove Marta Strandos

  17. Rapport

   Det grøne skiftet - heilskapleg sårbarheitsanalyse for Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.09.2016

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  18. Foredrag

   Tiltak for grønare næringsliv

   Publiseringsdato: 13.09.2016

   Av: Torunn Gauteplass Hønsi

  19. Foredrag

   Berekraftig eller berre kraftig transport

   Publiseringsdato: 12.09.2016

   Av: Carlo Aall

  20. Artikkel

   Introduction: Rebound Research in a Warming World, Rethinking Climate and Energy Policies

   Publiseringsdato: 08.09.2016

   Av: Hans Jakob Walnum Carlo Aall

   Referanse:

   Santarius, Tilman; Aall, Carlo; Walnum, Hans Jakob: Introduction: Rebound Research in a Warming World. Springer, pp 1-14

    

  21. Artikkel

   Conclusions: Respecting Rebounds for Sustainability Reasons

   Publiseringsdato: 08.09.2016

   Av: Hans Jakob Walnum Carlo Aall

   Referanse:

   Santarius, Tilman; Walnum, Hans Jakob; Aall, Carlo:  Conclusions: Respecting Rebounds for Sustainability Reasons

    

  22. Artikkel

   Transportation: Challenges to Curbing Greenhouse Gas Emissions from Road Freight Traffic

   Publiseringsdato: 08.09.2016

   Av: Hans Jakob Walnum Carlo Aall

   Referanse:

   Walnum, H.J., Aall, C.: Transportation: Challenges to Curbing Greenhouse Gas Emissions from Road Freight Traffic

  23. Artikkel

   The Internet: Explaining ICT Service Demand in Light of Cloud Computing Technologies

   Publiseringsdato: 08.09.2016

   Av: Hans Jakob Walnum

   Referanse:

   Walnum, Hans Jakob; Andrae, Anders: The Internet: Explaining ICT Service Demand in Light of Cloud Computing Technologies

  24. Artikkel

   Tourism: Applying Rebound Theories and Mechanisms to Climate Change Mitigation and Adaptation

   Publiseringsdato: 08.09.2016

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

   Referanse:

   Aall, Carlo; Hall, Michael C.; Groven, Kyrre:  Tourism: Applying Rebound Theories and Mechanisms to Climate Change Mitigation and Adaptation

    

  25. Bok

   Rethinking Climate and Energy Policies: New Perspectives on the Rebound Phenomenon

   Publiseringsdato: 08.09.2016

   Av: Hans Jakob Walnum Carlo Aall

  26. Foredrag

   Rebound Theories and Climate Change

   Publiseringsdato: 01.09.2016

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  27. Foredrag

   Adapting to Coastal Ocean Acidification, a "wicked problem" for coastal governance?

   Publiseringsdato: 01.09.2016

   Av: Hanna Kvamsås Carlo Aall Halvor Dannevig

  28. Foredrag

   Co-production of Ocean Acidification knowledge for adaptive co-management of the coastal zone

   Publiseringsdato: 01.09.2016

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall

  29. Foredrag

   Planning for climate change vulnerability

   Publiseringsdato: 31.08.2016

   Av: Carlo Aall Halvor Dannevig Kyrre Groven

  30. Artikkel

   An Informal Multi-Stakeholder Network as a Collaborative Strategy Tool in E-Health

   Publiseringsdato: 01.08.2016

   Av: Hilde G. Corneliussen Øyvind Heimset Larsen

  31. Artikkel

   A molecular dynamics study of nanoparticle-formation from bioethanol-gasoline blend emissions

   Publiseringsdato: 21.06.2016

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Sergio Manzetti og Otto Andersen (2016): A molecular dynamics study of nanoparticle-formation from bioethanol-gasoline blend emissions. In: Fuel, Volume 183, 1 November 2016, Pages 55–63

  32. Artikkel

   A report on the Paris Climate Change Agreement and its implications for tourism: why we will always have Paris

   Publiseringsdato: 01.06.2016

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Daniel Scott, C.Michael Hall and Stefan Gössling (2016): A report on the Paris Climate Change Agreement and its implications for tourism: why we will always have Paris

  33. Rapport

   Status og behov for kvalitetssystem i norsk opplevingsturisme - frå næringa sitt perspektiv

   Publiseringsdato: 26.05.2016

   Av: Guttorm Flatabø

  34. Rapport

   Berekraftig hytteutbygging. Casestudie av hyttebygging i Stryn kommune

   Publiseringsdato: 15.05.2016

   Av: Torkjel Kristiansen Solbraa

  35. Foredrag

   Boundary arrangements for transformation in primary industries

   Publiseringsdato: 11.05.2016

   Av: Halvor Dannevig

  36. Rapport

   En studie av norske muslimske kvinners mediebruk og mediedeltakelse

   Publiseringsdato: 10.05.2016

   Av: Lin Prøitz Hilde G. Corneliussen Carol Azungi Dralega

  37. Artikkel

   Molecular simulation of carbon nanotubes as sorptive materials: sorption effects towards retene, perylene and cholesterol to 100 degrees Celsius and above, Molecular Simulation

   Publiseringsdato: 03.05.2016

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Sergio Manzetti, Otto Andersen, Cristian Garcia & Elena Campos (2016): Molecular simulation of carbon nanotubes as sorptive materials: sorption effects towards retene, perylene and cholesterol to 100 degrees Celsius and above, Molecular Simulation, DOI: 10.1080/08927022.2016.1155212.

  38. Foredrag

   FAKTAARK: Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima (Arealklim)

   Publiseringsdato: 18.03.2016

  39. Rapport

   Berekraftige destinasjonar. Ein studie av berekraftige destinasjonar som del av styresmaktene sin strategi for berekraftig reiseliv

   Publiseringsdato: 10.03.2016

   Av: Eivind Brendehaug

  40. Notat

   Planlegging for cruiseutbygging i Aurland kommune

   Publiseringsdato: 10.03.2016

   Av: Eivind Brendehaug

  41. Rapport

   Vilkår for integrering av berekraft. Ein studie av ulike utbyggings- og utviklingstiltak i reiselivet i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 09.03.2016

   Av: Eivind Brendehaug Carlo Aall Halvor Dannevig Torkjel Kristiansen Solbraa

  42. Artikkel

   Web Communities in Big Data Era

   Publiseringsdato: 01.03.2016

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Pierre Maret, Rajendra Akerkar, Laurent Verouter (2016): Web Communities in Big Data Era. Editorial. In Proceeding WWW'16 Companion Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web

  43. Rapport

   Oktoberflaumen på Vestlandet 2014

   Publiseringsdato: 22.02.2016

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Kyrre Groven

  44. Foredrag

   Ekstremvær i dag og i fremtiden – planlegger vi godt nok?

   Publiseringsdato: 02.02.2016

   Av: Carlo Aall

  45. Artikkel

   Adaptive capacity to changes in terrestrial ecosystem services amongst primary small- scale resource users in northern Norway and Sweden

   Publiseringsdato: 29.01.2016

   Av: Halvor Dannevig

   Referanse:

   Halvor Dannevig, Ingrid Bay-Larsen, Bob van Oort & E. Carina H. Keskitalo (2015) Adaptive capacity to changes in terrestrial ecosystem services amongst primary smallscale resource users in northern Norway and Sweden. In: Polar Geography, 38:4, 271-288, DOI: 10.1080/1088937X.2015.1114533

    

  46. Rapport

   Kunnskap for utvikling av sameksistens mellom jakt, vandring og stisykling på Kaupangerhalvøya

   Publiseringsdato: 22.01.2016

   Av: Eivind Brendehaug Agnes Brudvik Engeset

  47. Rapport

   Dr.gradsavhandling: Agenda-setting the unknown: A study of local and regional governance of adaptation in Norway

   Publiseringsdato: 01.01.2016

   Av: Halvor Dannevig

  48. Rapport

   Sluttrapport frå forstudien «Sal og distribusjon av lokalprodusert mat»

   Publiseringsdato: 31.12.2015

   Av: Guttorm Flatabø

  49. Artikkel

   Can tourism be part of the decarbonized global economy? The costs and risks of alternate carbon reduction policy pathways

   Publiseringsdato: 15.12.2015

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Daniel Scott, Stefan Gössling, C. Michael Hall & Paul Peeters: Can tourism be part of the decarbonized global economy? The costs and risks of alternate carbon reduction policy pathways. In Journal of Sustainable Tourism, Volume 24, Issue 1, 2016 p. 52-72

  50. Foredrag

   Føre var, etter-snar eller på stedet hvil? Om hvordan vurdere kostnader ved forebygging ved naturskader

   Publiseringsdato: 11.12.2015

   Av: Carlo Aall

  51. Foredrag

   The curious case of two potential mining projects in Finnmark County, Norway

   Publiseringsdato: 04.12.2015

   Av: Halvor Dannevig

  52. Foredrag

   Sustainable destination development through hiking. Experiences from Western Norway

   Publiseringsdato: 04.12.2015

   Av: Halvor Dannevig

  53. Artikkel

   Beyond Bitcoin - Public Sector Innovation Using the Bitcoin Blockchain Technology

   Publiseringsdato: 24.11.2015

   Av: Svein Ølnes

   Referanse:

   Svein Ølnes (2015): Beyond Bitcoin - Public Sector Innovation Using the Bitcoin Blockchain Technology. I: NOKOBIT (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.

  54. Artikkel

   Understanding the need for adaptation in a natural resource dependent community in Northern Norway: Issue
salience, knowledge and values

   Publiseringsdato: 20.11.2015

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

   Referanse:

   Dannevig, H. and Hovelsrud, G. K. (2015) Understanding the need for adaptation in a natural resource dependent community in Northern Norway: Issue
salience, knowledge and values. Climatic Change, p. 1-15. DOI: 10.1007/s10584-015-1557-1

  55. Rapport

   PhD thesis: Fixing or Transferring Environmental Problems in the Transport Sector? Dr.gradsavhandling

   Publiseringsdato: 19.11.2015

   Av: Hans Jakob Walnum

  56. Rapport

   Hvordan møter skolen økt frivillig engasjement for å lære barn koding?

   Publiseringsdato: 17.11.2015

   Av: Hilde G. Corneliussen Lin Prøitz

  57. Artikkel

   Towards an Intelligent Integrated Approach for Clinical Decision Support

   Publiseringsdato: 17.11.2015

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Akerkar, Rajendra. "Towards an Intelligent Integrated Approach for Clinical Decision Support." In: Managing Big Data Integration in the Public Sector, ed. Anil Aggarwal, 187-205 (2016). doi:10.4018/978-1-4666-9649-5.ch011

  58. Bok

   The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability

   Publiseringsdato: 14.11.2015

   Av: Stefan Gössling

  59. Rapport

   Driver response model Norwegian road freight transport 1993-2013

   Publiseringsdato: 06.11.2015

   Av: Hans Jakob Walnum Carlo Aall John Hille

  60. Foredrag

   Forebygging er lønnsomt

   Publiseringsdato: 04.11.2015

   Av: Carlo Aall

  61. Foredrag

   Klimaendringer, energifremskriving og tidsperspektiv

   Publiseringsdato: 26.10.2015

   Av: Carlo Aall

  62. Artikkel

   Handtering av overvatn i norske kommunar: ei undersøking om innføring av lokal overvasshandtering

   Publiseringsdato: 21.10.2015

   Av: Kyrre Groven

   Referanse:

   Kyrre Groven (2015): Handtering av overvatn i norske kommunar: ei undersøking om innføring av lokal overvasshandtering. Kart og Plan 2015; Volum 75, årg. 108, s. 8-23

  63. Artikkel

   What is this thing called e-Service? Interoperability challenges in e-Service modelling

   Publiseringsdato: 20.10.2015

   Av: Svein Ølnes

   Referanse:

   Svein Ølnes og Arild Jansen (2015): What is this thing called e-Service? Interoperability challenges in e-Service modelling. I: Lecture Notes in Computer Science, volume 9248

  64. Artikkel

   Kids Code in a rural village in Norway: could code clubs be a new arena for increasing girls’ digital interest and competence?

   Publiseringsdato: 15.10.2015

   Av: Hilde G. Corneliussen Lin Prøitz

   Referanse:

   Hilde G. Corneliussen og Lin Prøitz (2015): Kids Code in a rural village in Norway: could code clubs be a new arena for increasing girls’ digital interest and competence? In: Information, Communication and Society, Volume 19, Issue 1, 2016

  65. Rapport

   Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane - Rapport frå mobiliseringsprosjekt

   Publiseringsdato: 13.10.2015

   Av: Svein Ølnes

  66. Foredrag

   Innspelkonferanse - Cruisestrategi for Vestlandet

   Publiseringsdato: 11.10.2015

   Av: Eivind Brendehaug

  67. Notat

   Utredning av miljøkonsekvenser knyttet til innføring av ordning med søndagsåpne butikker

   Publiseringsdato: 25.09.2015

   Av: Karen Richardsen Moberg Carlo Aall

  68. Artikkel

   Future changes in the supply of goods and services from natural ecosystems: prospects for the European north

   Publiseringsdato: 15.09.2015

   Av: Halvor Dannevig

   Referanse:

   Jansson, Roland; Nilsson, Christer; Keskitalo, E.C.H.; Viasova, Tatiana; Sutinen, Marja-Liisa; Moen, Jon; Chapin, Stuart; Bråthen, Kari Anne; Cabeza, Mar; Callaghan, Terry V.; van Oort, Bob; Dannevig, Halvor; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Ims, Rolf Anker; Aspholm, Paul Eric.

   Future changes in the supply of goods and services from natural ecosystems: prospects for the European north. Ecology & society 2015 ;Volum 20.(3)

   BIOFORSK CICERO NF UiT VF

  69. Notat

   Arealplanlegging for framtidas klima. Samandragsrapport

   Publiseringsdato: 10.09.2015

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Kyrre Groven

  70. Rapport

   Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil?

   Publiseringsdato: 04.09.2015

   Av: Carlo Aall Marta Baltruszewicz Kyrre Groven

  71. Foredrag

   Berekraftig eller berre kraftig mobilitet?

   Publiseringsdato: 31.08.2015

   Av: Carlo Aall

  72. Foredrag

   Konflikt eller sameksistens mellom jakt- og sykkelnæringa

   Publiseringsdato: 24.08.2015

   Av: Eivind Brendehaug

  73. Artikkel

   Exploring Vulnerability and Adaptation Narratives among Fishers, Farmers, and Municipal Planners in Northern Norway

   Publiseringsdato: 16.08.2015

   Av: Halvor Dannevig

   Referanse:

   Hovelsrud, G. K., West, J.J., Dannevig, H. 2015. Exploring Vulnerability and Adaptation Narratives among Fishers, Farmers, and Municipal Planners in Northern Norway. In O'Brien, K ., Selboe, E., (eds) The adaptive challenge of climate change. Cambridge University Press, Cambridge, U.K.

  74. Artikkel

   The regional level as boundary organization? An analysis of climate change adaptation governance in Norway

   Publiseringsdato: 15.08.2015

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall

   Referanse:

   Dannevig, H., Aall, C., 2015. The regional level as boundary organization? An analysis of climate change adaptation governance in Norway. I Environmental Science & Policy 54, 168–175. doi:10.1016/j.envsci.2015.07.001

  75. Artikkel

   A review of the IPCC Fifth Assessment and implications for tourism sector climate resilience and decarbonization

   Publiseringsdato: 24.07.2015

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Daniel Scott, C. Michael Hall and Stefan Gössling: A review of the IPCC Fifth Assessment and implications for tourism sector climate resilience and decarbonization. In: Journal of Sustainable Tourism, Volums 24, p. 8-30

  76. Foredrag

   Strengthening the Science Policy Interface for Climate Change Adaptation at the Regional Level

   Publiseringsdato: 07.07.2015

   Av: Halvor Dannevig

  77. Foredrag

   Exploring the preconditions for transformative change in the context of climate impacts and adaptation

   Publiseringsdato: 07.07.2015

   Av: Halvor Dannevig

  78. Notat

   Vegval for eit berekraftig og klimarobust Vestlandsjordbruk

   Publiseringsdato: 30.06.2015

   Av: Eivind Brendehaug

  79. Artikkel

   Tango for tre - korleis kan innovative nettverk vekse fram i rurale strøk?

   Publiseringsdato: 17.06.2015

   Av: Frida Ekström Øyvind Heimset Larsen Kristine Skarbø Ingjerd Skogseid

   Referanse:

   Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse, Øyvind Heimset Larsen, Kristine Skarbø, Frida Ekstrøm og Kristin Løseth (2015): Tango for tre - korleis kan innovative nettverk vekse fram i rurale strøk? I: Øyvind Strand, Erik Nesset og Harald Yndestad (red.): Fragmentering eller mobilisering? Regional utvikling i nordvest.

  80. Artikkel

   Special Issue on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS) - Editorial

   Publiseringsdato: 01.05.2015

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Akerkar, Rajendra, Ermolayev, Vadim and Bassiliades, Nick (2015): Special Issue on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS) - Editorial.  In: International journal on artificial intelligence tools, Volum 24, 2

  81. Artikkel

   Introducing the concept of environmental policy integration into the discourse on sustainable tourism: a way to improve policy-making and implementation?

   Publiseringsdato: 29.04.2015

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Ingrid Sælensminde

   Referanse:

   Carlo Aall, Rachel Dodds, Ingrid Sælensminde, Eivind Brendehaug (2015): Introducing the concept of environmental policy integration into the discourse on sustainable tourism: a way to improve policy-making and implementation? In: Journal of Sustainable Tourism

  82. Foredrag

   The salience of the adaptation issue in an Artical coastal community

   Publiseringsdato: 28.04.2015

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

  83. Rapport

   Mapping digital paths to integration in local municipalities in Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 14.04.2015

   Av: Carol Azungi Dralega Lin Prøitz

  84. Rapport

   Eit smartare næringsliv

   Publiseringsdato: 25.03.2015

   Av: Svein Ølnes Morten Simonsen

  85. Artikkel

   Does driving behavior matter? An analysis of fuel consumption data from heavy-duty trucks

   Publiseringsdato: 17.03.2015

   Av: Hans Jakob Walnum Morten Simonsen

   Referanse:

   Hans Jakob Walnum og Morten Simonsen (2015): Does driving behavior matter? An analysis of fuel consumption data from heavy-duty trucks. I: Transportation Research Part D: Transport and Environment. Volume 36, May 2015, Pages 107–120

  86. Artikkel

   Strategies in Norwegian Farm Tourism Product Development, Challenges, and Solutions

   Publiseringsdato: 10.03.2015

   Av: Agnes Brudvik Engeset

   Referanse:

   Agnes Brudvik Engeset and Reidun Heggem: Strategies in Norwegian Farm Tourism Product Development, Challenges, and Solutions. In: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2015

  87. Artikkel

   Rural tourism and the development of Internet-based accommodation booking platforms: a study in the advantages, dangers and implications of innovation

   Publiseringsdato: 06.03.2015

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Stefan Gössling and Berhard Land: Rural tourism and the development of Internet-based accommodation booking platforms: a study in the advantages, dangers and implications of innovation. In: Journal of Sustainable Tourism,

  88. Foredrag

   2. generasjons distriktsbasert reiseliv – noen funn og perspektiver

   Publiseringsdato: 05.03.2015

   Av: Agnes Brudvik Engeset

  89. Notat

   Havforsuring og sjømatnæringen på Vestlandet: Kunnskapsstatus og handlingsrom

   Publiseringsdato: 01.03.2015

  90. Rapport

   Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner

   Publiseringsdato: 05.02.2015

   Av: Ragnar Brevik Carlo Aall

  91. Notat

   Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane - Prosjektstatus

   Publiseringsdato: 20.01.2015

   Av: Hilde G. Corneliussen

  92. Artikkel

   Can Rebound Effects Explain Why Sustainable Mobility Has Not Been Achieved?

