Regional klimasårbarheitsanalyse for Nord-Norge

Prosjekt

Prosjektnr

6020

Tidsrom

04.12.2005 - 02.04.2006

Prosjektleiar

Prosjektdeltakarar

Oppdragsgjevar

Målet med prosjektet er å gjennomføre ein regional klimasårbarheitsanalyse for Nord-Norge med data for kommunane Nordland, Troms og Finnmark.