Renewable energy from waste through gasification or incineration for heat, power or fuel production.

Prosjekt

Prosjektnr

2216

Tidsrom

31.01.2002 - 30.07.2003

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Oppdragsgjevar

Prosjektets overordnete problemstilling er å identifisere og vurdere de viktigste barrierene mot bruk av bioenergi produsert gjennom forbrenning eller gasifisering. Det vil bli undersøkt mulighetene for å overkomme barrierene med den hensikt å øke markedsandelen av denne type fornybar energi, med hovedvekt på biodrivstoff for kjøretøy. Arbeidet vil bli utført i et nettverk bestående av interessenter "stakeholders" i hele produktkjeden; fra innsamling av avfall til energiproduksjon og sluttbruk i kjøretøy.

Nøkkelord