   Publiseringsdato: 06.01.2015

   Av: Hans Jakob Walnum Carlo Aall

   Referanse:

   Hans Jakob Walnum, Carlo Aall and Søren Løkke: Can Rebound Effects Explain Why Sustainable Mobility Has Not Been Achieved?  I: Sustainability, volume 6, Issue 12.

  93. Rapport

   Ut på tur, alltid på nett. Sosiale medium i distriktsbasert reiseliv, med utgangspunkt i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 01.01.2015

   Av: Guttorm Flatabø

  94. Rapport

   Hvordan har hjemmetjenestene i Sogn og Fjordane tilpasset seg samhandlingsreformen?

   Publiseringsdato: 01.01.2015

   Av: Hilde G. Corneliussen

  95. Rapport

   Velferdsteknologi - status i kommunane i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 09.12.2014

   Av: Hilde G. Corneliussen

  96. Foredrag

   Funn frå AREALKLIM: Analyse av historiske Naturskadehendingar og pågåande planprosessar

   Publiseringsdato: 04.12.2014

   Av: Carlo Aall

  97. Rapport

   Er dagens kommunale arealplanlegging i stand til å sikre samfunnet mot klimaendringer?

   Publiseringsdato: 30.11.2014

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Ragnar Brevik Kyrre Groven

  98. Notat

   Hva er klimautfordringene?

   Publiseringsdato: 30.11.2014

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Eli Heiberg

  99. Rapport

   Meldingsløftet Sogn og Fjordane – Små og tett på!

   Publiseringsdato: 28.11.2014

   Av: Hilde G. Corneliussen Ivar Petter Grøtte

  100. Kronikk

   "Med hodet i sanden" kronikk i BT

   Publiseringsdato: 22.11.2014

   Av: Carlo Aall

  101. Notat

   Skredet på Kjelsneset - ein ny utløysingsmekanisme for jordskred?

   Publiseringsdato: 15.11.2014

  102. Notat

   Jord- og flaumskred dei siste 10.000 åra

   Publiseringsdato: 15.11.2014

  103. Notat

   Skredfarevurdering - kva kommunane sjølve kan gjere i arbeidet med skredfarevurdering

   Publiseringsdato: 14.11.2014

  104. Artikkel

   Cradle-to-gate life cycle assessment of the dry etching step in the manufacturing of photovoltaic cells

   Publiseringsdato: 14.11.2014

   Av: Otto Andersen Geoffrey Gilpin

   Referanse:

   Otto Andersen, Geoffrey Gilpin, and Anders S.G. Andrae:  Cradle-to-gate life cycle assessment of the dry etching step in the manufacturing of photovoltaic cells. In: Aims Energy, Volume 2, Issue 4, 2014 Pages 410 - 423

  105. Artikkel

   A review of emission products from bioethanol and its blends with gasoline. Background for new guidelines for emission control

   Publiseringsdato: 10.11.2014

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Sergio Manzetti og Otto Andersen: A review of emission products from bioethanol and its blends with gasoline. Background for new guidelines for emission control.  I Fuel, Volume 140, 15 January 2015, Pages 293–301

  106. Rapport

   Delrapport - Kva kan vi lære av historiske naturskadehendingar for betre tilpassing til klimaendringar?

   Publiseringsdato: 30.10.2014

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Ragnar Brevik Kyrre Groven

  107. Foredrag

   Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Foredrag Bergen 2014

   Publiseringsdato: 28.10.2014

   Av: Carlo Aall

  108. Notat

   Status of Knowledge - Innovation in rural places

   Publiseringsdato: 14.10.2014

   Av: Ingjerd Skogseid

  109. Foredrag

   Narratives of Rural Hotels in Norway

   Publiseringsdato: 10.10.2014

   Av: Agnes Brudvik Engeset

  110. Notat

   Litteraturstudie - Innovasjon i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 19.09.2014

   Av: Ingjerd Skogseid

  111. Notat

   Funksjonell analyse - Energiregion Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 16.09.2014

   Av: Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid

  112. Notat

   Funksjonell analyse av frukt- og bærnettverket i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 16.09.2014

   Av: Kristine Skarbø Ingjerd Skogseid

  113. Notat

   Skred utløyst under uveret Loke 14. november 2005

   Publiseringsdato: 15.09.2014

  114. Notat

   Funksjonell analyse - Bedriftsnettverket i Jostedalen

   Publiseringsdato: 11.09.2014

   Av: Ingjerd Skogseid

  115. Notat

   Funksjonell analyse av IT-forum Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 11.09.2014

   Av: Frida Ekström Ingjerd Skogseid

  116. Bok

   Introduction to Artificial Intelligence

   Publiseringsdato: 01.09.2014

   Av: Rajendra Akerkar

  117. Rapport

   Digitaliseringsarbeid i mindre kommunar

   Publiseringsdato: 29.08.2014

   Av: Morten Simonsen Svein Ølnes

  118. Foredrag

   Adaptation governance at the sub-national level

   Publiseringsdato: 27.08.2014

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Kyrre Groven

  119. Foredrag

   What is worst: bad planning or bad weather?

   Publiseringsdato: 27.08.2014

   Av: Carlo Aall Halvor Dannevig Kyrre Groven

  120. Notat

   Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og hinder: Arbeidskraft

   Publiseringsdato: 19.08.2014

   Av: Ingjerd Skogseid

  121. Artikkel

   The Cooked is the Kept: Factors Shaping the Maintenance of Agro-biodiversity in the Andes

   Publiseringsdato: 31.07.2014

   Av: Kristine Skarbø

   Referanse:

   Skarbø, Kristine: The Cooked is the Kept: Factors Shaping the Maintenance of Agro-biodiversity in the Andes. In: Human Ecology, published online 31.07.2014

  122. Artikkel

   Irrigation Access and Vulnerability to Climate-Induced Hydrological Change in the Ecuadorian Andes

   Publiseringsdato: 12.06.2014

   Av: Kristine Skarbø

   Referanse:

   Skarbø, K. and VanderMolen, K. (2014), Irrigation Access and Vulnerability to Climate-Induced Hydrological Change in the Ecuadorian Andes. Culture, Agriculture, Food and Environment, 36, Issue 1, pages 28–44.

  123. Artikkel

   Research and Applications in Web Intelligence, Mining and Semantics

   Publiseringsdato: 05.06.2014

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Rajendra Akerkar, Nick Bassiliades, John Davies, and Vadim Ermolayev: Research and Applications in Web Intelligence, Mining, and Semantics. Proceedings of WIMS '14, June 02 - 04 2014, Thessaloniki, Greece

  124. Artikkel

   Exploring Intelligence of Web Communities

   Publiseringsdato: 01.06.2014

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Rajendra Akerkar, Pierre Maret & Laurent Vercouter: Exploring Intelligence of Web Communities. WWW Companion '14 Proceedings of the companion publication of the 23rd international conference on World wide web companion Pages 985-990

  125. Foredrag

   Unintended Consequences of Renewable Energy

   Publiseringsdato: 06.05.2014

   Av: Otto Andersen

  126. Artikkel

   Recent Advances on Bioinspired Computation

   Publiseringsdato: 05.05.2014

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Zhihua Cui, Rajan Alex, Rajendra Akerkar, and Xin-She Yang. Recent Advances on Bioinspired Computation. The Scientific World Journal, vol. 2014

  127. Rapport

   Environmental Assessment of Dry Photovoltaic Etching

   Publiseringsdato: 05.05.2014

   Av: Otto Andersen Geoffrey Gilpin

  128. Artikkel

   Sustainable Tourism in Practice: Promoting or Perverting the Quest for a Sustainable Development?

   Publiseringsdato: 30.04.2014

   Av: Carlo Aall

   Referanse:

   Carlo Aall (2014): Sustainable Tourism in Practice: Promoting or Perverting the Quest for a Sustainable Development? I: Sustainability 2014, 6, 2562-2583

  129. Notat

   Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjekt

   Publiseringsdato: 29.04.2014

   Av: Ragnar Brevik

  130. Artikkel

   Understanding Broadband Infrastructure Development in Remote and Rural Communities – a Staged and Reflexive Approach

   Publiseringsdato: 14.04.2014

   Av: Ingjerd Skogseid Ivar Petter Grøtte Geir Liavåg Strand

   Referanse:

   I: The Journal of Community Informatics. Volume 10 No 2 (2014).

  131. Foredrag

   Naturskadehendingar – korleis brukar vi tidlegere hendingar til å planlegge for betre tilpassing til framtidige hendingar?

   Publiseringsdato: 10.04.2014

   Av: Carlo Aall

  132. Notat

   Analyse av klimasårbarheit - Arbeidsbok

   Publiseringsdato: 31.03.2014

   Av: Halvor Dannevig Carlo Aall Eli Heiberg

  133. Rapport

   Samordna digitaliseringsstrategi for kommunane i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 31.03.2014

   Av: Svein Ølnes

  134. Rapport

   Fordums frukter - Erfaringar frå dokumentasjon av tradisjonell kunnskap om eldre eplesortar

   Publiseringsdato: 25.03.2014

   Av: Kristine Skarbø

  135. Rapport

   Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar. Dokumentasjonsrapport

   Publiseringsdato: 25.03.2014

   Av: Frida Ekström Øyvind Heimset Larsen Kristine Skarbø Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  136. Rapport

   Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar. Sluttrapport

   Publiseringsdato: 25.03.2014

   Av: Frida Ekström Guttorm Flatabø Øyvind Heimset Larsen Kristine Skarbø Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  137. Artikkel

   Fornybar energi har utilsiktede konsekvenser

   Publiseringsdato: 22.03.2014

   Av: Otto Andersen

  138. Foredrag

   Mobilisering for vern på lokale premissar

   Publiseringsdato: 17.03.2014

   Av: Eivind Brendehaug

  139. Artikkel

   Community Adaptation, Artic

   Publiseringsdato: 01.03.2014

   Av: Grete Hovelsrud Halvor Dannevig

   Referanse:

   Hovelsrud, Grete K., Dannevig, Halvor: Community Adaptation, Artic: I: Michalos AC (Ed.) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.  Springer 2014, pp 1044-1046

    

  140. Rapport

   Ethnic minority youth participation in the production and consumption of social media in Norway. Version 2

   Publiseringsdato: 28.02.2014

   Av: Carol Azungi Dralega

  141. Notat

   Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar. Bedriftsutviklingstiltak: Evaluering av tre ulike tiltak

   Publiseringsdato: 28.02.2014

   Av: Ingjerd Skogseid

  142. Foredrag

   På veg mot andre generasjons gardsturisme i Norge?

   Publiseringsdato: 20.02.2014

   Av: Agnes Brudvik Engeset

  143. Kronikk

   Samarbeid gjev gevinst

   Publiseringsdato: 19.02.2014

   Av: Eivind Brendehaug

  144. Foredrag

   Berekraftig cruiseturisme i fjordane

   Publiseringsdato: 25.01.2014

   Av: Carlo Aall

  145. Rapport

   Verdiskapning fra naturbaserte aktiviteter - utvikling av en metode for å skissere fastboende sin betydning for verdiskapingen

   Publiseringsdato: 15.01.2014

   Av: Halvor Dannevig Eivind Brendehaug Morten Simonsen

  146. Artikkel

   Research topics on web intelligence and communities

   Publiseringsdato: 22.12.2013

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Rajendra Akerkar, Pierre Maret and Laurent Vercouter (2013): Research topics on web intelligence and communities. In Web Intellicence and Agent Systems: An International Journal, Volume 11

  147. Kronikk

   Klimaløsningene kan være en del av problemet

   Publiseringsdato: 19.12.2013

   Av: Carlo Aall Hans Jakob Walnum

  148. Artikkel

   Situated Meanings of Key Concepts in the Regulation of Plant Genetic Resources

   Publiseringsdato: 19.12.2013

   Av: Kristine Skarbø

   Referanse:

   Artikkel i boka Seeds of Resistance, Seeds of Hope: Place and Agency in the Conservation of Biodiversity. Redaktørar: Virginia D. Nazarea; Robert E. Rhoades; Jenna E. Andrews-Swann, University of Arizona Press

   Kap. 12 (s. 214 - 239) Kristine Skarbø: "Situated Meanings of Key Concepts in the Regulation of Plant Genetic Resources"

    

  149. Rapport

   Mobilisering, makt og endring. PhD avhandling.

   Publiseringsdato: 18.12.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  150. Foredrag

   Funksjonell analyse av innovative nettverk i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 14.12.2013

   Av: Kristine Skarbø Ingjerd Skogseid

  151. Foredrag

   Overraskende endringer i husholdningenes energibruk

   Publiseringsdato: 12.12.2013

   Av: Carlo Aall

  152. Notat

   Utgreiing av alternativ for behandling av våtorganisk avfall ved SIMAS IKS

   Publiseringsdato: 01.12.2013

   Av: Morten Simonsen

  153. Notat

   Samarbeid i gardsforedla frukt og bær

   Publiseringsdato: 01.12.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  154. Bok

   Big Data Computing

   Publiseringsdato: 30.11.2013

   Av: Rajendra Akerkar

  155. Foredrag

   Nyskaping og endring hos småskalaforedlarar av frukt og bær

   Publiseringsdato: 21.11.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  156. Rapport

   Barrierer og hindringar for heilskaplege sektoroverskridane samarbeid

   Publiseringsdato: 08.11.2013

  157. Foredrag

   Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi

   Publiseringsdato: 06.11.2013

   Av: Ragnar Brevik

  158. Foredrag

   "Heile Noregs Fruktfat" - satsing og suksess med frukt og bær i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 06.11.2013

   Av: Kristine Skarbø

  159. Foredrag

   Vilkår for nyskaping og endring hos småskalaforedlarar av frukt og bær

   Publiseringsdato: 06.11.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  160. Foredrag

   Kan vi forsikre oss mot klimaproblemene?

   Publiseringsdato: 31.10.2013

   Av: Carlo Aall

  161. Rapport

   Barrierer for tverrsektorielle lokale klimatiltak - Dokumentasjonsrapport

   Publiseringsdato: 14.10.2013

   Av: Carlo Aall Ole Inge Gjerald Ingrid Sælensminde

  162. Artikkel

   Fisheries, resource management and climate change: Local perspectives of change in coastal communities in Northern Norway

   Publiseringsdato: 01.10.2013

   Av: Grete Hovelsrud Halvor Dannevig

   Referanse:

   Grete Hovelsrud, Jennifer West and Halvor Dannevig (2013): Fisheries, resource managemeng and climate change: Local perspectives of change in coastal communities in Northern Norway. In: Wolf, Johanna and Karen O'Brien (eds.) Tha Changing Environment for Human Security.  Earthscan, London, pp 135-145.

  163. Artikkel

   Ris-modellen: Relevant for perifere regioner?

   Publiseringsdato: 01.10.2013

   Av: Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid

   Referanse:

   Karlsen, J., Isaksen, A., Larsen, O.H., Skogseid, I. og Nygaard, V. (2013): Ris-modellen: Relevant for periofere regioner.  I tidsskriftet Plan, 6/2013

  164. Bok

   Unintended Consequences of Renewable Energy

   Publiseringsdato: 01.10.2013

   Av: Otto Andersen

  165. Artikkel

   The multidisciplinary literature of ski tourism and climate change

   Publiseringsdato: 30.09.2013

   Av: Cenk Demiroglu Carlo Aall Halvor Dannevig

   Referanse:

   Demiroglu, Cenk, Dannevig, Halvor and Aall, Carlo: The multidisciplinary literature of ski tourism and climate change.  I: Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective. Cambridge Scholars Puhlishing, pp 223-237

  166. Foredrag

   Klimatilpassing og førebygging av naturskade - uproblematisk?

   Publiseringsdato: 15.09.2013

   Av: Carlo Aall

  167. Rapport

   Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer fra tre fylker

   Publiseringsdato: 13.09.2013

   Av: Øyvind Heimset Larsen

  168. Foredrag

   Hvordan kan vi møte klimaendringene - tilpasning og tiltak

   Publiseringsdato: 03.09.2013

   Av: Carlo Aall

  169. Foredrag

   Verdiskaping i turistnæringa i distrikts-Norge

   Publiseringsdato: 28.08.2013

   Av: Carlo Aall

  170. Artikkel

   Eit politisk skred: Korleis naturskadeførebygging og klimatilpassing kom på dagsorden i Bergen

   Publiseringsdato: 29.07.2013

   Av: Kyrre Groven

   Referanse:

   Groven, K. (2013): «Eit politisk skred: Korleis naturskadeførebygging og klimatilpassing kom på dagsorden i Bergen». I Bye, L. Lein H. og Røed J.K (red) Mot en farligere fremtid, Trondheim: Akademika forlag. Side 229-244

   Omtale Akademika

  171. Artikkel

   Klimatilpasning på dagsorden i åtte kommuner fra nord til sør

   Publiseringsdato: 29.07.2013

   Av: Halvor Dannevig

   Referanse:

   Hovelsrud G K, Dannevig H, Rauken T, (2013): «Klimatilpasning på dagsorden i åtte kommuner fra nord til sør». I Bye, L. Lein H. og Røed J.K (red) Mot en farligere fremtid, Trondheim: Akademika forlag. Side 220-228.

  172. Artikkel

   Tidlige erfaringer med kommunal klimatilpasning: Hva kan kommunene lære av tidligere erfaringer i lokalt arbeid med de globale miljøproblemene?

   Publiseringsdato: 29.07.2013

   Av: Carlo Aall

   Referanse:

   Aall, C. (2013): «Tidlige erfaringer med kommunal klimatilpasning: Hva kan kommunene lære av tidligere erfaringer i lokalt arbeid med de globale miljøproblemene?». I Bye, L. Lein H. og Røed J.K (red): Mot en farligere fremtid, Trondheim: Akademika forlag. Side 193-210.

   Omtale Akademika

  173. Artikkel

   Driving the agenda for climate change adaptation in Norwegian municipalities

   Publiseringsdato: 26.06.2013

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud Idun A. Husabø

   Referanse:

   Dannevig, Halvor, Grete K. Hovelsrud and Idun Husabø (2013). Driving the agenda for climate change adaptation in Norwegian municipalities. Environment and Planning C, 31, pp 490 – 505

  174. Foredrag

   When is Change Change?

