Utredning om bærekraftig turisme for Stavanger kommune

Prosjekt

Prosjektnr

6454

Tidsrom

28.02.2017 - 31.05.2017

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

På oppdrag frå Stavanger kommune skal Vestlandsforsking utrede miljøimplikasjoner av cruise- og flytrafikk til Stavanger og muligheter for en satsing på turisme i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale klimamål.