Lokale sårbarhetsindikatorer for klimaendring

Prosjekt

Prosjektnr

2233

Tidsrom

30.06.2003 - 30.10.2003

Prosjektleiar

Utvikling av ein indikatorbasert modell for vurdering av lokal risiko og sårbarheit i forhold til framtidige klimaendringar