   Publiseringsdato: 24.06.2013

   Av: Carlo Aall

  175. Foredrag

   Climate change in Andean cosmovision: An indigenous perspective on the transformative power of worldview

   Publiseringsdato: 24.06.2013

   Av: Kristine Skarbø

  176. Artikkel

   Challenges and issues of web intelligence research

   Publiseringsdato: 21.06.2013

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   David Camacho, Maria D. R-Moreno and Rajendra Akerkar (2013): Challenges and issues of web intelligence research.  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics.

  177. Foredrag

   Kompetansemekling i privat og offentleg sektor

   Publiseringsdato: 14.06.2013

   Av: Øyvind Heimset Larsen

  178. Foredrag

   "But our Quinoa was Different": Loss and Gain in a Crop Rescue Operation in Cotacachi, Equador

   Publiseringsdato: 14.06.2013

   Av: Kristine Skarbø

  179. Rapport

   Sogndal Fotball - ein sosial møteplass

   Publiseringsdato: 07.06.2013

   Av: Ingjerd Skogseid Øyvind Heimset Larsen

  180. Artikkel

   Ny turistmessig bruk i verneområde

   Publiseringsdato: 05.06.2013

   Av: Eivind Brendehaug

   Referanse:

   Eivind Brendehaug: Ny turistmessig bruk i verneområde, i tidskriftet Utmark, nr. 1, 2013

  181. Rapport

   Bookingtenester i reiselivet

   Publiseringsdato: 05.06.2013

   Av: Svein Ølnes Morten Simonsen

  182. Foredrag

   Coping with Climate Change: Impacts and Adjustments in an Andean Agrarian Community

   Publiseringsdato: 31.05.2013

   Av: Kristine Skarbø

  183. Artikkel

   Kommunene mangler motivasjon til klimatiltak

   Publiseringsdato: 31.05.2013

   Av: Ingrid Sælensminde Carlo Aall

   Referanse:

   Artikkel av Ingrid Sælensminde og Carlo Aall i tidsskriftet "Klima - Norsk magasin for klimaforsking"

   Fullstendig utgåve av Klima 3:13

  184. Rapport

   Travel Notebook: A digital planning service for travelers and the tourism industry

   Publiseringsdato: 14.05.2013

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  185. Artikkel

   Carbon Nanotubes in Electronics: Background and Discussion for Waste-Handling Strategies

   Publiseringsdato: 14.05.2013

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Sergio Manzetti og Otto Andersen: Carbon Nanotubes in Electronics: Background and Discussion for Waste-Handling Strategies. I: Challenges 2013, 4(1), 75-85

  186. Notat

   Lange spor i energiforskningen

   Publiseringsdato: 10.05.2013

   Av: Otto Andersen

  187. Rapport

   Travelistics – Styringsinformasjon for reiselivet

   Publiseringsdato: 08.05.2013

   Av: Guttorm Flatabø Ivar Petter Grøtte

  188. Foredrag

   Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stiumlere?

   Publiseringsdato: 07.05.2013

   Av: Eivind Brendehaug

  189. Rapport

   Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark - Kunnskapsstatus

   Publiseringsdato: 30.04.2013

   Av: Ragnar Brevik Kristine Skarbø Carlo Aall Eli Heiberg

  190. Foredrag

   Historical records of natural hazards events as guidance for preventive spatial planning

   Publiseringsdato: 25.04.2013

   Av: Kyrre Groven

  191. Kronikk

   Ta heile landet i bruk

   Publiseringsdato: 09.04.2013

   Av: Agnes Landstad

  192. Kronikk

   Ein eigen valuta for skeptikarar

   Publiseringsdato: 08.04.2013

   Av: Svein Ølnes

  193. Kronikk

   Bør stille krav til dokumentasjon av forskningen

   Publiseringsdato: 08.04.2013

   Av: Carlo Aall

  194. Artikkel

   Bio-inspired Models for the Semantic Web

   Publiseringsdato: 07.04.2013

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Rajendra Akerkar and Priti Sajja (2013). In: Swarm Intelligence and Bio-Inspired Computation: Theory and Applications. Edited by Xin-She Yang, Zhihua Chi, Renbin Xiao, and Amir Hossein Gandomi, pp 273-294, ISBN: 9780124051638, Elsevier.

  195. Artikkel

   Improving Data Quality on Big and High-Dimensional Data

   Publiseringsdato: 07.04.2013

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Rajendra Akerkar (2013): Improving Data Quality on Big and High-Dimensional Data.  In: Journal of Bioinformatics and Intelligent Control, Vol. 1, 1-08, 2013

  196. Notat

   Sjøtransport og turisme

   Publiseringsdato: 20.03.2013

   Av: Eivind Brendehaug Morten Simonsen

  197. Foredrag

   The role of Crop Diversity in Climate Change Adaptation: A Case Study from the Ecuadorian Andes

   Publiseringsdato: 19.03.2013

   Av: Kristine Skarbø

  198. Artikkel

   How Local Participation in National Planning Creates New Development Opportunities

   Publiseringsdato: 02.03.2013

   Av: Eivind Brendehaug

   Referanse:

   Brendehaug, Eivind (2013): How Local Participation in National Planning Creates New Development Opportunities. In: Systemic Practice and Action Research, 26(1), 75-88

  199. Artikkel

   Management and Employees'Collaboration: Is the Norwegian Work Life Model Suited for All?

   Publiseringsdato: 25.02.2013

   Av: Geir Liavåg Strand Ingjerd Skogseid

   Referanse:

   Strand, G., & Skogseid, I. (2013). Management and Employees’ Collaboration: Is the Norwegian Work Life Model Suited for All? Systemic Practice and Action Research, 26(1), 53-74.

  200. Rapport

   Mot eit multikulturelt Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 05.02.2013

   Av: Carol Azungi Dralega Grete Netteland

  201. Kronikk

   Tenk om sykkel- og togturistene heller reiste med cruise eller fly

   Publiseringsdato: 30.01.2013

   Av: Carlo Aall Hans Jakob Walnum

  202. Rapport

   Teknologisamarbeid med India

   Publiseringsdato: 19.01.2013

   Av: Rajendra Akerkar

  203. Foredrag

   Livsløpsanalyse (LCA) av 1. til 3. generasjons biodrivstoff

   Publiseringsdato: 18.01.2013

   Av: Geoffrey Gilpin

  204. Foredrag

   Fornybare strategiar? Innovasjon, implementering og kommersialisering for ny fornybar energi

   Publiseringsdato: 18.01.2013

   Av: Ole Inge Gjerald

  205. Foredrag

   Energiforskningen ved Vestlandsforsking

   Publiseringsdato: 18.01.2013

   Av: Carlo Aall

  206. Rapport

   Energi- og miljøbesparende tiltak i Lerum Frakt BA

   Publiseringsdato: 15.01.2013

   Av: Morten Simonsen

  207. Rapport

   Vestlandsjordbruket og den doble klimapåverknaden

   Publiseringsdato: 14.01.2013

   Av: Kristine Skarbø Heidi Vinge

  208. Artikkel

   Bilen - Ein tredje heim? Ein studie av hytter i mobilitet i Geilo-traktene

   Publiseringsdato: 07.01.2013

   Av: Agnes Brudvik Engeset

   Referanse:

   Agnes B. Engeset (2012): Bilen - ein tredje heim? Ein studie av hytter og mobilitet i Geilo-traktene. I: Turisme i distriktene. Red. Magnar Forbord, Gunn Turid Kvam og Martin Rønningen.  Tapir Akademiske Forlag, side 231-284

  209. Rapport

   Barrierer for tverrsektorielle lokale klimatiltak

   Publiseringsdato: 20.12.2012

   Av: Ingrid Sælensminde Carlo Aall Ole Inge Gjerald

  210. Rapport

   Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse

   Publiseringsdato: 20.12.2012

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug John Hille

  211. Rapport

   Konsekvenser av en ambisiøs statlig klimapolitikk for kommunene på Vestlandet

   Publiseringsdato: 16.12.2012

   Av: Carlo Aall Halvor Dannevig

  212. Notat

   Arbeidskompetanseutvikling blant høgt utdannede innvandrere i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 09.12.2012

   Av: Carol Azungi Dralega

  213. Artikkel

   Intelligent Systems: Perspectives and Research Challenges

   Publiseringsdato: 30.11.2012

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Rajendra Akerkar (2012): Intelligent Systems: Perspectives and Research Challenges. Artikkel i magasinet CSI Communications Knowledge Digest for IT Community.

  214. Foredrag

   Presentasjon - Indikatorbasert system for retningsanalyse

   Publiseringsdato: 30.11.2012

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg

  215. Rapport

   Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk

   Publiseringsdato: 30.11.2012

   Av: Carlo Aall Frida Ekström Eli Heiberg Morten Simonsen Hans Jakob Walnum

  216. Foredrag

   Towards second generation rural tourism?

   Publiseringsdato: 19.11.2012

   Av: Agnes Brudvik Engeset

  217. Rapport

   Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord

   Publiseringsdato: 12.11.2012

   Av: Øyvind Heimset Larsen

  218. Artikkel

   Electronic Interaction in Health Services and Organizational Change – Lessons From the Norwegian County of Sogn & Fjordane

   Publiseringsdato: 09.11.2012

   Av: Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid

   Referanse:

   Øyvind Heimset Larsen og Ingjerd Skogseid: Electronic Interaction in Health Services and Organizational Change – Lessons From the Norwegian County of Sogn & Fjordane. In: IADIS International Journal on WWW/Internet. Vol. 10, No. 1, pp. 65-78, ISSN: 1645-7641

  219. Foredrag

   Reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling i dag: "bærekraftig" eller "berre kraftig?"

   Publiseringsdato: 09.11.2012

   Av: Carlo Aall

  220. Notat

   Summary of Evaluation workshop with the THING Project

   Publiseringsdato: 02.11.2012

   Av: Ingjerd Skogseid

  221. Notat

   Ansvarsfordeling mellom kommune og stat i arbeidet med klimatilpasning

   Publiseringsdato: 22.10.2012

   Av: Eli Heiberg

  222. Artikkel

   Fullerenes toxicity and electronic properties

   Publiseringsdato: 18.10.2012

   Referanse:

   Manzetti Sergio, Hadi Behzadi, Andersen Otto og David van der Spoel (2012): Fullerenes toxity and electronic properties. I Environmental Chemistry Letters, Springer, 2012.

  223. Rapport

   Klimabarrierer på kommunalt nivå

   Publiseringsdato: 15.10.2012

  224. Rapport

   Sluttrapport - NORADAPT Community Adaptation and Vulnerability in Norway

   Publiseringsdato: 12.10.2012

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

  225. Foredrag

   Local Envolvement

   Publiseringsdato: 05.10.2012

   Av: Eivind Brendehaug

  226. Kronikk

   Miljøorganisasjonane sin plass i energidebatten

   Publiseringsdato: 02.10.2012

   Av: Ole Inge Gjerald

  227. Kronikk

   Samarbeid må til for å skape vekst og utvikling i Sogn

   Publiseringsdato: 28.09.2012

   Av: Ingjerd Skogseid

  228. Artikkel

   Ontology-Based Opinion Mining

   Publiseringsdato: 25.09.2012

   Av: Terje Aaberge Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Artikkel i boka:  Advancing Information Management through Semantic Web Consepts and Ontologies. Eds: Patricia Ordonez de Pablos, Hector Oscar Nigro, Robert Tennyson og Sandra Elizabeth Gonzales.

   Rajendra Akerkar and Terje Aaberge: Ontology-Based Opinion Mining

  229. Artikkel

   Mining Sentiment Using Conservation Ontology

   Publiseringsdato: 25.09.2012

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Artikkel i boka Advancing Information Management through Semantic Web Consepts and Ontologies. Eds: Patricia Ordonez de Pablos, Hector Oscar Nigro, Robert Tennyson og Sandra Elizabeth Gonzales.

   Priti Srinivas Sajja og Rajendra Akerkar: Mining Sentiment Using Conservation Ontology, kapitel 16.

  230. Foredrag

   Implementation of adaptation at the local level

   Publiseringsdato: 31.08.2012

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

  231. Foredrag

   Downscaling climate projections for adaptation: Advantages and challenges of interdisciplinary collaboration

   Publiseringsdato: 31.08.2012

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

  232. Foredrag

   Spatial planning and emergency provision for a changing climate

   Publiseringsdato: 31.08.2012

   Av: Carlo Aall Halvor Dannevig Kyrre Groven Ingrid Sælensminde

  233. Rapport

   Nyskaping marknadsført mot reiselivet

   Publiseringsdato: 24.08.2012

   Av: Eivind Brendehaug Guttorm Flatabø Morten Simonsen

  234. Artikkel

   Efficacy Trade-Offs in Individual's Support for Climate Change Policies

   Publiseringsdato: 13.08.2012

   Av: Ann Bostrom Frida Ekström Ingrid Sælensminde

   Referanse:

   Rosentrater, Lynn, Ingrid Sælensminde, Frida Ekström, Gisela Böhm, Ann Bostrom, Daniel Hanss and Robert E. O’Connor (2012): ’ Efficacy Trade-Offs in Individuals’ Support for Climate Change Policies’. Environment & Behavior.  Published online before print July 17, 2012, doi:10.1177/0013916512450510

  235. Artikkel

   The early experiences of local climate change adaptation in Norwegian compared with that of local environmental policy, Local Agenda 21 and local climate change mitigation

   Publiseringsdato: 08.08.2012

   Av: Carlo Aall

   Referanse:

   I: Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. Volume 17, Issue 6-7, 2012
   Special Issue: Nordic Climate Change

  236. Artikkel

   Local climate change adaptation: missing link, Black Jack or blind alley?

   Publiseringsdato: 08.08.2012

   Av: Carlo Aall Grete Hovelsrud

   Referanse:

   I: Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, Volume 17, Issue 6-7, 2012
   Special Issue: Nordic Climate Change.

   Av Carlo Aall,Vestlandsforsking,  Annika Carlsson-Kanyama & Grete Hovelsrud

  237. Artikkel

   Transition management: a tool for implementing sustainable tourism scenarios?

   Publiseringsdato: 29.07.2012

   Av: Carlo Aall Frida Ekström Agnes Brudvik Engeset Stefan Gössling Michael Hall

   Referanse:

   Stefan Gössling, C. Michael Hall, Frida Ekström, Agnes Brudvik Engeset & Carlo Aall: Transition management: a tool for implementing sustainable tourism scenarios? I: Journal of Sustainable Tourism, Volume 20, Issue 6, 2012, Special Issue: Scenario Planning for Sustainable Tourism

  238. Artikkel

   Implementing adaptation to climate change at the local level

   Publiseringsdato: 15.07.2012

   Av: Halvor Dannevig Grete Hovelsrud

   Referanse:

   I: Local Environment, Volume 17, Issue 6-7 -2012 Av: Dannevig, Halvor; Rauken, Trude og Hovelsrud, Grete

  239. Artikkel

   Food management in tourism. Reducing tourism's carbon "foodprint"

   Publiseringsdato: 30.06.2012

   Av: Carlo Aall Stefan Gössling John Hille

   Referanse:

   Gössling, Stefan; Garrod, Brian; Aall, Carlo; Hille, John; Peeters, Paul: Food management in tourism: Reducing tourism's carbon "foodprint".  In: Tourism Management 2011, Volume 32 (3)

  240. Artikkel

   Desiderata for research in web intelligence, mining and semantics

   Publiseringsdato: 30.06.2012

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Av: Rajendra Akerkar  Vestlandsforsking, Sogndal, Norway,  Costin Bădică  University of Craiova, Craiova, Romania and  Dumitru Dan Burdescu  University of Craiova, Craiova, Romania: Desiderata for research in web intelligence, mining and semantics. Proceedings of the 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS'12)

  241. Artikkel

   Ontology and Ontology construction: Background and Practices

   Publiseringsdato: 30.06.2012

   Av: Terje Aaberge Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Rajendra Akerkar og Terje Aaberge: Ontology and Ontology Construction: Background and practices. In: International Journal of Computer Science and Applications, Technomathematics Research Foundation
   Vol. 9, No. 2, pp. 32 – 41, 2012

  242. Rapport

   Semantisk samhandling i kulturformidlinga - Bruk av semantisk teknologi for å binda saman ressursar på tvers av organisasjonar

   Publiseringsdato: 29.06.2012

   Av: Rajendra Akerkar Svein Ølnes

  243. Artikkel

   Web Intelligence & Communities

   Publiseringsdato: 01.06.2012

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   By: Rajendra Akerkar, Pierre Maret, Laurent Vercouter: Web Intelligence & Communities. Proceedings of the 4th International Workshop on Web Intelligence & Communities. ACM, New York

  244. Artikkel

   Continuity and change in path-dependent regional policy development: The regional implementation of the Norwegian VRI programme

   Publiseringsdato: 18.06.2012

   Av: Ingjerd Skogseid

   Referanse:

   Av: Stig-Erik Jakobsen, Martin Byrkjeland, Finn Ove Båtevik, Inger Beate Pettersen, Ingjerd Skogseid & Else Ragni Yttredal (2012): Continuity and change in path-dependent regional policy development: The regional implementation of the Norwegian VRI programme, Norsk Geografisk Tidsskrift -
   Norwegian Journal of Geography, 66:3, 133-143

  245. Rapport

   Personalarbeid i småbedrifter i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 14.06.2012

   Av: Øyvind Heimset Larsen Morten Simonsen

  246. Rapport

   Strategier for utvikling av Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport. Versjon 2

   Publiseringsdato: 12.06.2012

   Av: Johannes Idsø Ingjerd Skogseid

  247. Artikkel

   Integrating climate change adaptation into civil protection: comparative lessons from Norway, Sweden and the Netherlands

   Publiseringsdato: 06.06.2012

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

   Referanse:

   I: Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. By: Kyrre Groven, Carlo Aall, Maya van den Bergb, Annika Carlsson-Kanyamac & Frans Coenenb

  248. Bok

   Intelligent Technologies for Web Applications

   Publiseringsdato: 06.06.2012

   Av: Rajendra Akerkar

  249. Artikkel

   International tourism and climate change

   Publiseringsdato: 31.05.2012

   Av: Stefan Gössling Michael Hall Daniel Scott

   Referanse:

   Scott, Daniel; Gössling, Stefan; Hall, Michael: International tourism and climate change. In: Wiley Interdisciplinary Reviewas: Climate change 2012, Volume 3 (3) s. 213-231

  250. Foredrag

   Climate Change Effects on Alpine Ski Areas in Sogn og Fjordane1

   Publiseringsdato: 14.05.2012

  251. Foredrag

   From vulnerability to adaptive capacity and transformative adaptation: Case studies from Northern Norway

   Publiseringsdato: 02.05.2012

   Av: Halvor Dannevig

  252. Foredrag

   Vulnerability narratives and responses to climate change in Northern Norway

   Publiseringsdato: 02.05.2012

   Av: Halvor Dannevig

  253. Foredrag

   Climate Change Effects on Alpine Ski Areas in Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 30.04.2012

   Av: Carlo Aall Halvor Dannevig Cenk Demiroglu

  254. Rapport

   Semantisk Sognefjord.no

   Publiseringsdato: 30.04.2012

   Av: Terje Aaberge Lars Berg Hustveit Svein Ølnes

  255. Foredrag

   Innleiing til oppstartssamling i prosjektet AREALKLIM

   Publiseringsdato: 30.04.2012

   Av: Carlo Aall

  256. Foredrag

   Case i AREAL-klim-prosjektet - Oppstartmøte

   Publiseringsdato: 30.04.2012

   Av: Halvor Dannevig

  257. Foredrag

   Er bøndene i Nord-Norge sårbare for klimaendringer?

   Publiseringsdato: 17.04.2012

   Av: Halvor Dannevig

  258. Rapport

   Energibruk til produksjon og vedlikehald av buss

   Publiseringsdato: 30.03.2012

   Av: Morten Simonsen

  259. Foredrag

   Klimapolitikk i endring

   Publiseringsdato: 27.03.2012

   Av: Carlo Aall

  260. Foredrag

   Iverksetting av klimatilpassing

   Publiseringsdato: 26.03.2012

   Av: Eli Heiberg

  261. Foredrag

   Erfaringer med klimasårbarhetsanalyse i fase 1

   Publiseringsdato: 26.03.2012

   Av: Eli Heiberg

  262. Foredrag

   Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning?

   Publiseringsdato: 26.03.2012

   Av: Carlo Aall

  263. Rapport

   Analyse av drivstofforbruket i tyngre lastebiler

   Publiseringsdato: 01.03.2012

   Av: Morten Simonsen

  264. Artikkel

   Toxicological aspects of nanomaterials used in energy harvesting consumer electronics

   Publiseringsdato: 29.02.2012

   Av: Otto Andersen Sergio Manzetti

   Referanse:

   By:Sergio Manzetti, Fjordforsk Environmental and Health Sciences
   Otto Andersen, Western Norway Research Institute

   I: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 16, Issue 4, May 2012, Pages 2102–2110

  265. Rapport

   Kunnskap kryssar grenser

   Publiseringsdato: 22.02.2012

   Av: Frida Ekström Hans Jakob Walnum Svein Ølnes

  266. Rapport

   Kommunikasjon uavhengig av stad

   Publiseringsdato: 20.02.2012

   Av: Carlo Aall Frida Ekström Morten Simonsen Svein Ølnes

  267. Foredrag

   Bærekraftig reiseliv, bærekraftig hyttepolitikk eller ”berre kraftig hyttebygging”?

   Publiseringsdato: 07.02.2012

   Av: Carlo Aall

  268. Artikkel

   Causal thinking and support for climate change policies: International survey findings

   Publiseringsdato: 30.01.2012

   Av: Frida Ekström Ingrid Sælensminde

   Referanse:

   Bostrom, Ann; O'Connor, Robert; Böhm, Gisela; Hanss, Daniel; Bodi, Otto; Ekstrøm, Frida; Halder, Pradipta et al. (2011). Causal thinking and support for climate change policies: International survey findings. In: Global Environmental Change.  ISSN 0959-3780.

  269. Kronikk

   Korleis skape vinnarar?

   Publiseringsdato: 24.01.2012

   Av: Agnes Landstad

  270. Rapport

   Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport

   Publiseringsdato: 12.01.2012

   Av: Johannes Idsø Ingjerd Skogseid

  271. Rapport

   Befolknings- og næringsutvikling – kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 12.01.2012

   Av: Johannes Idsø Morten Simonsen Ingjerd Skogseid

  272. Foredrag

   Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane av Inge Jan Henjesand

   Publiseringsdato: 11.01.2012

  273. Foredrag

   Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - konsekvensar for VF

   Publiseringsdato: 11.01.2012

   Av: Agnes Landstad

  274. Foredrag

   Bakgrunn for prosjektet Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 11.01.2012

   Av: Agnes Landstad

  275. Rapport

   Fuel consumption in heavy duty vehicles

   Publiseringsdato: 01.01.2012

   Av: Morten Simonsen

  276. Foredrag

   Sustainable Destination Norway 2025

   Publiseringsdato: 14.12.2011

  277. Rapport

   Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger. Rapport til NVE

   Publiseringsdato: 12.12.2011

   Av: Carlo Aall John Hille Morten Simonsen

  278. Foredrag

   Klimatilpassing – konsekvenser ved uoversiktlig infrastruktur

   Publiseringsdato: 09.12.2011

   Av: Carlo Aall

  279. Rapport

   Semantic Markup Report

   Publiseringsdato: 08.12.2011

   Av: Rajendra Akerkar

  280. Rapport

   Sustainable Destination Norway 2025 - Sluttrapport

   Publiseringsdato: 01.12.2011

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Frida Ekström Agnes Brudvik Engeset Stefan Gössling Hans Jakob Walnum

  281. Notat

   Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane

   Publiseringsdato: 20.11.2011

   Av: Ivar Petter Grøtte Geir Liavåg Strand

  282. Foredrag

   Travelistics - Styringsinformasjon for reiselivet

   Publiseringsdato: 15.11.2011

   Av: Guttorm Flatabø

  283. Foredrag

   Verdien av sivil beredskap ved lokale klimaendringer

   Publiseringsdato: 10.11.2011

   Av: Carlo Aall

  284. Artikkel

   Tourism mobility, locality and sustainable rural development

   Publiseringsdato: 31.10.2011

   Av: Stefan Gössling Michael Hall

   Referanse:

   Hall, Michael; Hultman, J.; Gössling, Stefan: Tourism Mobility, Locality and Sustainable Rural Development. I: Sustainable tourism in Rural Europe, approaches to development. Editor: Donald Macleod. Routledge, 2011

  285. Foredrag

   Volunteered geographic information: a resource for the tourism industry?

   Publiseringsdato: 31.10.2011

   Av: Guttorm Flatabø

  286. Foredrag

   Er all utvikling positiv utvikling?

   Publiseringsdato: 28.10.2011

   Av: Carlo Aall

  287. Artikkel

   Electronic interaction in health services and organizational change - Lessons from the Norwegian county of Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 25.10.2011

   Av: Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid

   Referanse:

   In: Mario Macedo (red.): Proceedings of the IADIS International Conference e-Health 2011

  288. Artikkel

   Leisure and sustainable development in Norway: part of the solution and the problem

   Publiseringsdato: 24.10.2011

   Av: Carlo Aall Agnes Brudvik Engeset

   Referanse:

   Leisure and sustainable development in Norway: part of the solution and the problem. Av Carlo Aall, Ingun Grimstad Klepp, Agnes Brudvik Engeset, Silje Elisabeth Skuland & Eli Støa. I: Leisure Studies, Volume 30, Issue 4, 2011

  289. Foredrag

   Konfliktvurdering: Vindkraft - friluftsliv, reiseliv og bosetting

   Publiseringsdato: 17.10.2011

   Av: Eli Heiberg

  290. Kronikk

   NHO sitt Global Future program: Eit steg i riktig retning

   Publiseringsdato: 04.10.2011

   Av: Carol Azungi Dralega

  291. Foredrag

   Combinations of Measures for Reduction of NOx & Nanoparticles of a Diesel Engine

   Publiseringsdato: 16.09.2011

   Av: Otto Andersen

  292. Notat

   Dokumentasjonsrapport Case 4: Fritidsmobilitet

   Publiseringsdato: 08.09.2011

   Av: Agnes Brudvik Engeset

  293. Foredrag

   Learning from user interactions

   Publiseringsdato: 07.09.2011

   Av: Rajendra Akerkar

  294. Artikkel

   Biodiesel, Fossil Diesel and their Blends: Chemical and Toxicological Properties

   Publiseringsdato: 07.09.2011

   Av: Otto Andersen Sergio Manzetti

   Referanse:

   Av: Sergio Manzetti, Otto Andersen, Jan Czerwinski. I: Biodiesel: Blends, Properties and Applications. Eds: Jorge Mario Marchetti, Chalmers University of Technology, Sweden and Zhen Fang, Chinese Academy of Sciences

  295. Foredrag

   Leisure consumption: the "grease" to keep economic growth continuing?

   Publiseringsdato: 06.09.2011

   Av: Carlo Aall

  296. Artikkel

   Tourism and water use: supply, demand and security

   Publiseringsdato: 14.08.2011

   Av: Stefan Gössling Michael Hall Daniel Scott

   Referanse:

   Gössling, S.; Peeters, P.; Hall, C.M.; Dubois, G.; ceron, J.P.; Lehmann, L.; Scott, D.: Tourism and water use: supply, demand and security. In: Tourism Management 2011, Volume 33 (1)

  297. Rapport

   Sluttrapport frå prosjektet "Sivil beredskap og klimatilpassing - CIVILCLIM"

   Publiseringsdato: 10.08.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Idun A. Husabø

  298. Artikkel

   The future tourism mobility of the world population: Emission growth versus climate policy

   Publiseringsdato: 30.06.2011

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Dubois, G.; Peeters, Paul,; Ceron, Jean-Paul; Gössling S.: The future tourism mobility of the world population: Emission growth versus climate policy. In: Transportation Research Part A: Policy and Practice 2011, Volume 45 (10) s. 1031-1042

  299. Foredrag

   Lokale energiutredninger i samfunnsplanlegging

   Publiseringsdato: 02.06.2011

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg

  300. Foredrag

   Hvordan klimautfordringene påvirker behovet for investeringer i infrastruktur

   Publiseringsdato: 01.06.2011

   Av: Carlo Aall

  301. Artikkel

   Semantically Linking Virtual Communities (Book Chapter)

   Publiseringsdato: 21.05.2011

   Av: Terje Aaberge Rajendra Akerkar

   Referanse:

   By: Rajendra Akerkar, Terje Aaberge. In: Virtual Community Building and the Information Society: Current and Future Directions (Ed: Christo El Morr & Pierre Maret), IGI Global, 2011, ISBN 1609608690.

  302. Artikkel

   Evolving Rules Using Genetic Fuzzy Approach - an Educational Case Study

   Publiseringsdato: 21.05.2011

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   By Rajendra Akerkar (co-authors: Kunjal Mankad, Priti S. Sajja)
   In: International Journal on Soft Computing,  Vol.2,  No.1, pp 35-45, 2011,  AIRCC ISSN 2229 - 7103

  303. Artikkel

   Ontology: fundamentals and languages (Chapter 2)

   Publiseringsdato: 21.05.2011

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   In:  Sugumaran & Gulla (Eds.), Applied Semantic Technologies: Using Semantics in Intelligent Information Processing. Taylor &  Francis, pp 22 - 62, 2011.

  304. Artikkel

   An Intensional Perspective on the Semantic and Pragmatic Web

   Publiseringsdato: 21.05.2011

   Av: Terje Aaberge Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Terje Aaberge, Rajendra Akerkar, Harold Boley. In: International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO), Vol. 6, No. 1, 2011

  305. Foredrag

   Collective systems, unions, and broad participation - Prøveforelesing

   Publiseringsdato: 09.05.2011

   Av: Geir Liavåg Strand

  306. Kronikk

   Fornybarforskarens dilemma

   Publiseringsdato: 13.04.2011

   Av: Ole Inge Gjerald

  307. Notat

   NCE-håndbok for bærekraft i reiselivet

   Publiseringsdato: 13.04.2011

   Av: Frida Ekström Agnes Brudvik Engeset

  308. Notat

   Arbeidsbok for bærekraftpilotene

   Publiseringsdato: 12.04.2011

   Av: Frida Ekström Agnes Brudvik Engeset

  309. Notat

   Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger

   Publiseringsdato: 12.04.2011

   Av: Hanna Nyborg Storm

  310. Notat

   Sluttnotat - Operasjonalisering av berekraftig reiseliv og geoturisme

   Publiseringsdato: 12.04.2011

   Av: Brandshaug (HSF) Frida Ekström Agnes Brudvik Engeset

  311. Artikkel

   Interoperability in Public Sector: How Use of a Lightweight Approach Can Reduce the Gap between Plans and Reality

   Publiseringsdato: 29.03.2011

   Av: Svein Ølnes

   Referanse:

   In: M.A. Wimmer et al. (Eds.): EGOV 2010, LNCS 6228, pp. 315–326, 2010. © IFIP International Federation for Information Processing 2010, Springer Berling/Heidelberg

  312. Foredrag

   Bærekraftig utvikling innen landbruks- og matsektoren

   Publiseringsdato: 24.03.2011

   Av: Carlo Aall

  313. Rapport

   Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 2: Klimaanalyse

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Referanse:

   Rapporten er utgitt av Bjerknessenteret.

   Forsker: Martin Miles, Kristin Richter (Uni Research, Bjerknessentret)

  314. Rapport

   Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Analyse av sårbarhet

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Eli Heiberg

   Referanse:

   Carlo Aall (red.).

   Forskere:

   Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Eli Heiberg (Vestlandsforsking), Cecilie Flyen Øyen (prosjektleder ved SINTEF), Martin Miles (Bjerknessenteret), Leif Sigurd Hafskjold (SINTEF), Stian Bruaset (SINTEF), Anders-Johan Almås (SINTEF), Oddbjørn Gjerde (SINTEF)

  315. Rapport

   Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Analyse av tilpasningsmuligheter

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Eli Heiberg

   Referanse:

   Carlo Aall (red.)

   Forskere: Carlo Aall (Vestlandsforsking), Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Eli Heiberg (Vestlandsforsking), Cecilie Flyen Øyen (SINTEF), Leif Sigurd Hafskjold (SINTEF), Stian Bruaset (SINTEF), Anders-Johan Almås (SINTEF), Oddbjørn Gjerde (SINTEF)

  316. Rapport

   Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 5: hindringsanalyse

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Eli Heiberg

   Referanse:

   Carlo Aall (red.)

   Forskere:

   Cecilie Flyen Øyen (SINTEF), Sigurd Hafskjold (SINTEF), Anders-Johan Almås (SINTEF), Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Eli Heiberg (Vestlandsforsking)

  317. Rapport

   Sluttrapport - Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Eli Heiberg Idun A. Husabø

   Referanse:

   Carlo Aall (red.)

   Forskere: Carlo Aall (Vestlandsforsking), Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Eli Heiberg (Vestlandsforsking), Cecilie Flyen Øyen (SINTEF), Leif Sigurd Hafskjold (SINTEF), Martin Miles (Bjerknessenteret), Idun Husabø (Vestlandsforsking) Oddbjørn Gjerde (SINTEF)

  318. Rapport

   Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Kunnskapsstatus

   Publiseringsdato: 11.03.2011

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Eli Heiberg

   Referanse:

   Carlo Aall (red.)

   Forskere: Cecilie Flyen Øyen (prosjektleder ved SINTEF), Martin Miles (Bjerknessenteret), Sigurd Hafskjold (SINTEF), Stian Bruaset (SINTEF), Anders-Johan Almås (SINTEF), Gerd Kjølle (SINTEF), Oddbjørn Gjerd (SINTEF), Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Eli Heiberg (Vestlandsforsking)

  319. Notat

   Energy use and CO2 emissions from cruise ships — A discussion of methodological issues

   Publiseringsdato: 10.03.2011

   Av: Hans Jakob Walnum

  320. Notat

   Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren - Fjaler - sluttrapport

   Publiseringsdato: 09.03.2011

   Av: Guttorm Flatabø Ingjerd Skogseid

  321. Artikkel

   Life cycle assessment of integrated circuit packaging technologies

   Publiseringsdato: 05.03.2011

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Anders S.G. Andrae and Otto Andersen (2011): Life cycle assessment of integrated circuit packaging technologies. In: The International Journal of Life Cycle Assessment. Volume 16, Number 3, 258-267,

  322. Rapport

   Begrepsapparat for reiselivet

   Publiseringsdato: 01.03.2011

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  323. Foredrag

   Den doble klimautfordringa i samferdselssektoren

   Publiseringsdato: 21.02.2011

   Av: Carlo Aall

  324. Artikkel

   Energy Chain Analysis of Passenger Car Transport

   Publiseringsdato: 17.02.2011

   Av: Morten Simonsen Hans Jakob Walnum

   Referanse:

   In: Energies, Volume 4, Issue 2.  By: Morten Simonsen og Hans Jakob Walnum

  325. Foredrag

   Outdoor Recreation and Sustainable Development: Part of the Problem or Part of the Solution?

   Publiseringsdato: 16.02.2011

   Av: Carlo Aall

  326. Foredrag

   Framtidas avfallspolitikk - frå resirkulering til forbruksendring?

   Publiseringsdato: 27.01.2011

   Av: Carlo Aall

   Referanse:

   Innlegg på seminaret ”Avfall innlandet 2011”, arrangert av Tekna Hedmark og Oppland, Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland, Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer

  327. Notat

   Background for scenario making

   Publiseringsdato: 25.01.2011

   Referanse:

   Av John Hille, Marte Lange Vik og Paul Peeters

  328. Artikkel

   Renewable energy driven by Le Chateliers principle, enzyme function and non-additive contributions to ion fluctuations: a hypothesis in biomechanical and nanotechnology energy theory.

   Publiseringsdato: 20.01.2011

   Av: Sergio Manzetti

   Referanse:

   In: Journal of Nanotechnology, January 2011

  329. Bok

   Carbon Management in Tourism

   Publiseringsdato: 19.01.2011

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Stefan Gössling 2010: Carbon Management in Tourism: Mitigating the Impacts on Climate Change.

   Publisher: Routledge.

  330. Kronikk

   Biodiesel kan skade DNA

   Publiseringsdato: 13.01.2011

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Kronikk publisert på nettsida forskning.no

  331. Foredrag

   Tilpasning til klimaendringer: den nye store utfordringen for beredskaps-Norge?

   Publiseringsdato: 09.01.2011

   Av: Carlo Aall

  332. Foredrag

   Ekstremvêrhendingar - lærer vi av dei?

   Publiseringsdato: 09.01.2011

   Av: Idun A. Husabø

  333. Foredrag

   Ekstremvêr og klimaendringar

   Publiseringsdato: 09.01.2011

   Av: Kyrre Groven

  334. Artikkel

   An Automatic Evolution of Rules to Identify Students’ Multiple Intelligence

   Publiseringsdato: 04.01.2011

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   By: R. Akerkar, K. Mankad, P. S. Sajja

   In: N. Meghanathan et al. (Eds.): CCSIT 2011, Part III, CCIS 133, pp. 35 – 45, 2011, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 (Communications in Computer and Information Science Series)

  335. Rapport

   Life Cycle Assesment of Electronics. Ugelstad-particles in Ball Grid Array and Chip Scale Packaging

   Publiseringsdato: 15.12.2010

   Av: Otto Andersen Hans Jakob Walnum

  336. Kronikk

   Still strengere krav til storbykjøretøy

   Publiseringsdato: 15.12.2010

   Av: Otto Andersen Sergio Manzetti

   Referanse:

   Kronikk i BT, 15.12.2010 av Otto Andersen og Sergio Manzetti

  337. Foredrag

   Håndbok - berekraftig reiseliv - NCE

   Publiseringsdato: 07.12.2010

   Av: Agnes Brudvik Engeset

  338. Foredrag

   Håndbok - berekraftig reiseliv

   Publiseringsdato: 06.12.2010

   Av: Frida Ekström Agnes Brudvik Engeset

  339. Artikkel

   Rural infrastructure development as a staged model - A roadmap to new rural infrastructure

   Publiseringsdato: 02.12.2010

   Av: Ivar Petter Grøtte Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

   Referanse:

   I: Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, NOKOBIT 2010
   Høgskolen i Gjøvik 22. – 24. november 2010

  340. Artikkel

   Influence of bio-components content in fuel on emission of diesel engines and engine oil detorioration

   Publiseringsdato: 01.12.2010

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   I: Euro Oil & fuel 2010 - Biocomponents in Diesel fuels - impact on emission and ageing on engine oil.

   By: S. Oleksiak, Z. Stepien W. Urzedowska - Oil and Gas Institute, Poland

   J. Cwerwinski, University of Applied Sciences, Switzerland

   O. Andersen, Western Norway Research Institute, Norway

  341. Rapport

   Østlandsforskning: Lokalsamfunn og klimatilpasning - et framtidsperspektiv

   Publiseringsdato: 30.11.2010

  342. Artikkel

   Influences of Biocomponents (RME) on Emissions of a Diesel Engine with SCR

   Publiseringsdato: 30.11.2010

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   I: Euro Oil & Fuel 2010. Biocomponents in Diesel fuels - impact on emission and ageing on engine oil.
   Jan Czerwiński, University of Applied Sciences, Biel-Bienne, Switzerland (AFHB)
   Zbigniew Stępień, Stanisław Oleksiak, Oil and Gas Institute, Krakow, Poland (INIG)
   Andersen Otto, Western Norway Research Institute, Sogndal, Norway (Vestforsk)

  343. Artikkel

   Influence of Diesel fuels containing FAME on engine lube oil degradation and particulate matter (PM) emission

   Publiseringsdato: 30.11.2010

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   I: Euro Oil & Fuel 2010. Biocomponents in Diesel fuels - impact on emission and ageing on engine oil.

   Z. Stępień, W. Urzędowska, S. Oleksiak, Instytut Nafty i Gazu (INIG), Polska
   J. Czerwiński, University of Applied Sciences (AFHB), Szwajcaria
   O. Andersen, Western Norway Research Institute (Vestlandsforsking), Norwegia

  344. Artikkel

   The life-cycle-assessment of combined bio- and fossil fuel blends with exhaust after-treatment in heavy-duty diesel engines

   Publiseringsdato: 30.11.2010

   Av: Otto Andersen Geoffrey Gilpin

   Referanse:

   I: I: Euro Oil & Fuel 2010. Biocomponents in Diesel fuels - impact on emission and ageing on engine oil.
   Geoffrey Gilpin, Otto Andersen, Western Norway Research Institute
   Jan Czerwiński, Laboratory for Exhaust Emission Control (AFHB) – University College of Biel
   Switzerland

  345. Artikkel

   Is Eco-Efficiency a Sufficient Strategy for Achieving a Sustainable Development? The Norwegian Case

   Publiseringsdato: 25.11.2010

   Av: Carlo Aall Idun A. Husabø

   Referanse:

   By Carlo Aall and Idun A. Husabø

   I elektronisk tidsskrift: Sustainability, volume 2, issue 12

  346. Foredrag

   Breiband - status og utfordringar

   Publiseringsdato: 24.11.2010

   Av: Geir Liavåg Strand

  347. Foredrag

   Flood hazard and climate change A study of institutional change in the civil protection system

   Publiseringsdato: 15.11.2010

   Av: Kyrre Groven

   Referanse:

   By
   Kyrre Groven, Vestlandsforsking, Norway
   Maya van den Berg, CSTM, University of Twente, The Netherlands
   Annika Carlsson-Kanyama, FOI, Sweden
   Carlo Aall, Vestlandsforsking, Norway
   Frans H.J.M. Coenen, CSTM, University of Twente, The Netherlands

  348. Foredrag

   Extreme weather events - do we learn from them?

   Publiseringsdato: 15.11.2010

   Av: Kyrre Groven Idun A. Husabø

   Referanse:

   Idun Husabø og Kyrre Groven

  349. Foredrag

   Climate change adaptation at the regional level in Norway: status quo and challenges

   Publiseringsdato: 15.11.2010

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg

  350. Foredrag

   Adaptation to climate change in Norway: the role of municipal governments

   Publiseringsdato: 12.11.2010

   Av: Carlo Aall

  351. Rapport

   Reorganising the workplace: Factors that affect implementation of broad participation

   Publiseringsdato: 31.10.2010

   Av: Geir Liavåg Strand

  352. Kronikk

   Det kan bli mindre snø i Myrkdalen

   Publiseringsdato: 27.10.2010

   Av: Carlo Aall

   Referanse:

   Kronikk i Bergens Tidende 27.10.2010 Det kan bli mindre snø i Myrkdalen

  353. Bok

   Frameworks for ICT Policy

   Publiseringsdato: 27.10.2010

   Av: Carol Azungi Dralega

   Referanse:

   Carol Azungi Dralega, Western Norway Research Institute: Uganda's Rural ICT Policy Framework: Strengths and disparities in Reaching the Last Mile.  In: Frameworks for ICT Policy - Government, Social and Legal Issues, by Esharenana E. Adomi. Published by Information Science Reference, USA

  354. Kronikk

   Takstein som renser lufta?

   Publiseringsdato: 26.10.2010

   Av: Otto Andersen Sergio Manzetti

  355. Notat

   Policy Measures

   Publiseringsdato: 20.10.2010

   Av: Eivind Brendehaug

  356. Notat

   Lokalmat i Røros-regionen - utvikling og samfunnsmessige rammevilkår

   Publiseringsdato: 11.10.2010

  357. Kronikk

   Tid for å forlate forbrenning?

   Publiseringsdato: 08.09.2010

   Av: Otto Andersen Sergio Manzetti

  358. Kronikk

   Ny type eksosutslipp fra bioinnblanding

   Publiseringsdato: 18.08.2010

   Av: Otto Andersen Sergio Manzetti

   Referanse:

   Kronikk publisert på nettsida www.forsking.no 17.08.2010

  359. Artikkel

   CO2-emissions from the transport of China's exported goods

   Publiseringsdato: 18.08.2010

   Av: Otto Andersen Stefan Gössling Morten Simonsen Hans Jakob Walnum

   Referanse:

   Otto Andersen, Stefan Gössling, Morten Simonsen, Hans Jakob Walnum, Paul Peeters and Cordula Neiberger. In: Energy Policy, Elsevier, June 2010

   More information

    

  360. Artikkel

   Life cycle assessments of consumer electronics — are they consistent?

   Publiseringsdato: 01.08.2010

   Av: Otto Andersen

  361. Notat

   Lokalmat i Røros-regionen - en regionaløkonomisk analyse

   Publiseringsdato: 04.07.2010

   Av: Johannes Idsø

  362. Artikkel

   A neuro-fuzzy decision support system for selection of small scale business.

   Publiseringsdato: 29.06.2010

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   E. Hüllermeier, R. Kruse, and F. Hoffmann (Eds.): proceedings of IPMU 2010, Part II, CCIS 81, pp. 306–315, 2010, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.07.02

  363. Rapport

   Ekstremvêrhendingar - erfaringsgrunnlag for klimatilpassing hos fylkesmannen

   Publiseringsdato: 01.07.2010

   Av: Idun A. Husabø

  364. Rapport

   Transport, energi og miljø

   Publiseringsdato: 24.06.2010

   Av: Morten Simonsen

  365. Foredrag

   Using ecological footprint to illustrate the inadequacy of eco-efficiency as a strategy for achieving a sustainable development: the Norwegian case

   Publiseringsdato: 14.06.2010

   Av: Idun A. Husabø

  366. Foredrag

   Erfaringer fra tidligere brede kommunerettede programmer

   Publiseringsdato: 10.06.2010

   Av: Carlo Aall

  367. Artikkel

   Interactive digital TV services in India

   Publiseringsdato: 08.06.2010

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   International Workshop on Interactive Digital TV in Emergent Countries ( EuroITV2010.), Finland

  368. Rapport

   Breibandsmobilisering og organisering i distriks-Norge

   Publiseringsdato: 07.06.2010

   Av: Guttorm Flatabø Ivar Petter Grøtte Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  369. Artikkel

   Residual animal fat and fish for biodiesel production

   Publiseringsdato: 01.06.2010

   Av: Otto Andersen

   Referanse:

   Andersen, O. and Weinbach, J. E. (2010): Residual animal fat and fish for
   biodiesel production. Potentials in Norway. Biomass & Bioenergy. Volume 34 –
   Issue 8, p. 1183-1188.  More about the article

    

  370. Artikkel

   Innovasjonsteori i møte med realitetane

   Publiseringsdato: 03.05.2010

   Av: Ingjerd Skogseid

   Referanse:

   Av Ingjerd Skogseid, Stig-Erik Jakobsen, Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik, Martin Byrkjeland og Inger Beate Pettersen.  I: Plan nr. 1/2010

  371. Rapport

   Klimatilpasning i Fredrikstad

   Publiseringsdato: 25.04.2010

   Av: Carlo Aall Ingrid Sælensminde

   Referanse:

   Av Ingrid Sælensminde, Carlo Aall og Hans Olav Hygen

  372. Foredrag

   Indikatorevaluering

   Publiseringsdato: 23.04.2010

   Av: Carlo Aall Geir Liavåg Strand

  373. Foredrag

   Tankar og vidare arbeid. Erfaringsseminar berekraftig reiseliv, Trysil

   Publiseringsdato: 18.02.2010

   Av: Frida Ekström

  374. Foredrag

   ICT Based Health-care: Research and Development Challenges

   Publiseringsdato: 10.02.2010

   Av: Rajendra Akerkar

  375. Foredrag

   Workshop - Berekraftig reiseliv i praksis

   Publiseringsdato: 04.02.2010

   Av: Frida Ekström Agnes Brudvik Engeset

   Referanse:

   Foredrag av: Ståle Brandshaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Agnes B. Engeseg og Frida Ekstrøm, Vestlandsforsking

  376. Artikkel

   Information Retrieval on Online Documents

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Conference article. Workshop on Knowledge Representation & Retrieval.  Swiss AI Society. 12.01.2010 Zurich

  377. Artikkel

   Case Based Reasoning Approach to Diet Planner

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Conference article.  Workshop on Case Based Reasoning, BCS-SAIG International Conference in Artificial Inteligence.  Desember 2009, Cambridge UK

  378. Artikkel

   Explanation Generation in Intelligent Tutoring System

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   In: International Journal of Artificial Intelligence & Applications (2009). Publisher: Academy & Industry Research Collaboration Center, USA

  379. Artikkel

   Mining Software Engineering Data

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   In: Journal of Hybrid Computing Research. Publisher: International Science Publishers

  380. Bok

   Foundations of the Semantic Web

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Rajendra Akerkar

  381. Bok

   Knowledge Based Systems

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Rajendra Akerkar

  382. Artikkel

   Examining Women's Customary Roles as Sex Educators

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Carol Azungi Dralega

   Referanse:

   Community Media in Uganda. Vol. 77 p91-99. Agenda Feminist Media, Durban

  383. Artikkel

   Open and Distance Learning for Peace in Northern Uganda

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Carol Azungi Dralega

   Referanse:

   In: Baksh, R. and Munro, T. (eds.) Learning to Live Together: Using Distance Education for Community Peacebuilding. p. 45-58. Commonwealth of Learning, Vancouver

  384. Artikkel

   Participatory Ethos, Multimedia Experiments and Disjunctures in Community Media in Uganda

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Carol Azungi Dralega

   Referanse:

   In: Equid Novi, African Journalism Studies. Vol 30 (1) p. 24-41. University of Wisconsin Press, Madison, USA

  385. Artikkel

   ICTs, Youth and the Politics of Participation in Rural Uganda

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Carol Azungi Dralega

   Referanse: In: Mundhai, O.F., Tettey W. and Banda, F. (eds.) African Media and the Digital Public Phere. Chapter 8. Palgrave McMillan Series in International Political Communication
  386. Artikkel

   Bridging the Digital Divides: Exploring the Principles of the Community Multimedia Centre Model in Uganda

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Carol Azungi Dralega

  387. Bok

   ICT Based Development of Marginal Communities

   Publiseringsdato: 03.02.2010

   Av: Carol Azungi Dralega

  388. Artikkel

   Moving Towards Low-Carbon Tourism: New Opportunities for Destinations and Tour Operators

   Publiseringsdato: 26.01.2010

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Peter, P., Gössling, S. and Lane, B. 2009. In Gössling, S., Hall, C.M. and Weaver, D. (eds) Sustainable Tourism Futures: Perspectives on Systems, Restructuring and Innovations. London, Routledge, pp. 240-257

  389. Artikkel

   Sustainable Tourism Futures. Perspectives on Systems, Restructuring and Innovations

   Publiseringsdato: 26.01.2010

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   S.Gössling, Hall, C.M. and Weaver, D. 2009 Sustainable Tourism Futures. Perspectives on Systems, Restructuring and Innovations. In: S.Gössling, Hall, C.M. and Weaver, D. 2009 Sustainable Tourism Futures. Perspectives on Systems, Restructuring and Innovations. London, Routledge, pp. 1-15

  390. Artikkel

   Hypermobile travellers

   Publiseringsdato: 26.01.2010

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Gössling, S., Ceron, J.P., Dubois, G. and Hall, C.M. 2009: Hypermobile travellers. In Gössling, S. and Upham, P. (eds) Climate Change and Aviation. Earthscan, pp. 131-149

  391. Artikkel

   Aviation and Climate Change in Context - Introduction

   Publiseringsdato: 26.01.2010

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   In Gössling, S. and Upham, P. (eds) Climate Change and Aviation.  Earthscan, pp 1-23

  392. Bok

   Sustainable Tourism Futures: Perspectives on Systems, Restructuring and Innovations

   Publiseringsdato: 26.01.2010

   Av: Stefan Gössling

  393. Bok

   Climate Change and Aviation. Issues, Challenges and Solutions

   Publiseringsdato: 26.01.2010

   Av: Stefan Gössling

  394. Artikkel

   Finding the Right Services for a citizen Portal - Lessons Learned from the Norwegian Mypage Portal

   Publiseringsdato: 26.01.2010

   Av: Svein Ølnes

   Referanse:

   Karen Fureli og Svein Ølnes (2009): In: Electronic Government.Proceedings from 8th International Conference, EGOV 2009, Linz, Austria, August 31 - September 3, 2009, pp. 282-292. Springer Verlag, Berlin

  395. Artikkel

   What is the value of eGovernment - and how can we realize it?

   Publiseringsdato: 26.01.2010

   Av: Svein Ølnes

   Referanse:

   Leif Skiftenes Flak, Willy Dertz, Arild Jansen, John Krogstie, Ingrid Spjelkavik, Svein Ølnes (2009): In: Transforming government: People, Process and Policy. Vol. 3, No 3 (pp. 220-226). Emerald Group Publishing Ltd.

  396. Artikkel

   Carbon neutral destinations: a conceptual analysis

   Publiseringsdato: 26.01.2010

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Gössling, S. (2009). In Journal of Sustainable Tourism 17(1): 17-37

  397. Artikkel

   Voluntary carbon offsetting by Swedish Air Travellers: Towards the Co-creation of Environmental Value?

   Publiseringsdato: 26.01.2010

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Gössling, S., Hultman, J., Haglund, L., Källgren, H. and Revahl, M. (2009). In Current Issues in Tourism, 12 (1): 1-19

  398. Notat

   Case study report on Jostedalen National Park

   Publiseringsdato: 15.01.2010

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug

  399. Artikkel

   Generic Multilayer Architecture of Knowledge-Based System for Structured knowledge representation.

   Publiseringsdato: 09.01.2010

   Av: Rajendra Akerkar

   Referanse:

   Journal of Hybrid Computing Systems, Vol. 3, Issue 1, 2010.

  400. Rapport

   Klimabankprosjektet 2009 - vindenergi som framtidsstrategi?

   Publiseringsdato: 11.12.2009

   Av: Otto Andersen Ole Inge Gjerald Erling Holden Johannes Idsø

  401. Notat

   Hva betyr klimaendringar andre steder i verden for en norsk kommune

   Publiseringsdato: 08.12.2009

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg Ingrid Sælensminde

   Referanse:

   Sælensmindre, I, Heiberg E. og Aall, C (2009): Hva betyr klimaendringar andre steder i verden for en norsk kommune

  402. Foredrag

   Bærekraftig reiseliv 2015

   Publiseringsdato: 01.12.2009

   Av: Frida Ekström Agnes Brudvik Engeset

  403. Foredrag

   Berekraftig reiseliv i praksis

   Publiseringsdato: 01.12.2009

   Av: Agnes Brudvik Engeset

  404. Foredrag

   Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser

   Publiseringsdato: 01.12.2009

   Av: Eli Heiberg

  405. Foredrag

   Kommunal forvaltning og klimaendringar

   Publiseringsdato: 01.12.2009

   Av: Eli Heiberg

  406. Foredrag

   Vindkraft, reiseliv og miljø - konklusjoner fra en konfliktanalyse

   Publiseringsdato: 01.12.2009

   Av: Eli Heiberg

  407. Notat

   Korleis konkretisere arbeidet for eit meir berekraftig reiseliv?

   Publiseringsdato: 22.11.2009

   Av: Carlo Aall Brandshaug (HSF)

  408. Notat

   Case study report on the Hohe Tauern National Park (Austria)

   Publiseringsdato: 18.11.2009

  409. Foredrag

   Bærekraftig reiseliv - Pilot for bærekraftige opplevelsesbedrifter

   Publiseringsdato: 11.11.2009

   Av: Frida Ekström

  410. Foredrag

   Berekraftig reiseliv i praksis

   Publiseringsdato: 11.11.2009

   Av: Brandshaug (HSF) Frida Ekström

  411. Foredrag

   Indikatorutvikling

   Publiseringsdato: 11.11.2009

   Av: Frida Ekström

  412. Notat

   Håndboka for lokale initiativer for biodiesel fra resirkulert matolje

   Publiseringsdato: 23.10.2009

   Av: Otto Andersen

  413. Rapport

   Klimamerking av mat - er det mulig?

   Publiseringsdato: 25.09.2009

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Frida Ekström John Hille

  414. Notat

   Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

   Publiseringsdato: 16.09.2009

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg Idun A. Husabø

  415. Foredrag

   Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

   Publiseringsdato: 16.09.2009

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg

  416. Notat

   Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

   Publiseringsdato: 01.09.2009

   Av: Idun A. Husabø

  417. Artikkel

   Electronic interaction in health services and organizational change - projects with national impact from the county of Sogn & Fjordane SHI2009

   Publiseringsdato: 25.08.2009

   Av: Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid

   Referanse:

   Larsen, Ø. H. and I. Skogseid (2009). Electronic interaction in health services and organizational change - projects with national impact from the county of Sogn & Fjordane SHI 2009 Scandinavian Conference on Health Informatics ,Arendal. SHI2009 Proceedings tapir academic press, ISBN 978-82-519-2443-6

  418. Rapport

   Følgeevaluering av Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner - sluttrapport

   Publiseringsdato: 29.06.2009

   Av: Carlo Aall Lars Julius Halvorsen Eli Heiberg Anders Tønnesen

  419. Notat

   Euromontana - The challenges of innovation and research in mountain regions

   Publiseringsdato: 26.06.2009

   Av: Ingjerd Skogseid

  420. Foredrag

   Berekraftig reiseliv

   Publiseringsdato: 19.06.2009

  421. Notat

   Alumniordning for traineear

   Publiseringsdato: 16.06.2009

   Av: Ingrid Sælensminde

  422. Notat

   Veiledning om klimatilpasning

   Publiseringsdato: 02.06.2009

   Av: Carlo Aall

  423. Rapport

   Vindkraft, reiseliv og miljø - en konfliktanalyse

   Publiseringsdato: 24.03.2009

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg

  424. Rapport

   Lokal sårbarhet for klimaendringer. Demonstrasjon av metoder for kartlegging av den institusjonelle sårbarheten for klimaendringer

   Publiseringsdato: 18.03.2009

   Av: Carlo Aall Frida Ekström Eli Heiberg Hanna Nyborg Storm

  425. Rapport

   Fornybar energi i Sogn og Fjordane - frå vyer til veer.....

   Publiseringsdato: 10.02.2009

   Av: Geoffrey Gilpin Ole Inge Gjerald Erling Holden

  426. Artikkel

   Information and Communication Technology: Trends and Challenges for Regional Policy

   Publiseringsdato: 09.02.2009

   Av: Ivar Petter Grøtte Ingjerd Skogseid

   Referanse:

   By Ivar Petter Grøtte, Arild Jansen, Lars Krogh and Ingjerd Skogseid* Publisert i North, no 5 (22-26), Nordregio and Scandinavian University Press.

  427. Rapport

   CRM som IT-nav for Sogndal fotball?

   Publiseringsdato: 06.02.2009

   Av: Nils Arne Hove Ingjerd Skogseid

  428. Rapport

   Klimaproblemet og bankenes tilpasning

   Publiseringsdato: 06.02.2009

   Av: Johannes Idsø

  429. Artikkel

   Kvalitetsturisme - eit bidrag til den norske debatten

   Publiseringsdato: 28.01.2009

   Av: Eivind Brendehaug

  430. Artikkel

   Natur- og kulturarv som grunnlag for nyskaping - erfaringar frå Aurland

   Publiseringsdato: 28.01.2009

   Av: Eivind Brendehaug

  431. Kronikk

   Visjonar for Aurland

   Publiseringsdato: 28.01.2009

   Av: Eivind Brendehaug

  432. Rapport

   Exit War, Enter Climate? Institutional change and the introduction of climate adaptation in Norway’s public system of civil protection

   Publiseringsdato: 23.12.2008

   Av: Idun A. Husabø

  433. Notat

   Report from the CIVILCLIM study tour to Sweden and the Netherlands, October 2008

   Publiseringsdato: 17.12.2008

   Av: Kyrre Groven Idun A. Husabø Ingrid Sælensminde

  434. Foredrag

   Havstigning, vått og vilt - hva gjør vi?

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Eli Heiberg

  435. Foredrag

   Klimaendringer - utfordringer og konsekvenser for kommuner og lokalsamfunn

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  436. Foredrag

   Klimaendringar og naturskade

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Kyrre Groven

  437. Foredrag

   Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv?

   Publiseringsdato: 12.12.2008

  438. Foredrag

   Anvendelse av føre-var prinsippet

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Karl Georg Høyer

  439. Foredrag

   How can tourism reduce its impact on the atmosphere?

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Stefan Gössling

  440. Foredrag

   Sakte mobilitet - en privat erfaring

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Stefan Gössling

  441. Foredrag

   Fritidsforbruk og bærekraftig utvikling: En del av problemet eller en del av løsningen?

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  442. Foredrag

   Policy for harmonizing national park management and local business development

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Eivind Brendehaug

  443. Foredrag

   Klodens tilstand - utfordringer og muligheter for reiselivet

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  444. Foredrag

   Tverrfag i forsking: ein vitskapsteoretisk grenseoppgang

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Karl Georg Høyer

  445. Foredrag

   Hva sier forskningen om klimatilpasning?

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  446. Foredrag

   Turismen som løysing

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  447. Foredrag

   Etikk - etiske prinsipper og føre var

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Karl Georg Høyer

  448. Foredrag

   Regjeringens strategi for bærekraftig reiseliv under klimaendringar

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  449. Foredrag

   Virkemidler i møte med klimaendringer - er det behov for å tenke nytt?

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Karl Georg Høyer

  450. Foredrag

   Overordnede perspektiver på naturskade og kommunenes rolle

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  451. Foredrag

   Turismen som skadelidande

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Stefan Gössling

  452. Foredrag

   Tourism as a problem

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Karl Georg Høyer

  453. Foredrag

   Konsekvenser av klimaendringer i et lokalt perspektiv

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  454. Foredrag

   Nasjonalparkforvaltning - sårbarheit og tilpassing til klimaendringar

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Kyrre Groven

  455. Foredrag

   Det kommunale miljøvernet sin historie

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  456. Foredrag

   Resultata frå KS naturskade

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Kyrre Groven

  457. Foredrag

   Berekraftindikatorane si historie og vegen til indikatorar for berekraftig reiseliv

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Karl Georg Høyer

  458. Foredrag

   Berekraft og mobilitet

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Erling Holden

  459. Foredrag

   Vurdering av konsekvenser av klimaendringer i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  460. Foredrag

   Lokal energiplanlegging

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Karl Georg Høyer

  461. Foredrag

   Resource regime and collective actions

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Eivind Brendehaug

  462. Foredrag

   Om usikkerhet - Tankar om institusjonssamarbeid

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Carlo Aall

  463. Foredrag

   Konklusjonar og erfaringar frå "Naturskadeprosjektet"

   Publiseringsdato: 12.12.2008

   Av: Kyrre Groven

  464. Notat

   Innføringsnotat om utarbeiding av samfunnsscenarioer til bruk i en samlet vurdering av lokal klimasårbarhet og behov for lokal klimatilpasning

   Publiseringsdato: 04.12.2008

   Av: Carlo Aall

  465. Notat

   Resource regimes and collective action

   Publiseringsdato: 24.11.2008

   Av: Eivind Brendehaug

  466. Foredrag

   From declarations to actions: How can tourism reduce its impact on the atmosphere?

   Publiseringsdato: 14.11.2008

   Av: Stefan Gössling

  467. Notat

   Næringsliv og klimaendringar. Ei analyse av verksemder i Sogn og Fjordane si vurdering av klimaendringar

   Publiseringsdato: 11.11.2008

   Av: Morten Simonsen

  468. Rapport

   Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 11.11.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Erling Holden Morten Simonsen Hanna Nyborg Storm

  469. Foredrag

   Mellom sikkerhet og usikkerhet. To case fra Genteknologisk forskning

   Publiseringsdato: 10.11.2008

   Av: Karl Georg Høyer

  470. Foredrag

   Metodar for sårbarheitskartlegging og klimatilpassing

   Publiseringsdato: 05.11.2008

   Av: Carlo Aall

  471. Rapport

   Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser. Kunnskapsstatus og skisse til en metode for utprøving i norske kommuner

   Publiseringsdato: 29.10.2008

   Av: Carlo Aall Eli Heiberg Karl Georg Høyer Hanna Nyborg Storm

  472. Notat

   Evaluering av livskraftige kommuner og grønne energikommuner

   Publiseringsdato: 27.10.2008

   Av: Carlo Aall Lars Julius Halvorsen Eli Heiberg Anders Tønnesen

  473. Notat

   Grønne bedrifter. Rapport fra traineeprosjektet 2007-2008

   Publiseringsdato: 27.10.2008

   Av: Carlo Aall Hanna Nyborg Storm

  474. Rapport

   Nettverk som nyskapande kraft

   Publiseringsdato: 22.10.2008

   Av: Eivind Brendehaug Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  475. Notat

   Kartlegging og analyse av kommunenes miljø- og planleggingskompetanse

   Publiseringsdato: 08.09.2008

   Av: Carlo Aall

  476. Rapport

   Brukerundersøkelse - Norge.no - Minside

   Publiseringsdato: 27.08.2008

   Av: Svein Ølnes

  477. Notat

   Mangesyssleri og innovasjon i distrikts-Norge

   Publiseringsdato: 23.08.2008

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Karl Georg Høyer Jan Erik Weinbach

  478. Rapport

   Los - teknisk oppbygging og praktisk bruk

   Publiseringsdato: 10.07.2008

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  479. Notat

   Naturskade og kommunens ansvar

   Publiseringsdato: 23.06.2008

  480. Notat

   Naturskade i Kristiansund kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  481. Notat

   Naturskade i Hammerfest kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  482. Notat

   Naturskade Tinn kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  483. Rapport

   Naturskade i kommunene - Sluttrapport fra prosjekt for KS

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  484. Notat

   Naturskade i Stjørdal kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  485. Notat

   Naturskade i Fredrikstad kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  486. Notat

   Naturskade i Lom kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  487. Notat

   Naturskade i Ørland kommune

   Publiseringsdato: 20.06.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  488. Artikkel

   Diving and global environmental change: a Mauritius case study

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  489. Artikkel

   Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  490. Artikkel

   Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools and Practice.

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   Simpson, M.C., Gössling, S., Scott, D., Hall, C.M. and Gladin, E. 2008

   Rapport for nedlasting:
   Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools and Practice.

  491. Artikkel

   An introduction to diving tourism

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  492. Artikkel

   Consequences of climate policy for international tourist arrivals in developing countries

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  493. Artikkel

   Swedish tourism and climate change mitigation: An emerging conflict?

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  494. Artikkel

   Voluntary carbon offsetting by Swedish Air Travellers: Towards the Co-creation of Environmental Value?

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  495. Artikkel

   The Helsingborg Statement on Sustainable Tourism

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  496. Artikkel

   Climate Change Responses of Swedish Tourism Actors: An Analysis of Corporate Websites

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

   Referanse:

   In Hall, M., Muller, D. and Saarinen, J. (eds)  (2008) Nordic Tourism.

  497. Artikkel

   Environmental management of dive organizations and -operators

   Publiseringsdato: 14.05.2008

   Av: Stefan Gössling

  498. Rapport

   Miljøbelastningen av norsk forbruk og produksjon 1987 - 2007

   Publiseringsdato: 11.04.2008

   Av: Carlo Aall John Hille Hogne Lerøy Sataøen Hanna Nyborg Storm

  499. Foredrag

   Bærekraftig kommuneplanlegging - er det mulig?

   Publiseringsdato: 11.04.2008

   Av: Eli Heiberg

  500. Rapport

   Strategi for Miside og Norge.no. Innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene

   Publiseringsdato: 25.03.2008

   Av: Svein Ølnes

  501. Rapport

   Vurdering av potensialet for cruiseturismen i kommunane Sogndal, Luster og Leikanger

   Publiseringsdato: 12.03.2008

   Av: Brandshaug (HSF)

  502. Foredrag

   Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv?

   Publiseringsdato: 29.02.2008

   Av: Carlo Aall

  503. Kronikk

   Glem ikke samfunnsvitenskapene

   Publiseringsdato: 19.02.2008

  504. Foredrag

   Klimaendringar og naturskade - kommunane sitt ansvar

   Publiseringsdato: 19.02.2008

   Av: Kyrre Groven

  505. Foredrag

   Klimaendringar - utfordringar for vestlandsjordbruket

   Publiseringsdato: 19.02.2008

   Av: Kyrre Groven

  506. Foredrag

   Hvordan må kommunene tilpasse seg klimaendringene?

   Publiseringsdato: 19.02.2008

   Av: Carlo Aall

  507. Artikkel

   Volontary carbon offsetting schemes for aviation: efficiency and credibility.

   Publiseringsdato: 15.02.2008

   Av: Stefan Gössling

  508. Artikkel

   "It does not harm the environment" - An analysis of discourses of tourism, air travel and the environment

   Publiseringsdato: 15.02.2008

   Av: Stefan Gössling

  509. Artikkel

   The scope of action for local climate policy: the case of Norway

   Publiseringsdato: 15.02.2008

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Gard Lindseth

  510. Foredrag

   Hvordan må kommunene tilpasse seg klimaendringene?

   Publiseringsdato: 12.02.2008

   Av: Carlo Aall

  511. Artikkel

   Accessibility of Norwegian Public Web Sites

   Publiseringsdato: 29.01.2008

   Av: Svein Ølnes

  512. Foredrag

   Too much information and too little architecture? Transforming semantic web ideas to IA

   Publiseringsdato: 24.01.2008

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  513. Foredrag

   LOS - vegvisar til offentlege tenester

   Publiseringsdato: 24.01.2008

   Av: Svein Ølnes

  514. Foredrag

   Quality Evaluations and Accessibility of Public Web Sites

   Publiseringsdato: 24.01.2008

   Av: Svein Ølnes

  515. Rapport

   På veg - Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa

   Publiseringsdato: 17.01.2008

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  516. Foredrag

   Drøfting av virkemiddelet klimamerking av varer og tjenster

   Publiseringsdato: 17.01.2008

   Av: Carlo Aall

  517. Rapport

   Oppsummering av VS2010-arbeidet i INC-gruppen 2004 - 2007

   Publiseringsdato: 17.01.2008

   Av: Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  518. Foredrag

   Konsekvenser av klimaendringer i et lokalt perspektiv

   Publiseringsdato: 17.01.2008

   Av: Carlo Aall

  519. Rapport

   Localised production and supply of biodiesel from used cooking oils

   Publiseringsdato: 11.01.2008

   Av: Otto Andersen Idun A. Husabø

  520. Foredrag

   Atomkraft og thorium

   Publiseringsdato: 18.12.2007

   Av: Karl Georg Høyer

  521. Rapport

   Information infrastructure and rural innovation systems. A study of the dynamics of local adaptation of ICT. Dr.gradsavhandling

   Publiseringsdato: 17.12.2007

   Av: Ingjerd Skogseid

  522. Artikkel

   Miljø, marked og moral - på gjenvisitt 12 år etter

   Publiseringsdato: 11.12.2007

   Av: Karl Georg Høyer

  523. Artikkel

   Kan kommunane gjere bustadhusa mindre klimasårbare?

   Publiseringsdato: 11.12.2007

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  524. Artikkel

   Miljøhensyn eller det gode liv?

   Publiseringsdato: 11.12.2007

   Av: Erling Holden

  525. Kronikk

   Handlekurv eller valgurne?

   Publiseringsdato: 11.12.2007

   Av: Erling Holden

  526. Artikkel

   Overcoming challenges in writing about what action researchers do - the promise of the development story.

   Publiseringsdato: 10.12.2007

   Av: Geir Liavåg Strand

  527. Rapport

   Evaluering av innføring av EPJ i Helse Førde og elektronisk meldingsformidling

   Publiseringsdato: 03.12.2007

   Av: Øyvind Heimset Larsen

  528. Artikkel

   The Semantic Web in a philosophical perspective

   Publiseringsdato: 27.11.2007

   Av: Terje Aaberge

  529. Artikkel

   On the Construction of Ontologies based on Natural Language Semantic

   Publiseringsdato: 27.11.2007

   Av: Terje Aaberge

  530. Kronikk

   Akkurat passe store tanker

   Publiseringsdato: 23.11.2007

   Av: Erling Holden

  531. Kronikk

   Veit lite om cruiseturisme

   Publiseringsdato: 23.11.2007

   Av: Eivind Brendehaug

  532. Foredrag

   Geoturisme og stedet som ressurs - skisse til en utviklingsmetode

   Publiseringsdato: 14.11.2007

   Av: Eivind Brendehaug

  533. Bok

   Achieving Sustainable Mobility

   Publiseringsdato: 07.11.2007

   Av: Erling Holden

  534. Bok

   Lokal Agenda 21 i Norge

   Publiseringsdato: 07.11.2007

   Av: Carlo Aall William Lafferty Gard Lindseth

  535. Bok

   Fra miljøvern til bærekraftig utvikling

   Publiseringsdato: 07.11.2007

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer William Lafferty

  536. Foredrag

   Kommunal energipolitikk

   Publiseringsdato: 22.10.2007

   Av: Carlo Aall

  537. Rapport

   Informasjonsarkitektur for kommuneportalar i Sunnfjord

   Publiseringsdato: 12.10.2007

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  538. Foredrag

   Naturbasert reiseliv

   Publiseringsdato: 01.10.2007

   Av: Eivind Brendehaug

  539. Foredrag

   Naturforvaltning i kommunene - Nye styringsmodeller

   Publiseringsdato: 01.10.2007

   Av: Carlo Aall

  540. Foredrag

   Klimaendring og klimapolitikk

   Publiseringsdato: 01.10.2007

   Av: Carlo Aall

  541. Rapport

   Håndbok for innføring av Los

   Publiseringsdato: 31.08.2007

   Av: Svein Ølnes

  542. Artikkel

   Housing as Basis for Sustainable Consumption

   Publiseringsdato: 22.08.2007

   Av: Erling Holden

  543. Artikkel

   The Ecological Traces of Growth. Economic growth, liberalisation, increased consumption - and sustainable urban development?

   Publiseringsdato: 22.08.2007

   Av: Karl Georg Høyer

  544. Artikkel

   Conference tourism: a problem for the environment as well as for research?

   Publiseringsdato: 21.08.2007

   Av: Karl Georg Høyer

  545. Notat

   Conference Evaluation Survey Report

   Publiseringsdato: 20.08.2007

   Av: Idun A. Husabø

  546. Artikkel

   Søkemotorassisterte informasjonsportalar

   Publiseringsdato: 13.07.2007

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  547. Artikkel

   Kvalitetsvurdering av offentlege vevtenester – kva er det vi evaluerer?

   Publiseringsdato: 13.07.2007

   Av: Arild Jansen Svein Ølnes

  548. Artikkel

   Evaluation of tourism web sites: A theoretical framework

   Publiseringsdato: 13.07.2007

   Av: Terje Aaberge Ivar Petter Grøtte Ingjerd Skogseid Svein Ølnes

  549. Artikkel

   Evaluation of Web Sites: A Theoretical Framework

   Publiseringsdato: 13.07.2007

   Av: Terje Aaberge Ivar Petter Grøtte Ingjerd Skogseid Svein Ølnes

  550. Artikkel

   Search Engine Assisted Information Portals

   Publiseringsdato: 13.07.2007

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  551. Artikkel

   Quality Assessment and Benchmarking of Norwegian Public Web Sites

   Publiseringsdato: 13.07.2007

   Av: Arild Jansen Svein Ølnes

  552. Artikkel

   Construction of Expert Evaluation Systems for Web Sites

   Publiseringsdato: 13.07.2007

   Av: Terje Aaberge Øyvind Heimset Larsen Svein Ølnes

  553. Foredrag

   Statlige virkemidler for styrking av lokalt miljøvernarbeid

   Publiseringsdato: 11.07.2007

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  554. Notat

   Statlige virkemidler for styrking av lokalt miljøvernarbeid

   Publiseringsdato: 11.07.2007

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  555. Rapport

   Informasjonsflyt i kommunesektoren

   Publiseringsdato: 04.07.2007

   Av: Nils Arne Hove Svein Ølnes

  556. Artikkel

   Municipal Environmental Policy in Norway: from "main stream" Policy to "real" Agenda 21?

   Publiseringsdato: 26.06.2007

   Av: Carlo Aall

  557. Artikkel

   Sustainable tourism - or Sustainable mobility?

   Publiseringsdato: 26.06.2007

   Av: Karl Georg Høyer

  558. Artikkel

   The battle of batteries: a history of innovation in alternative energy cars

   Publiseringsdato: 15.06.2007

   Av: Karl Georg Høyer

  559. Artikkel

   Alternative fuels and sustainable mobility: is the future road paved by biofuels, electricity or hydrogen?

   Publiseringsdato: 15.06.2007

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  560. Artikkel

   Hydrogen as transport fuel in Iceland. The political, technological and commercial story of ECTOS

   Publiseringsdato: 15.06.2007

   Av: Otto Andersen

  561. Foredrag

   Klimautfordringer - lokalt klimatilpasningsprosjekt i Flora kommune

   Publiseringsdato: 07.06.2007

   Av: Carlo Aall

  562. Rapport

   Lokale energiutredninger: Evalueringsrapport

   Publiseringsdato: 06.06.2007

   Av: Carlo Aall Hogne Lerøy Sataøen

  563. Foredrag

   Lokal mobilisering og forankring - en viktig del av geoturismen

   Publiseringsdato: 06.06.2007

   Av: Carlo Aall

  564. Foredrag

   Miljøbelastninger fra norsk fritidsbruk

   Publiseringsdato: 01.06.2007

   Av: Carlo Aall

  565. Rapport

   Parlamentarisme som styringsform på regionalt nivå

   Publiseringsdato: 30.05.2007

   Av: Oddbjørn Bukve Ole Inge Gjerald

  566. Foredrag

   Lokal og regional klimasårbarheitsanalyse

   Publiseringsdato: 11.05.2007

   Av: Kyrre Groven

  567. Foredrag

   Portalar utan grunnmur - publiseringssystem utan arkitektur

   Publiseringsdato: 28.03.2007

   Av: Nils Arne Hove

  568. Foredrag

   Kommuneportalar - byggverk utan grunnmur?

   Publiseringsdato: 28.03.2007

   Av: Svein Ølnes

  569. Foredrag

   Fritid og berekraftig utvikling

   Publiseringsdato: 27.03.2007

   Av: Carlo Aall

  570. Foredrag

   VRI og reiseliv i Hordaland

   Publiseringsdato: 21.03.2007

   Av: Eivind Brendehaug

  571. Foredrag

   Bærekraftig transport - bedre teknologi, mer tog eller mindre reiser?

   Publiseringsdato: 19.03.2007

   Av: Erling Holden

  572. Artikkel

   Transport scenarios in a company strategy

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Otto Andersen Erling Holden Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  573. Artikkel

   Towards sustainable consumption - do green households have smaller ecological footprints?

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden

  574. Artikkel

   Entering the European Information Society: Four Rural Development Projects

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Ingjerd Skogseid

  575. Artikkel

   Transport of fish from Norway: energy analysis using industrial ecology as the framework

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Otto Andersen

  576. Artikkel

   Household consumption and ecological footprints in Norway - Does Urban Form matter?

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  577. Artikkel

   Ecological Footprints and Sustainable Urban Form

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden

  578. Artikkel

   Three challenges for the compact city as a sustainable urban form: Household consumption of energy and transport in eight residential areas in the greater Oslo Region

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Erling Holden

  579. Artikkel

   The use of the ecological footprint in local politics and administration: results and implications from Norway

   Publiseringsdato: 08.03.2007

   Av: Carlo Aall

  580. Artikkel

   The ecological footprints of fuels.

   Publiseringsdato: 07.03.2007

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  581. Artikkel

   Environmental Reporting and Transport - The case of a Public Transport Company

   Publiseringsdato: 07.03.2007

   Av: Otto Andersen

  582. Artikkel

   En rett og to vrange.... Tre teser om miljøholdninger og husholdningenes forbruk.

   Publiseringsdato: 07.03.2007

   Av: Erling Holden

  583. Artikkel

   Data and processes linking vulnerability assessment to adaptation decision-making on climate change in Norway

   Publiseringsdato: 07.03.2007

   Av: Carlo Aall

  584. Foredrag

   "En behagelig løsning?" Ulike perspektiver på norsk klimapolitikk

   Publiseringsdato: 06.03.2007

   Av: Carlo Aall

  585. Rapport

   Reiselivet i Sogn og Fjordane - oversikt, kommentarar og strategiske problemstillingar i samband med dei offentlege aktørane sin verkemiddelbruk i reiselivet

   Publiseringsdato: 13.02.2007

   Av: Carlo Aall Brandshaug (HSF) Hogne Lerøy Sataøen Jan Erik Weinbach

  586. Notat

   Reiselivsstatistikk for Sogn og Fjordane 2001 - 2006

   Publiseringsdato: 13.02.2007

   Av: Carlo Aall Brandshaug (HSF) Hogne Lerøy Sataøen Jan Erik Weinbach

  587. Foredrag

   Participation tourism development in Aurland

   Publiseringsdato: 31.01.2007

   Av: Eivind Brendehaug

  588. Foredrag

   Klimasårbarheitsanalyse for Flora

   Publiseringsdato: 31.01.2007

   Av: Kyrre Groven

  589. Foredrag

   Klima Risiko og Sårbarhetsanalyse for Flora: innspill til tematikk

   Publiseringsdato: 31.01.2007

   Av: Carlo Aall

  590. Kronikk

   Ei behageleg løysing

   Publiseringsdato: 29.01.2007

   Av: Carlo Aall Idun A. Husabø

  591. Kronikk

   Hva er årets drivstoff?

   Publiseringsdato: 29.01.2007

   Av: Erling Holden

  592. Rapport

   Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike

   Publiseringsdato: 23.01.2007

   Av: Carlo Aall Hogne Lerøy Sataøen Jan Erik Weinbach

  593. Rapport

   Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk - en kartlegging

   Publiseringsdato: 12.01.2007

   Av: Carlo Aall John Hille

  594. Rapport

   Evaluering av "Gult kort"

   Publiseringsdato: 11.01.2007

   Av: Hogne Lerøy Sataøen

  595. Notat

   Oppstart av FoU aktivitet i Landskapsparkar i Hordaland

   Publiseringsdato: 05.01.2007

   Av: Eivind Brendehaug

  596. Notat

   Felles presentasjon av reiselivsproduktet indre og midtre Sogn.

   Publiseringsdato: 13.12.2006

   Av: Terje Aaberge

  597. Notat

   Minipubliseringsløysing. Enkel løysing for å sikra at alle kan presentera seg på nett.

   Publiseringsdato: 13.12.2006

   Av: Terje Aaberge

  598. Notat

   Evalueringsrapport - Innføring av elektronisk postjournal og papirlite sjukehus i Helse Førde

   Publiseringsdato: 13.12.2006

   Av: Geir Liavåg Strand

  599. Notat

   Introduksjon til klimasårbarhet og klimatilpasning i Fredrikstads klima- og energiplan

   Publiseringsdato: 12.12.2006

   Av: Hogne Lerøy Sataøen

  600. Notat

   Det økologiske fottrykk for Oslo kommune 2006

   Publiseringsdato: 12.12.2006

   Av: Carlo Aall Marius Knagenhjelm

  601. Notat

   Regionalparkar - en mulig modell for å styrke arbeidet med bruk og vern i og rundt større norske verneområde

   Publiseringsdato: 05.12.2006

   Av: Carlo Aall

  602. Notat

   The role of regional authorities in the development and promotion of mountain quality products

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Jan Erik Weinbach

  603. Notat

   Opplevelsesnæringar i Vestlandsbygdene

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall

  604. Rapport

   Political discourse and climate change: The Challenge of Reconciling Scale of Impact with Level of Governance. Dr.gradsavhandling.

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Gard Lindseth

  605. Notat

   Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport.

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Otto Andersen

  606. Rapport

   Regional klimasårbarheitsanalyse for Nord-Norge.

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Hogne Lerøy Sataøen

  607. Rapport

   Emnekart og tenesteprosessar. Bruk av emnekart-teknologi som kunnskapsstøtte for utføring av tenester på nettet

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Svein Ølnes

  608. Artikkel

   Influence on local and regional driven development of broadband infrastructure in Norway

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Ingjerd Skogseid

  609. Artikkel

   Railways

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Karl Georg Høyer

  610. Artikkel

   Paper: The role of regional authorities in the development of local food production

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Eivind Brendehaug

  611. Artikkel

   Døgnopen forvaltning (Oktober 2001)

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Svein Ølnes

  612. Artikkel

   Næringsmessige konsekvenser av vern

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall

  613. Artikkel

   Kan institusjoner endres til å arbeide med klimatilpasning?

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall

  614. Artikkel

   Multi-level governance, the case of local climate policy planning in Norway

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  615. Artikkel

   Kommunane som aktør i klimapolitikken- Noen internasjonale erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall

  616. Rapport

   Kommunar, helse og IKT

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Ivar Petter Grøtte Geir Liavåg Strand

  617. Notat

   Universell utforming. Ei undersøking av tilgjengelegheit for statlege nettsider

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Thor André Fløtre Svein Ølnes

  618. Notat

   Politisk diskurs og klimaendringer

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Gard Lindseth

  619. Notat

   Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier 2005

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Otto Andersen Hogne Lerøy Sataøen

  620. Notat

   Profilering og sal av småskala aktivitets- og opplevingstilbod i Aurland kommune

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Eivind Brendehaug Jan Erik Weinbach

  621. Notat

   Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Karl Georg Høyer

  622. Rapport

   Konstruksjon av informasjonsstruktur for tematisk avgrensa informasjonsdomene.

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Terje Aaberge

  623. Rapport

   Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  624. Foredrag

   Seminar om lokal klimapolitkkk - Program og foredrag

   Publiseringsdato: 15.11.2006

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  625. Notat

   Evaluering av pilot innan elektronisk meldingsformidling mellom Helse Førde og tre legekontor i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 07.03.2006

   Av: Øyvind Heimset Larsen Geir Liavåg Strand

  626. Notat

   Transport, miljø og kostnader

   Publiseringsdato: 03.01.2006

   Av: Otto Andersen

  627. Rapport

   Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen - Mørkrisdalen

   Publiseringsdato: 21.12.2005

   Av: Carlo Aall Torunn Grut Hogne Lerøy Sataøen

  628. Notat

   Kva meiner turistane om kart og online booking? Brukarundersøkelse

   Publiseringsdato: 19.12.2005

   Av: Øyvind Heimset Larsen Svein Ølnes

  629. Rapport

   Broadband initiatives in Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 06.12.2005

  630. Notat

   Brukarundersøking av Sognefjord.no 2005

   Publiseringsdato: 17.11.2005

   Av: Svein Ølnes

  631. Notat

   Barrierer mot vindkraft - en analyse av holdninger i lokalbefolkningen. Fase 1

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Otto Andersen Marius Knagenhjelm Hogne Lerøy Sataøen

  632. Notat

   Ungdomsbarometer 2005 - kortversjon

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Marius Knagenhjelm Hogne Lerøy Sataøen

  633. Notat

   Følgeevaluering av nasjonale pilotprosjekter innen økologisk landbruk

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Eivind Brendehaug

  634. Notat

   Utgreiing om Sogn jord- og hagebruksskule

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  635. Notat

   Evaluering av økologisk mat i Nord

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Eivind Brendehaug

  636. Notat

   Å gjere Sognefjorden synleg på Internett - tiltak og resultat 1. halvår 2005

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Svein Ølnes

  637. Rapport

   Kartlegging av forholdet mellom verksemder og kunnskap i næringshagar og kompetansestover i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Carlo Aall Thor André Fløtre

  638. Rapport

   Nye LivsIT - Forslag til ny informasjonsstruktur for LivsIT

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Svein Ølnes

  639. Rapport

   Klimasårbarhet i bustadsektoren - Lokal sårbarheitskartlegging og klimatilpassing

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Kyrre Groven

  640. Rapport

   Classifications, Taxonomies and Semantic

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Terje Aaberge

  641. Rapport

   Indikatorer for bærekraftig godstransport

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Carlo Aall

  642. Rapport

   Ungdomsbarometer Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2005

   Av: Marius Knagenhjelm Hogne Lerøy Sataøen

  643. Rapport

   Ungdom og livsmeining - Delrapport 3

   Publiseringsdato: 14.11.2005

   Av: Astrid Øydvin

  644. Artikkel

   The influence of business strategies on the supply, demand and market development of organic food in the Nordic countries

   Publiseringsdato: 30.06.2005

   Av: Eivind Brendehaug

   Referanse:

   I NJF Report Vol. 1. no 1 2005:  Organic farming for a new millennium - status and future Challenges.

  645. Notat

   Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport

   Publiseringsdato: 28.02.2005

   Av: Otto Andersen

  646. Notat

   Å gjere Sognefjorden synleg på Internett - Oppsummering

   Publiseringsdato: 17.01.2005

   Av: Svein Ølnes

  647. Notat

   Cooperation and Networking of SME - Analysis

   Publiseringsdato: 19.12.2004

   Av: Ivar Petter Grøtte Ingjerd Skogseid

  648. Notat

   Kva meiner turistane? Brukarundersøking for Sognefjord.no

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Øyvind Heimset Larsen Svein Ølnes

  649. Notat

   Årsrapport 2003/2004 BIT Reiseliv Sogn - IKT-innovasjon Reiseliv Sogn

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Ivar Petter Grøtte

  650. Notat

   Etablerarverkemiddelet Alkymisten - evaluering av prosess og resultat

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Thor André Fløtre

  651. Notat

   Institutt for kvalitetsturisme - Identifisering av eit kunnskapsfelt

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  652. Notat

   Distriktspolitikk og utvikling i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Karl Georg Høyer

  653. Notat

   Samfunnsregnskap for Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Otto Andersen

  654. Notat

   Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Otto Andersen

  655. Notat

   Ungdomsbaromenter for Sogn og Fjordane - Kortversjon

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Thor André Fløtre

  656. Notat

   Ungdomsbarometer i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Thor André Fløtre

  657. Notat

   Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Svein Ølnes

  658. Notat

   Standardiseringsarbeidet i BIT Reiseliv

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Ingjerd Skogseid Svein Ølnes

  659. Notat

   Konvertering av kommunale organisasjonsdata

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Terje Aaberge Nils Arne Hove Svein Ølnes

  660. Notat

   Lego for reiselivet i Sogn? Arkitektur og publisering på Internett

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Terje Aaberge Ivar Petter Grøtte Nils Arne Hove Øyvind Heimset Larsen Svein Ølnes

  661. Notat

   Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Carlo Aall Otto Andersen

  662. Notat

   Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten. Dokumentasjonsrapport til vf-notat 4-04

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Thor André Fløtre

  663. Rapport

   Evaluering av NynorskPluss

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Øyvind Heimset Larsen Svein Ølnes

  664. Rapport

   Håndbok for innføring av LivsIT

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  665. Rapport

   Nordisk Transportpolitisk Nettverk: Hvordan utvikle bærekraftige godstransportløsninger?

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Carlo Aall

  666. Rapport

   Elektronisk marknadsplass for småskala matprodusentar

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Terje Aaberge

  667. Rapport

   BIT Reiseliv Nett-test. Kvalitetsindikatorar for reiselivsbaserte nett-tenester

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  668. Rapport

   Evaluering av "Ung i Sogn og Fjordane" - Del 2 Prosjekta i programmet

   Publiseringsdato: 15.11.2004

   Av: Astrid Øydvin

  669. Notat

   Bærekraftmelding 2004

   Publiseringsdato: 15.09.2004

   Av: Carlo Aall

  670. Rapport

   Ungdom og medverknad i "Ung i Sogn og Fjordane" - Delrapport 1. Evaluering av "Ung i Sogn og Fjordane"

   Publiseringsdato: 04.07.2004

   Av: Astrid Øydvin

  671. Notat

   Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Eivind Brendehaug Thor André Fløtre

  672. Notat

   Local Climate Policy in Norway, Sweden and the Netherlands. Report from a seminar in Sogndal

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Gard Lindseth

  673. Notat

   Bruk av hydrogen i transport. Teknologiske barrierer ved brenselceller

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Otto Andersen

  674. Notat

   Seminarrapport frå arbeidsseminar om kvalitetsturisme

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall

  675. Notat

   Kvalitetsevaluering av statlege vevtenester 2002/2003

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Svein Ølnes

  676. Notat

   Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  677. Rapport

   Institusjonell respons på klimaendringer. Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer.

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  678. Rapport

   Næringsmessig potensiale for kvalitetsturisme

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Eivind Brendehaug Thor André Fløtre Torbjørn Årethun

  679. Rapport

   Hotellgruppa i Sogn på Internett

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Terje Aaberge Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid

  680. Rapport

   Evaluering av Dill@. En kartlegging av spredning og bruk av en opplærings-CD i data i Gloppen kommune

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Astrid Øydvin

  681. Rapport

   The Framing of an International Concerted Action for Local Climate Policy: The Case of the Cities for Climate Protection

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Gard Lindseth

  682. Rapport

   Effektar og konsekvensar ved endring av kommunestruktur for kommunikasjon og transport

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Thor André Fløtre Karl Georg Høyer Torbjørn Årethun

  683. Rapport

   The Information Society and Spatial Development

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Karl Georg Høyer Ingjerd Skogseid

  684. Rapport

   Transport and Industrial Ecology - Problems and Prospects

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Otto Andersen

  685. Rapport

   Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2002/2003

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Svein Ølnes

  686. Rapport

   Klimaendring og norsk reiseliv

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Jon Teigland

  687. Rapport

   Indikatorer for vurdering av lokal klimasårbarhet

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall

  688. Rapport

   Kunnskapsoversikt og status for elektronisk handel. Tolv verksemder i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Øyvind Heimset Larsen Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  689. Rapport

   Enklare tilgang på offentleg informasjon. Evaluering av LivsIT

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  690. Rapport

   Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk

   Publiseringsdato: 15.11.2003

   Av: Carlo Aall Erling Holden Karl Georg Høyer

  691. Notat

   Husholdninger, forbruk og miljø

   Publiseringsdato: 17.03.2003

   Av: Karl Georg Høyer

  692. Rapport

   Energi- og miljødata for alternative og konvensjonelle drivstoffer - år 2010

   Publiseringsdato: 15.02.2003

   Av: Erling Holden

  693. Rapport

   Søkemotorassistert kategorisering av offentleg informasjon

   Publiseringsdato: 01.01.2003

   Av: Terje Aaberge Svein Ølnes

  694. Notat

   Lokal klima- og energiplanlegging. Noen nyere nordeuropeiske og nordamerikanske erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall Jon Teigland

  695. Notat

   Vidare utvikling av lokal mat i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug

  696. Rapport

   E-handel for småskala matprodusenter

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Terje Aaberge Øyvind Heimset Larsen

  697. Rapport

   Næringsmessige konsekvenser av vern av naturvernområder

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  698. Rapport

   Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk. Dr.ing. avhandling.

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Erling Holden

  699. Rapport

   Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand Svein Ølnes

  700. Rapport

   Utvekslingsformat over Internett. Nasjonalt standardiseringsprosjekt for reiselivet. Begrepsavklaring og kunnskapsoversikt.

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Ingjerd Skogseid

  701. Rapport

   Lokal klima- og energiplanlegging

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven

  702. Rapport

   Energy saving potential in the fish export from Norway

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  703. Rapport

   Bærekraftige kommuner i praksis. Omtale av et styringssystem for integrering og konkretisering av bærekraftig praksis i kommunen

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall Kristen Breisnes Karl Georg Høyer

  704. Rapport

   Personifiserte vevtenester

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Ivar Petter Grøtte Svein Ølnes

  705. Rapport

   Evaluering av det norske EURES-nettverket

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Winfried Ellingsen Torbjørn Årethun

  706. Rapport

   Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  707. Rapport

   Evaluering av kompetansereforma i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Winfried Ellingsen Torbjørn Årethun

  708. Rapport

   Økologisk kjøt i Sverige og Danmark. Analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av økologisk kjøt i Swedish Meats og Danish Crown

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Eivind Brendehaug

  709. Rapport

   Sosioøkonomiske effekter av ekstremt vær i Norge - en studie av effekter i tid og rom av nyttårsorkanen 1992

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  710. Rapport

   CSR Management System - Technical report

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer

  711. Rapport

   Det økologiske fotavtrykk for Oslo kommune - resultater og forslag til anvendelse av økologisk fotavtrykk som styringsindikator

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Carlo Aall

  712. Rapport

   Hvordan vær og klima påvirker reiselivs- og rekreasjonsatferd - en internasjonal kunnskapsoversikt

   Publiseringsdato: 15.11.2002

   Av: Jon Teigland

  713. Notat

   Oppsummering av kvalitetsevaluering 2001

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Svein Ølnes

  714. Notat

   Nye analyseverktøy i miljøplanleggingen

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  715. Notat

   Transport, miljø og kostnader.

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen

  716. Notat

   Transportalternativer Oslo - Gjøvik

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen

  717. Rapport

   Klimagasser og stasjonær energi i Nøtterøy. Utviklingstrekk og forslag til tiltak

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Kristen Breisnes Kyrre Groven

  718. Rapport

   IT-basert rettleiingsteneste for mosjonistar

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Berit Bringedal Nils Arne Hove

  719. Rapport

   Effekter på nordmenns reiseatferd av mega-trender og sosioøkonomisk utvikling 1986-1999

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Jon Teigland

  720. Rapport

   Pasienterfaringer ved Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Berit Bringedal

  721. Rapport

   Kartlegging og kategorisering av offentlege vevtenester

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Svein Ølnes

  722. Rapport

   Muligheter og hindringer for en bærekraftig praksis innen transport og energiforbruk

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Erling Holden Karl Georg Høyer

  723. Rapport

   Pilot actions for energy saving in transport of goods

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven Karl Georg Høyer

  724. Rapport

   Energy saving in transport of goods - a pilot project in rural natural resource based industries

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  725. Rapport

   Klimagassutslepp i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Kyrre Groven

  726. Rapport

   Norske erfaringer med Lokal Agenda 21 som forvaltningsregime i arbeidet for et bærekraftig reiseliv. Dokumentasjonsrapport

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall Kristen Breisnes

  727. Rapport

   Ansvars- og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Carlo Aall

  728. Rapport

   Effekter av vannkraftutbygging for friluftsliv og reiseliv. En langtidsstudie 1990-1999 av endringer i fritidsbruken av Engebreen/Svartisen i Nordland

   Publiseringsdato: 15.11.2001

   Av: Jon Teigland

  729. Rapport

   Arbeidsreisene for ansatte i AS Oslo Sporveier

   Publiseringsdato: 30.04.2001

   Av: Otto Andersen

  730. Rapport

   Measures and actions in regional policies for energy saving

   Publiseringsdato: 01.01.2001

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  731. Rapport

   Forandring som forandrer? Fra miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling i norske kommuner

   Publiseringsdato: 30.11.2000

   Av: Carlo Aall

  732. Notat

   Ulykkesrisiko ved persontransport. En sammenfatning og vurdering av statistisk materiale

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  733. Rapport

   Miljøstrategier for små- og mellomstore bedrifter i distriktene. Sluttrapport for prosjektet "Miljøstrategier i distrikts-SMB"

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  734. Rapport

   Betydningen for samfunnet av å ha villrein i fjellet. En kunnskapsoversikt

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Jon Teigland

  735. Rapport

   Impact Assessments as Policy and Learning Instrument. Why Effect Predictions Fail, and how Relevance and Reliability can be Improved

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Jon Teigland

  736. Rapport

   Evaluering av Forvaltningsnettsamarbeidet. Rapport frå brukarundersøking ultimo 1999

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Svein Ølnes

  737. Rapport

   Informasjonsteknologi som verktøy for samhandling i reiselivet i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Ingjerd Skogseid

  738. Rapport

   Nordmenns friluftsliv og naturopplevelser. Et faktagrunnlag fra en panelstudie av langtidsendringer 1986-1999

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Jon Teigland

  739. Rapport

   Satsing eller avvikling? Ei gransking av produksjon, omsetning og marknad for eple frå Sogn og Fjordane. Samarbeidsprosjekt med Planteforsk

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  740. Rapport

   Norske kommuner prøver seg på bærekraftutfordringen. Vedleggsrapport.

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Carlo Aall

  741. Rapport

   Sluttrapport for "Prosjekt kirurgi"

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Berit Bringedal

  742. Rapport

   Forandring som forandrer? Fra miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling i norske kommuner.

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Carlo Aall

  743. Rapport

   Breiband i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Odd Erik Loftesnes Svein Ølnes

  744. Rapport

   Sustainable Mobility - the Concept and its Implications. Doktorgradsavhandling.

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Karl Georg Høyer

  745. Rapport

   Nordisk transport i framtiden. Krav til bærekraft og effektivitet

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Karl Georg Høyer

  746. Rapport

   Forstudierapport: Arbeidspolitikk for mennesker mellom 50-70 år.

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Bjarne Eikefjord

  747. Rapport

   Økologi og marknad. Ein studie av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av økologisk mjølk og kjøt

   Publiseringsdato: 15.11.2000

   Av: Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  748. Artikkel

   Økologisk mjølk - nødvendig onde eller strategisk fordel?

   Publiseringsdato: 30.06.2000

   Av: Eivind Brendehaug

   Referanse:

   Brendahaug, E. og Groven, K. I: Landbruksøkonomisk forum, nr. 2-2000

  749. Rapport

   Ferielivets merkelige uforanderlighet

   Publiseringsdato: 19.06.2000

   Av: Jon Teigland

  750. Rapport

   Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv

   Publiseringsdato: 05.12.1999

   Av: Carlo Aall Jon Teigland

  751. Notat

   Evaluering av Forvaltningsnettprosjektet. Innspel til vidareføring av arbeidet

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Svein Ølnes

  752. Notat

   Transportalternativer Oslo - Bergen

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Otto Andersen

  753. Notat

   Evaluering av Forvaltningsnettprosjektet. Oppsummering av 12 regionale informasjonsmøte i 1998 og 1999

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Svein Ølnes

  754. Rapport

   Miljøstyring i reiselivet i Sogn og Fjordane. Sluttrapport

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Sven Erik Vestby

  755. Rapport

   Water, water everywhere. Gjesteundersøkelse blant britiske turistar i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Sissel Rolness

  756. Rapport

   Luftfart og miljø. En sammenligning mellom fly og andre transportmidler for energi, utslipp og areal.

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Hans Einar Lundli Sven Erik Vestby

  757. Rapport

   Evaluering av Forvaltningsnettsamarbeidet: Sluttrapport frå evaluering av fase 1

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Svein Ølnes

  758. Rapport

   Lokal klimapolitikk - internasjonale og nasjonale erfaringer

   Publiseringsdato: 15.11.1999

   Av: Carlo Aall Kyrre Groven Hans Einar Lundli

  759. Rapport

   Konsekvensutredning av større verneprosjekt: Erfaringer fra Stabbursdalen nasjonalpark.

   Publiseringsdato: 30.06.1999

   Av: Jon Teigland

  760. Rapport

   Biodiesel in heavy duty vehicles. Strategic plan and vehicle fleet expermients

   Publiseringsdato: 15.12.1998

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Hans Einar Lundli Morten Simonsen

  761. Notat

   NSB Miljødata

   Publiseringsdato: 11.12.1998

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  762. Notat

   BookTownNet Quality Plan

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Ivar Petter Grøtte Ingjerd Skogseid Geir Liavåg Strand

  763. Notat

   EMAS og reiseliv - eller reisemas? Er miljøstyring noe for reiselivsnæringen

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Sven Erik Vestby

  764. Notat

   A study on security and payment services related to Internet communication

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  765. Notat

   Utredning om bærekraftig utvikling som premiss for rullering av fylkesplanen i Akershus

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  766. Notat

   Evaluering av Forvaltningsnett-prosjektet. Intervju med kundar av rammeavtalen i Forvaltningsnett-prosjektet

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  767. Notat

   HAGIS - Informasjonssystem for hagebruket

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  768. Notat

   Miljøstyringssystemer - Et bidrag til miljøarbeidet eller tilrettelegger for større vekst?

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Sven Erik Vestby

  769. Notat

   Innspill til evaluering og rullering av kap. 5: Strategier for areal, transport, miljø og ressursforvaltning i fylkesplan 96-99 for Hordaland

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  770. Notat

   Evaluering av Forvaltningsnett-prosjektet. Intervju med kundar

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  771. Notat

   Transportscenarier for Oslo. Grunnlagsnotat.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Erling Holden Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  772. Notat

   Biodiesel test driving in Sogndal and Førde.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Hans Einar Lundli Morten Simonsen

  773. Notat

   Partia i lokalpolitikken. Prosjektutgreiing

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Hans -Erik Ringkjøb

  774. Notat

   Grønt Næringsliv-prosjektet og informasjonsteknologi. Historisk perspektiv

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Ingjerd Skogseid

  775. Notat

   Ny kommunal organisering - konsekvensar for styring og ansvar.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Oddbjørn Bukve

  776. Notat

   Evaluering av Forvaltningsnett-prosjektet.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  777. Rapport

   Håndbok for bruk av biodiesel i tyngre køyretøy

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen Hans Einar Lundli

  778. Rapport

   FramtidsrettaIT-løysingar og infrastruktur for IT i Indre Hordaland

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  779. Rapport

   Transportscenarier for Oslo 1996-2016. Konsekvenser for areal, tidsbruk og utslipp av CO2, Nox og svevestøv. En sammendragsrapport

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  780. Rapport

   Dokumentasjonsrapport - Hindringer for å oppnå en bærekraftig produksjon og forbruk lokalt - eksempler fra syv forsøkskommuner

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  781. Rapport

   Evaluering av forvaltningsnett-prosjektet. Statuskartlegging.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  782. Rapport

   "Læring i lag?" Eit perspektiv på organisasjonslæring i og mellom stat og kommune

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Øyvind Glosvik

  783. Rapport

   Svevestøv fra persontransport i Oslo. En beregning av mengder og kostnader

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Otto Andersen

  784. Rapport

   Brukarundersøking av statens tverrsektorielle informasjonsnett.

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Svein Ølnes

  785. Rapport

   Retningsanalyse for en bærekraftig utvikling i kommunal planlegging og politikk

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  786. Rapport

   Kulturen i reiselivet. Ein studie av korleis kultur vert nytta i og av reiselivet i Lærdal, Jølster,

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Sissel Rolness Astrid Øydvin

  787. Rapport

   BookTownNet - Survey of status and user needs analysis

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Ingjerd Skogseid

  788. Rapport

   Makt og læring i vegplanlegging. Analyse av planleggingsprosessen rundt stamvegprosjektet E16 Aurlan

   Publiseringsdato: 15.11.1998

  789. Rapport

   Sustainable Transport and Mobility. Theories, principles and examples in a Norwegian context

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall Erling Holden Karl Georg Høyer Hans Einar Lundli

  790. Rapport

   Kartlegging av hindringer for å oppnå en mer bærekraftig produksjon og forbruk lokalt

   Publiseringsdato: 15.11.1998

   Av: Carlo Aall

  791. Rapport

   BookTownNet - Annual Project Review Report

   Publiseringsdato: 01.11.1998

   Av: Ingjerd Skogseid

  792. Rapport

   Miljøutfordringer for små og mellomstore bedrifter

   Publiseringsdato: 05.01.1998

   Av: Otto Andersen

  793. Notat

   Scenarier for transportutvikling i Norge. Beregning av transportarabeid, energibruk og utslipp av CO2 for 1996, 2010 og 2030

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  794. Notat

   Handlingsrom og grenser i kommunal miljøvernforvaltning

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Oddbjørn Bukve

  795. Notat

   KS Haustkonferanse i Sogn og Fjordane 1996 - Vegen vidare

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Øyvind Glosvik

  796. Notat

   Årsmelding for IT-forum 1996

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Ivar Petter Grøtte

  797. Notat

   Gardermobanen - Energi- og miljøkonsekvenser av alternative transporttilbud

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Sven Erik Vestby

  798. Notat

   Læring innafor kunnskapsproduserande og byråkratiske organisasjonar - kan organisasjonar lære av kvarandre?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Wiggo Hustad

  799. Notat

   Finansielt press i senterkommunar

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Oddbjørn Bukve Morten Simonsen

  800. Notat

   "Framtidas Sogn og Fjordane" - Innspel til KS Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Øyvind Glosvik

  801. Notat

   Kommuneplanlegging med et økologisk utgangspunkt

   Publiseringsdato: 15.11.1997

  802. Notat

   Fra miljøpolitikk til bærekraftig utvikling: Regional Agenda 21 i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  803. Notat

   Evaluering av informasjonshefte om trafikksikkerhet utgitt i Leikanger kommune

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Morten Simonsen

  804. Notat

   Lån og tilskudd til reiselivet i Nordfjord - hva brukes pengene til?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Erling Holden

  805. Notat

   The Notification of State Aids under Article 93 of the Treaty on European Union: A Comparative Study

   Publiseringsdato: 15.11.1997

  806. Notat

   Styrke, veikskapar, moglegheiter og truslar for Sogn og Fjordane. Ein bakgrunnsanalyse til regionalt utviklingsprogram

   Publiseringsdato: 15.11.1997

  807. Notat

   Handle lokalt - begrensa nasjonalt og globalt

   Publiseringsdato: 15.11.1997

  808. Rapport

   Potensiell/latent etterspørsel etter fritidsreiser og sosial og kulturell endring som kan påvirke utviklingen. En internasjonal kunnskapsoversikt

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Jon Teigland

  809. Rapport

   Bærekraftig reiseliv - mye "liv" og lite "reise"?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  810. Rapport

   Miljøkrav til tyngre kjøretøy

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Erling Holden

  811. Rapport

   Det kommunale miljøvernet - fra lokalt til globalt

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  812. Rapport

   Virkemidler for å miljøtilpasse reiselivet på lokalt og regionalt nivå. Hva er erfaringene fra Stryn og Nordfjord?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Jon Teigland

  813. Rapport

   Miljøutfordringar for norske næringsverksemder i distrikta

   Publiseringsdato: 15.11.1997

  814. Rapport

   Regional Telematics Action Plan for Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Ivar Petter Grøtte Ingjerd Skogseid Svein Ølnes

  815. Rapport

   Fylkeskommunen på sitt beste? Kunst- og kunstnarpolitikk i Nordland

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Georg Arnestad

  816. Rapport

   Fra miljøvern til bærekraftig utvikling i nordke kommuner: Hvor er vi med MIK, hvor skal vi med Lokal Agenda 21?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Carlo Aall

  817. Rapport

   Ei utgreiing om strukturtiltak i Luster kommune

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Wiggo Hustad

  818. Rapport

   EU Competition Policy, State Aids and Taxation Systems

   Publiseringsdato: 15.11.1997

  819. Rapport

   Evaluering av økokommuneprogrammet

   Publiseringsdato: 15.11.1997

  820. Rapport

   Fritidskulturlivet i Norge - ein forstudie

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Georg Arnestad

  821. Rapport

   Samarbeid og samhandling mellom kommunar. Informasjonsteknologi og økonomistyring.

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Morten Simonsen Svein Ølnes

  822. Rapport

   Alternative drivstoffer i bybusser - hva bør man velge?

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Erling Holden

  823. Rapport

   Programarbeid og partnerskap i praksis - erfaringar frå Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Øyvind Glosvik

  824. Rapport

   Evaluering av barne- og ungdomspsykiatriske tenester i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1997

   Av: Astrid Øydvin

  825. Rapport

   Reiseliv og miljø. Hva kan vi lære av andre?

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Erling Holden Jon Teigland

  826. Rapport

   Energy in transport of goods. Nordic examples.

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Otto Andersen Eivind Brendehaug Kyrre Groven

  827. Rapport

   Endrer etterspørselen etter reiselivsgoder seg?

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Jon Teigland

  828. Rapport

   På reisefot i Bygde-Norge. Dokumentasjonsrapport fra en reisevaneundersøkelse i Askvoll og Hemsedal

   Publiseringsdato: 15.11.1996

   Av: Morten Simonsen

  829. Rapport

   Impacts on tourism from mega-events: The case of Winter Oplympic Games

   Publiseringsdato: 29.10.1996

   Av: Jon Teigland

  830. Rapport

   Utgreiing om regional Agenda 21 i Sogn og Fjordane

   Publiseringsdato: 15.11.1993

   Av: Carlo Aall

  831. Rapport

   Miljø- og bærekraftindikatorer. En internasjonal kunnskapsoversikt som grunnlag for utvikling av en retningsanalysemodell

   Publiseringsdato: 15.11.1993

   Av: Carlo Aall Karl Georg Høyer

  832. Notat

   "Den grønne dalen" - En undersøkelse av grunnlaget for regionetablering langs Numedalslågen

   Publiseringsdato: 15.11.1992

   Av: Sven Erik Vestby

Publikasjonstypar

Forskingsområde